Nyilatkozat a tudomány, a civilek és a közbizalom védelmében / Statement in Protection of Scholarship, Civic Organizations and Public Trust

A tudományos igazság keresése, a kutatás szabadsága, valamint a civil önszerveződés és a segítségre szorulók támogatása fontos, védendő társadalmi értékek. Elutasítjuk a félelemkeltő és gyűlöletre uszító politikát, amely semmibe veszi ezen értékeket, valamint aláássa a tudományba és a civil szervezetekbe vetett közbizalmat. Kiállunk Melegh Attila szociológus, egyetemi docens mellett, akinek tényszerű állításait és egy civil szervezettel való kapcsolatát a politikai kampány céljainak érdekében kiforgatták.  

A megbélyegzés és félelemkeltés – érkezzen az bármely politikai oldalról –leépíti a bizalmat, ami a társadalmi együttműködés és az állampolgári közösség alapja. A negatív érzelmek által uralt politikai és média kommunikáció pusztítást okoz: polgártársaink egy csoportját meggyőződésük alapján megbélyegzi, és ellehetetleníti a racionális, tényekre épülő beszédet. Mindehhez eszközként használ fel működési területükön megbecsülést szerzett embereket és szervezeteket, rombolva személyes és intézményi presztízsüket.

Melegh Attila Magyarország külföldön született népességével kapcsolatban egy korábbi lapinterjúban megfogalmazott megállapításait a migránsellenes kormányzati kommunikáció ellenségképéhez igazították, és ehhez a kutató arcképét ismételten felhasználták. (Origo 2018.01.23; Halász János sajtótájékoztató, 2018. 01. 24; Orbán Viktor évértékelő, 2018. 02. 18; Fidesz kampány videó 2018.02.21.)  

Mi, e nyilatkozat aláírói elutasítjuk, hogy tudományos kutatási eredményeket, kutatói nyilatkozatokat gyűlöletkeltésre, a társadalom megosztására, közvetlen kampánycélra használják. Kiállunk a társadalmi önismeretet és a racionális közbeszédet szolgáló tudomány, valamint a társadalmi együttműködést erősítő civil szervezetek védelmében.     

 

Search for truth, freedom of research, civic activism and support for those in need are crucial social values. They are to be protected. We renounce the politics of fear that neglects those values and undermines public trust in social science and civic organizations.

We express our solidarity with Attila Melegh, Associate Professor of Sociology, whose factual statements have been taken out of context and made into a central element of a political campaign.

Statements regarding the composition of Hungary’s foreign born population, made by Professor Melegh in an interview with a news portal, have been taken out of context and twisted to fit the absurd precepts of the anti-immigrant campaign of Hungary’s current government. A campaign video has even used his photograph, clearly without Professor Melegh’s consent. The signatories of this statement repudiate fear mongering. We support all people and organizations that foster rational discussion, encourage scholarly debate, promote social cooperation and increase public trust.

February 28, 2018.  

