Keresztyén állásfoglalás az emberi faj egységességéről és a felelős közbeszédről

„Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat.”

„…de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét.”

„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.”*

Nekünk, európai és magyar embereknek az előttünk álló években a fizikai és szellemi tűrőképességünket, egyben jellemünket megpróbáló kihívásokkal kell szembenéznünk. Ezek a nehézségek sokunkban stresszt, aggodalmat és frusztrációt idézhetnek elő.

Jézus Krisztus követőiként különösen fontosnak látjuk, hogy a keresztyén emberek ebben a veszteségekkel terhes időszakban is megőrizzék magukban a józanság, az erő, és a szeretet Lelkét (2 Timóteus 1,7).

Jogosnak tartjuk az Európai Unió és a Magyar Kormány azon törekvését, hogy a ránk nehezedő migrációs nyomást az itt élő nemzetek biztonságát, valamint társadalmi normáinak védelmét szem előtt tartva kezelje, szabályozza. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy mindeközben nem feledkezhetünk meg a valódi szükséghelyzet miatt menekülők iránti szolidaritásról, a részrehajlás és diszkrimináció nélküli segítségnyújtásról.

Isten Igéje azt tanítja, hogy Isten „az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette” (ApCs 17:26), ezért hisszük, hogy mindannyian egy és oszthatatlan emberi fajhoz tartozunk, és mivel minden embertársunk Isten képmásának hordozója, az emberi méltóság birtokosa is, amit tisztelnünk kell.

Arra bátorítunk minden, magát keresztyénnek valló, felelősen gondolkodó embert, hogy óvja magát, és óvja a környezetét a nemzetek biológiai és kulturális sokszínűségét egyoldalúan káros, csupán veszélyes jelenségként beállító eszméktől és szavaktól. Ezek a leegyszerűsítő gondolatok, tűnhetnek bármennyire a saját érdekeinket kifejezőnek, végül a vak gyűlölet, a bigottság és a romlás magjait hintik el a mindennapi életünkben. 

A „…politizálásra egyre inkább jellemző polarizálódás és megkeseredés arra mutat, hogy a politikai szerepvállalás egyfajta vallássá vált.” „Fennáll ugyanis annak veszélye, hogy „messiásként” tekintsünk politikai vezetőinkre, üdvözítő hitvallásként politikai nézeteinkre, a politizálást és a politikai életben való szerepvállalást pedig egyfajta vallásgyakorlatként műveljük.”  (Timothy Keller: Bálványaink (Harmat-Koinónia, 2018.)

*Megjegyzés: Az idézetek a Bibliából, Jakab levelének 3. fejezetéből származnak (a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliája, 2014).

 

Boncz Zoltán, baptista lelkipásztor

Dr. Csonka Arnold, a Békevár Baptista Gyülekezet vezetőségi tagja

Heizer Tamás, baptista lelkipásztor

Jóföldi Endre, a Békevár Baptista Gyülekezet vezetője

Pető Albert, baptista lelkipásztor

Szabados Zoltán, Kőszikla Baptista Gyülekezet vezetője

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Jóföldi Endre petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...