Módosítsák a XV. kerületi lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV.1.) rendelettervezetet és tartsanak lakossági fórumot annak véleményezésére!

Tisztelt Cserdiné Németh Angéla Polgármester Asszony!

Tisztelt XV. kerületi Képviselő-testület!  

Kérjük, hogy XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendelettervezet kapcsán tartsanak lakossági fórumot és a módosítsák a rendelettervezetet az alábbiak szerint:

1.) Vegyék ki a visszavásárlási jogot a rendelettervezetből és az önkormányzat engedje át a bank javára az elidegenítési és terhelési tilalmat és ez szerepeljen rendelettervezetben is. A rendeletben meghatározott kötelmi jogok, mint visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom, ellehetetlenítik, hogy a bérlők és rendelet tervezetben meghatározott 18/A. § (1)-(4) bekezdés szerinti jogosultak (a továbbiakban: jogosult) jelzálog alapú ingatlan hitelt vegyenek fel, mert a bankok ilyen feltételek mellett nem adnak hitelt. A jogosultak hátrányos helyzetbe kerülnek, bankpiacról felvett hitelek tekintettében, mely sérti jogos érdeküket, hogy a számukra legkedvezőbb hitelkonstrukciót válasszák.

2.) A jogosultak számára biztosítsák, hogy a jelen rendelettervezetben szereplő kedvezményes vásárlási jogukkal 5 éven keresztül élhessenek. Kérjük, hogy a jogosultak a lakás megvételére irányuló szándékukat 2023. június 1. és 2028. május 31. közötti időszakban nyújthassák be a polgármesterhez. A jelenlegi rendelet tervezetben meghatározott nem egész 5. hónap túl rövid. (2023. június 1. és 2023. október 31.). Egy ekkora volumenű kiadás még normális gazdasági helyzetben és a módosabb háztartásokban is gondos jövedelem és kiadás tervezést igényel. A jelenlegi magas 9,5-12 % -os kamat kondíciók, amelyet 10-20 évre fixálni kell, nem biztosítják a jogosultak számára, hogy éljenek a kedvezményes vásárlási lehetőségükkel és ha ez valóban esélyteremtő lakhatás akkor ennek is célnak kell lennie. Az önök által felkínált kedvezményünk jelentős mértékben csorbul a kedvezőtlen hitelkonstrukciók tükrében. A bérlakásokban lakó nehéz sorsú családok éppen nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudták régebben megvenni bérlakásaikat, most beletaszítani őket, hogy vállalják a jelenlegi hitelfelvétel feltétételeit, hosszútávon beláthatatlan következményei lehetnek. Ha tényleg fontos az önök számára a kerületben lakók sorsa, meghosszabbítják a jogosultak számára a kedvezményes vételi lehetőséget, úgy, hogy 5 évig élhessenek a jogosultak ezzel a jogukkal.

A Lakossági fórum megtartását az indokolja, hogy az önkormányzat honlapjára társadalmi egyeztetésre feltett „Lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos rendelettervezet vitaanyag” véleményezésére 8 teljes napot se kaptuk [2023.04.06.12:39 - 2023.04.13.23:59]. Nem állt rendelkezésre megfelelő idő a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá nem felelt meg annak a feltételnek sem, hogy a társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált csoportok véleményére (pl.: internettel nem rendelkező nyugdíjasok). Kérjük, hogy írjanak ki időpontot a lakossági fórum megtartására, úgy, hogy arról minden bérlőt levélben is kiértesítenek előtte.

XV. kerületi önkormányzati lakásbérlők közössége

Budapest, 2023.04.22.

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Kövesdi Szilvia petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

Telefonszámát nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...