Szakmai aláírók (8 intézmény, 518 személy)

Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) Szerkesztőség, ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, Helyzet Műhely, Magyar Szociológiai Társaság Elnökség, Mérei Ferenc Szakkollégium, Rajk László Szakkollégium, Társadalomelméleti Kollégium, Új Egyenlőség szerkesztősége  

A.Gergely András (ELTE TÁTK), Ádám Zoltán (BCE Közgazdaságtudományi Kar), Albert Fruzsina (MTA TK SZI), Almási Gábor (MTA - Humanizmus Lendület Kutatócsoport, ELTE), Andrew Ryder (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Andrics Dóra közgazdász Angyal Ádám (Prof. emeritus, BCE Vezetéstudományi Intézet), Antal Attila (ELTE ÁJK, Politikatörténeti Intézet), Antal Bálint (BCE, szociológia), Árendás Zsuzsa (MTA TK, Szociológia Intézet, CEU-CPS), Artner Annamária (MTA KRTK VGI) Augusztin Anna (BCE, Rajk László Szakkollégium) Bajomi Iván (ELTE TáTK, Szociológia Tanszék), Bajusz Orsolya (BCE Szociológia Doktori Iskola) Baksai Csilla (BCE Széchenyi István Szakkollégium), Balázs Bálint (ESSRG), Balázs Zoltán (BCE, MTA TK), Bálint Petra (Menedék Egyesület), Balog Iván (SZTE BTK) Balogh Péter (MTA KRTK), Bányai Emőke főiskolai tanár, Bányai Viktória (MTA TK KI), Bárány Tibor (BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék) Baranyai Nóra (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete), Bárd Petra (ELTE ÁJK), Bárdi Nándor (MTA TK KI), Bari Dóra (BCE Szociológia Doktori Iskola), Barna Emília (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék), Barna Ildikó (ELTE TáTK), Barta Géza (ELTE TTK), Bartha Eszter (ELTE BTK), Bartus Tamás (BCE),  Beck-Bíró Kata (BCE), Békés Csaba (MTA TK PTI / BCE),  Benczes István (BCE), Bencsik Péter (SZTE BTK), Bene Márton (MTA TK), Berényi Eszter (ELTE TáTK), Berényi Zoltán (Debreceni Egyetem), Berger Viktor (PTE BTK), Bernáth Gábor (Roma Sajtóközpont), Bibok Károly (SZTE BTK), Biró János (ELTE TÁTK, Rajk László Szakkollégium), Blaskó Zsuzsa, Bocskor Ákos (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Boda Zsolt (MTA TK) Bódis Lajos (BCE), Bodnár M István (CEU), Bodor Péter (ELTE TáTK), Boér Krisztina, Bogdán Péter (MTA TK KI), Bognár Ádám (BCE),  Bognár Katalin, Bokor Zsuzsa (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár), Borbély Sándor (MTA BTK Néprajztudományi Intézet), Boros Julianna (KSH NKI), Borza Endre (CEU & Rajk László Szakkollégium), Bozóki András (CEU), Bozsonyi Károly, Böröcz József (Rutgers Egyetem), Bruszt László (CEU Politikatudományi Tanszék), Chikán Attila (MTA tagja,) Chornitzer Anna (BCE, Rajk László Szakkollégium), Czeglédi András (SZTE BTK), Czirfusz Márton (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete), Czoch Gábor (ELTE BTK), Csanádi Mária (MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézete), Csányi Gergely (PTE-BTK, Helyzet Műhely), Csata Zsombor (MTA TK KI, BBTE) Cseke-Táskai Veronika (CEU, Széchenyi István Szakkollégium), Csepeli György (MTA doktora), Csizovszki Dávid (Menedék Egyesület), Csongor Anna (ELTE TÁTK), Csonka Márk (BCE alumni, Rajk László Szakkollégium), Darvas Ágnes (ELTE TáTK), Deák Dániel (egyetemi tanár), Demeter Krisztina (BCE), Demeter Márton (BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola), Démuth Ágnes (nyugdíjas,SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet), Dessewffy Tibor (ELTE TáTK), Dezséri Kálmán (közgazdász, kandidátus), Dobák Zita Anna (BCE, Rajk László Szakkollégium), Dobos Edgár (MTA TK KI), Dormán Hanga (BCE-KTK Dr. Komoróczy Géza Professor emeritus (ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék), Durst Judit (MTA TK KI), Dzunic Anna Maria (CEU, Rajk László Szakkollégium), Éber Márk Áron (ELTE TáTK), Éger András (BCE Szociológia Doktori Iskola), Egry Gábor Politikatörténeti Intézet, Eiler Ferenc (MTA TK KI), Elek Zsuzsanna (MTA TK), Elekes Zsuzsanna (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet) Enyedi Zsolt (CEU Közép-európai Egyetem) Erát Dávid (PTE BTK, DSZDI), Erdélyi Ágnes (ELTE BTK), Erős Ferenc (MTA doktora), Erőss Ágnes (MTA CSFK Földrajztudományi Intézet), Erőss Gábor (MTA TK), Faludi András (BCE-GTK, Rajk László Szakkollégium), Faragó Tamás (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Farkas Eszter (MTA TK PTI),  Farkas Marcell (BCE, Rajk László Szakkollégium) Farkas Xénia (MTA TK), Farsang Zsófia (BCE, Rajk László Szakkollégium), Fazekas Csaba (Miskolci Egyetem BTK), Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet), Feischmidt Margit (MTA TK KI, PTE BTK), Fejős Anna (Brémai Egyetem), Fekete Judit (BCE), Feleky Gábor (SZTE BTK Szociológia Tanszék), Fenyvesi András (BCE GTK, Rajk László Szakkollégium), Ferenczi Attila (ELTE BTK Ókortudományi Intézet), Ferge Zsuzsa (MTA tagja), Fiala-Butora János (MTA TK JTI), Fodor Éva (CEU), Fokasz Nikos (MTA doktora), Fosztó László (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár), Fölsz Attila (CEU), Gábor Zsuzsa (CEU, Közép-európai Egyetem), Gábriel Dóra (KSH NKI, PTE DSZDI), Gács János (MTA KRTK KTI), Gagyi Ágnes, Gál Róbert Iván (KSH NKI), Gárdos Bálint (ELTE BTK), Gárdos Judit (MTA TK), Gáspár Judit (BCE), Geambasu Réka (BBTE Kolozsvár-Hétfa Kutatóintézet), Gecser Ottó (ELTE TáTK), Gelei András (BCE), Gerő Márton (ELTE TáTK, MTA TK) Gerőcs Tamás (MTA KRTK VGI), Giczey Péter, Gidó Attila (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár) Ginelli Zoltán (MTA KRTK RKK), Gregor Anikó (ELTE TáTK), Gresits Gabriella (KSH NKI, PTE DSZDI), Gulya Fruzsina (BCE Szociológia Doktori Iskola), Gulyás Attila (MTA TK RECENS Kutatócsoport), Gyáni Gábor (MTA tagja), Győrffy Dóra (PPKE-BTK, BCE-KTK), György Endre (Rajk László Szakkollégium), György Péter (MTA doktora), Győri Ágnes (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Györke Ágnes, Hadas Miklós (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Hajdu Gábor (MTA TK Szociológiai Intézet), Halmai Gábor Professzor emeritus, ELTE TáTK), Halpern László (MTA KRTK KTI), Hammer Ferenc (ELTE BTK), Hamp Gábor (BME Szociológia és Kommunikáció Tsz), Harangozó Gábor (BCE), Hárs Ágnes (Menedék / Kopint-Tárki), Havadi Gergő (MTA TK "Lendület" RECENS), Havas Ádám (BCE TKar), Havasréti József (PTE BTK), Havril Ágnes (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Hayes Lukács (BCE alumni, Rajk László Szakkollégium), Hegedűs Dániel (Humboldt Egyetem), Hegedűs István (Magyarországi Európa Társaság), Hegedűs Rita (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Hegyesi Gábor (ELTE TáTK), Heller Mária (ELTE TáTK), Herke Boglárka BCE Szociológia Doktori Iskola Hetényi Zsuzsa ELTE, CEU Hoffmann Andrea, Hoffmann Kornél (BCE, Rajk László Szakkollégium), Horn Péter (Bce-gtk, Rajk László Szakkollégium), Horváth Ágnes (ELTE BTK Filozófiai Intézet), Horváth Györgyi (LSE, London), Horváth Vera (Városkutatás Kft.), Horváthy Balázs (MTA TK JTI), Hoyk Edit (MTA KRTK RKI), Hungler Sára (MTA TK JTI), Hunyadi Márton (MTA TK), Hunyadi Márton id. (BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnázium), Huszár Ákos (ELTE TáTK), Huszár Kristóf (IST Austria), Huszka Beáta (ELTE TÁTK), Ilonszki Gabriella (BCE), Ilyés Márton (Rajk Szakkollégium), Ilyés Virág (BCE), Imre Zoltán (ELTE BTK MIKI), Jakobs Lilla (CEU, Közép-európai Egyetem), Jankovics László közgazdász, Janky Béla (MTA TK), Jelinek Csaba (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete), Jeney Petra (ELTE AJK), Juhász József (ELTE BTK), Juhász Pál (BCE Szociológia), Juhász Réka (BCE - GTK,  Rajk László Szakkollégium), Kállai Ernő (MTA TK KI), Kállai Péter (ELTE TáTK Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék), Kálmán C. György (MTA BK II), Kalmár Melinda (SZTE BTK), Kamarás István (Evangélikus Egyetem), Kapitány Balázs ( KSH NKI), Kapronczay Mór (BCE, Rajk László Szakkollégium), Karády Viktor (CEU), Katona Noémi (MTA TK Szociológiai Intézet), Kelemen Eszter (ESSRG), Kelemen Réka (IST Austria), Keller Judit (MTA KRTK RKI), Kende Agnes (CEU), Kende Gábor (ELTE TáTK), Kerényi Szabina (MTA TK Szociológiai Intézet), Kertesi Gábor (MTA doktora, KRTK Közgazdaságtudományi Intézet), Kézdi Gábor (University of Michigan & MTA KRTK KTI), Király Gábor (BCE),  Kis János (CEU), Kisfalusi Dorottya (MTA TK, BCE),  Kispéter Erika (University of Warwick), Kiss Dénes (BBTE, Kolozsvár), Kiss Márta (MTA TK, BCE), Kiss Tamás (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár), Kiss Tünde (BCE, Rajk László Szakkoll.), Kiss Veronika (BCE (PhD hallgató), Klaniczay Gábor (MTA doktora), Klement Judit (ELTE BTK), (MTA BTK TTI), Klima László (ELTE BTK MNYFI), Kmetty Zoltán (ELTE TáTK), Kollányi Zsófia (ELTE TáTK), Koltai Júlia (ELTE TáTK és MTA TKI SZI), Kondrát Lili (BCE, Rajk László Szakkollégium), Kontler László (CEU (Közép-európai Egyetem) / University of Cambridge), Kontra Miklós (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Kopper Ákos (ELTE TÁTK), Kósa Lívia (BCE, Rajk László Szakkollégium), Kovács Dóra (BCE GTK, Rajk  László Szakkollégium), Kovács Eszter (MTA TK KI), Kovács Eszter (BCE), Kovács Éva (MTA TK Szociológiai Intézet), Kovács János Mátyás, Kovács Katalin (KSH NKI), Kovács Kriszta (ELTE TáTK), Kovács Krisztina (Menedék Egyesület), Kovács Nóra (MTA TK KI), Kovács Zsolt (BCE GTK, Rajk László Szakkollégium), Kovai Cecília (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete), Kovai Melinda (ELTE TÁT)K), Kováts András (Menedék Egyesület, MTA TK KI), Kozák Sándor (BCE TK), Köllő János (MTA KRTK KTI), Körtvélyesi Zsolt (ELTE TáTK, MTA TK), Kőszeghy Lea (MTA TK Szociológiai Intézet), Kövér György (MTA doktora), Kövér-Van Til Ágnes (ELTE TáTK), Köves Alexandra (BCE), Kövesdy Mihály (BCE, Rajk László Szakkollégium), Krasztev Péter (Budapesti Gazdasági Egyetem), Krausz Tamás (ELTE Ruszisztikai Központ), Krémer Balázs (DE BTK), Krokovay Nóra,Kuczi Tibor (BCE),  Kund Attila, Kutrovátz Kitti (BCE Szociológia Doktori Iskola), Lackó Mária (MTA KRTK KTI),  Laczkovich Anna (BCE, Rajk László Szakkollégium), Lakatos Máté (BCE, Széchenyi István Szakkollégium), Lakatos Zoltán (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék), Laki Mihály (MTA doktora, KRTK), Lannert Judit (T-Tudok Zrt.), Lattmann Tamás (IIR Prague / NKE), Lázár Ádám (BCE Gazdálkodástudományi Kar), Lencsés Edina (BCE, Rajk László Szakkollégium) Lencsés Gyula (SZTE BTK), Lengyel György (MTA doktora), Lennert József (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Lentner Balázs BCE-GTK Rajk László Szakkollégium Letenyei László BCE Szociológia Intézet), Lieli Róbert (CEU Economics and Business), Ligeti Anna Sára (KSH), Limbek Lilla (ELTE TÁTK, Széchenyi István Szakkollégium), Lippényi Dóra Menedék Egyesület), Losonczi Ágnes (MTA doktora), Losonczi Anikó (BCE-GTK , Rajk László Szakkollégium), Losonczi Réka (BCE, Rajk László Szakkollégium), Lőrincz László (MTA KRTK KTI), Lugosi Győző (ELTE BTK), Lukács Zoltán(Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémiai Intézet), Madarász Aladár (ELTE TáTK), Majtényi Balázs (ELTE TáTK, MTA TK), Majtényi György (Eszterházy Károly Egyetem), Majtényi László (MTA doktora), Málovics György (SZTE GTK), Marosváry Barbara (Menedék Egyesület), Martin József Péter (Transparency International Magyarország, BCE),  Máté András (ELTE BTK Filozófiai Intézet), Matzner Dániel (BCE GTK, Rajk László Szakollégum), May Anna (CEU), Medgyesi Márton (TÁRKI, MTA TK SZI), Medjesi Anna (Menedék Egyesület), Medve-Bálint Gergő (MTA TK), Megyesi Boldizsár(MTA TK Szociológiai Intézet - Hétfa Kutatóintézet), Mendly Dorottya (BCE TKar), Messing Vera (MTA TK, CEU CPS), Mester Tibor (PTE BTK), Mészáros Attila Jövőkerék Alapítvány),Mészáros Gábor (PTE), Mészégető Anna (BCE Gazdálkodástudományi Kar), Meszmann T. Tibor (CELSI, Bratislava), Misetics Bálint (ELTE TáTK), Miskolczi Péter (BCE Szociológia Doktori Iskola), Moksony Anna (Lejla Verein Projekt Integrationshaus, Vienna), Moksony Ferenc (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Molnár György (MTA KRTK KTI), Monostori Judit (NKI),  Morauszki András (MTA TK KI), Morvai Tünde (MTA), Murányi István (Debreceni Egyetem), Nagy Ádám (Selye János Egyetem, Révkomárom), Nagy Ákos (BCE Szociológia), Nagy Alíz (ELTE TáTK), Nagy Balázs (ELTE BTK), Nagy Beáta (BCE),  Nagy Boldizsár (ELTE ÁJK, CEU), Nagy Dorottya (BCE, Rajk László Szakkollégium), Nagy Erika (MTA KRTK RKI), Nagy Kristóf (Szépművészeti Múzeum - Artpool Művészetkutató Központ), Nagy Péter Áron (BCE, Rajk László Szakkollégium), Nagy Péter Tibor (Wessley J. FI), Nagy Réka (BCE, Rajk László Szakkollégium), Nagy Szidónia Katalin (BCE Szociológia Intézet), Naszodi Anna, Neményi Mária (MTA doktora), Németh Krisztina (MTA KRTK RKI), Németh Renáta (ELTE TáTK), Németh Zsófia (Magyar Építéstechnika), Neumann Eszter (MTA TK KI), Neumann László, Noe Brigitta (BCE Szociológia Doktori Iskola), Nyilas Mihály (ELTE TáTK), Nyíri Pál (Vrije U. Amsterdam), Orehóczki Zsuzsanna (BCE, Rajk László Szakkollégium), Orthmayr Imre (ELTE BTK Filozófia Intézet), Örkény Antal (MTA doktora), P. Tóth Tamás (MTA TK Szociológiai Intézet), Pajkossy Gábor (ELTE BTK), Pakot Levente (KSH NKI), Pál Eszter (ELTE TáTK), Palatinszky Márton (Universität Wien), Pálfy Zoltán (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Pálné Kovács Ilona (MTA doktora), Pap András László (MTA TK JTI, NKE), Pápay Boróka (MTA TK "Lendület" RECENS Kutatócsoport), Papik Réka (BCE-GTK), Papp Árpád (Szabadkai Városi Múzeum), Papp Z. Attila (MTA TK KI), Papp Zsófia (MTA TK), Pásztor Erzsébet (ELTE TTK), Pásztor Gyöngyi (BBTE Szociológia, Kolozsvár), Patakfalvi-Czirják Ágnes (MTA TK, KI), Pataki György (BCE), Pelyvás Péter nyugdíjas, Peragovics Tamás (CEU PolSci PhD), Perpék Éva (MTA TK), Péter László (BBTE, Kolozsvár, Szociológia Intézet), Pinkasz András (KSH), Piroska Dóra (BCE Közgazdaságtudományi Kar), Plangar Balint (ELTE TTK,  Rajk Laszlo Szakkollegium), Pogonyi Szabolcs (Közép-európai Egyetem (CEU), Polyák Gábor (PTE BTK), Pózner Vanda (BCE, Rajk László Szakkollégium), Primecz Henriett (BCE), Psenák Angéla (BCE), Pulay Gergely (MTA KRTK RKI, CEU CPS), Puskás Fanni (BCE, Széchenyi István Szakkollégium Putnoky Péter PTE TTK Puzsár Fanni Erika BCE GTK, Rajk László Szakkollégium), Radó Márta (MTA TK RECENS), Rakovics Márton (ELTE TáTK), Rajaram Prem Kumar (CEU), Raptis András Joannis (BCE, Széchenyi István Szakkollégium), Rátfai Attila (CEU), Reizer Balázs MTA-KRTK, KTI Rényi Ágnes ELTE TáTK Réti Tamás MTA KRTK KTI nyugdíjas Ricz Judit (MTA KRTK VGI, BCE TTNK), Roboz Ágnes (BCE), Rohr Adél (KSH NKI, PTE BTK DSZDI), Ságvári Bence (MTA TK), Salat Levente (BBTE Kolozsvár), Salát Orsolya (ELTE TáTK), Samu Flóra (MTA TK "Lendület" RECENS Kutatócsoport, BCE Szociológia Doktori Iskola), Sándor Kornél (Menedék Egyesület), Sarkisova Oksana (CEU), Sata Kinga-Koretta (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Schleicher Nóra (Budapesti Metropolitan Egyetem), Schlett Bálint Gergő (BCE, Széchenyi István Szakkollégium), Schmidt Andrea (MTA TK Szociológiai Intézet), Schweitzer András (ELTE TáTK), Schweitzer Gábor (MTA TK JTI), Séllei Nóra, Seres Artúr (BCE TK, Széchenyi István Szakkollégium), Sik Domonkos (ELTE TáTK), Sik Endre (Debreceni Egyetem, ELTE, MTA TK SZI), Simon Dávid (ELTE TáTK), Simonovits Andras (MTA KRTK KTI), Simonovits Bori (TÁRKI Zrt, ELTE TÁTK), Soltész Béla (KSH, ELTE TÁTK), Sólyom Andrea (Sapientia EMTE) Somlai Péter (MTA doktora), Stahl Zsófia jogász, Stefano Bottoni (MTA BTK TTI), Sükösd Miklós (Koppenhágai Egyetem, Média és Kommunikáció Tanszék), Sz. Kristóf Ildikó (MTA BTK Néprajztudományi Intézet), Szabó Andrea (MTA TK), Szabó Balázs (MTA CSFK FTI), Szabó Bence (BCE, Rajk László Szakkollégium) Szabó Dávid (ELTE BTK Romanisztikai Intézet), Szabó Laura (KSH NKI), Szakadát István (BME Szociológia és Kommunikáció Tsz.), Szalai András (ELTE TáTK, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék), Szalai Erzsébet (MTA doktora), Szalai Júlia (MTA Doktora), Szántó András (MTA TK PTI), Szántó Diana (Artemisszió Alapítvány), Szász Antónia társadalomkutató, Szászi  Áron József (CEU, Rajk László Szakkollégium), Szebik Borbála (BCE, Széchenyi István Szakkollégium), Szegedy-Maszák Zoltán (MKE DI, Intermédia Tanszék), Székely István Gergő (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár), Szekeres Márton (BCE-GTK) Szelényi Iván (MTA tagja), Szende Katalin (CEU), Szép Viktor (MTA TK JTI), Szerbhorváth György (MTA TK KI), Szijártó Zsolt (PTE Média Kommunikáció Tsz), Szikra Dorottya (MTA TK), Szilágyi Emese (MTA TK Jogtudományi Intézet), Szilágyi Imre nyugdíjas, Szilágyi N. Sándor (BBTE BTK Kolozsvár), Szőke Alexandra (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete), Szőnyi Eszter Veronika (Széchenyi István Szakkollégium), Szuhai Flóra (Rajk László Szakkollégium), Szücs Viktória (BCE GTK, Rajk László Szakkollégium),  Szük Borbála (Menedék Egyesület), Tagai Gergely (MTA KRTK RKI), Takács Erzsébet (ELTE TáTK), Takács Judit (MTA TK Szociológiai Intézet), Takács Károly (MTA TK "Lendület" RECENS Kutatócsoport), Tamás Pál (MTA TK Szociologiai Intezet), Tánczos Éva (ELTE TáTK), Tardos Róbert (ELTE TáTK), Tatai Daniella Anna (BCE, Rajk László Szakkollégium),  Teremy Zsombor (BCE, Rajk  László Szakkollégium), Teszárik Eszter (BCE, Rajk László Szakkollégium), Tétényi András (BCE), Tibori Tímea (MTA TK), Timár Judit (MTA KRTK RKI), Tirnitz Tamás (BCE), Toma Stefánia (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár), Tomka Béla (SZTE BTK), Tompa Jánosné közgazdász, Tompa Mátyás (BCE, Rajk László Szakkollégium), Toronyai Gábor (BCE Politikatudományi Int., FDSZ BCE), Tóth Barnabás Felicián (CEU & Rajk László Szakkollégium), Tóth Erzsébet Fanni (Sigmund Freud Egyetem, Bécs), Tóth Gábor Attila (Humboldt Universität zu Berlin), Tóth Gergő (MTA KRTK KTI), Tóth István György (BCE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, TÁRKI), Tóth István János (CRCB, MTA KTI) Tóth Júlia Lilla (Menedék Egyesület), Tóth László CSc Nyugdíjas főiskolai tanár Tóth Lilla BCE Szociológia és Társadalompolitika Int. Tóth Pál Péter (NKI), Trencsényi Balázs (CEU), Tuka Ágnes (Jean Monnet Centre), Turán Tamás (MTA TK KI), Uitz Renáta (CEU), Ujvári Márta (BCE, Szociológia Intézet), Unger Anna (ELTE TÁTK), Urbán Ágnes (BCE), Utasi Ágnes (SZTE BTK Szociológia), Uzzoli Annamária (MTA KRTK RKI), V. Szabó Júlia (Menedék Egyesület), Vadas András (ELTE BTK), Vadasi Vivien (Menedék Egyesület), Vajda Júlia (ELTE TáTK Szociológia Tanszék), Vajda Mihály (MTA tagja), Valuch Tibor (MTA TK PTI, Eszterházy Károly Egyetem), Vancsó Anna (BCE TKar), Vankó Péter (BME), Váradi Balázs (ELTE TÁTK), Váradi Monika Mária (MTA KRTK), Varga István (BCE Szociológia), Várhegyi Éva (Pénzügykutató Zrt., MTA), Vásárhelyi Mária, Vastagh Zoltán (MTA TK), Vataščin Péter (PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola), Vedres Balázs (CEU), Végh Zsuzsanna (Europa-Universität Viadrina), Vercseg Ilona (címzetes egyetemi tanár), Veroszta Zsuzsanna (NKI), Vicsek Lilla (BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet), Vida Máté Zsombor (BCE, Rajk László Szakkollégium), Vidacs Bea (MTA BTK Néprajztudományi Intézet), Vig Ádám (BCE-KTK, Rajk László Szakkollégium), Vigvári András (MTA TK Szociológiai Intézet), Vigvári Gábor (BCE TK Világgazdasági Intézet), Vince Péter (MTA KRTK KTI),  Vizi Balázs (MTA TK Kisebbségkutató Intézet), Vokó Zoltán (ELTE TáTK), Wessely Anna (ELTE TáTK), Zádor Zsófia (CEU, Széchenyi István Szakk), Zahorán Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet), Zakariás Ildikó (MTA TK), Záray Szilvia (Menedék Egyesület), Zentai Lilla (Menedék Egyesület), Zentai Violetta (CEU), Ziegler Dezső T. (ELTE TáTK, MTA TK JTI), Zólyomi Gábor (ELTE BTK), Zombory Máté (MTA TK), Zsigmond Csilla (MTA TK KI)