Járdát a kispesti Széchenyi utcába

Tisztelt Kispesti Lakosok!

A kezdeményezés elsősorban a kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola, a Kispesti Zöld Ágacska Óvoda, a kispesti Bokréta Bölcsőde, a Berzsenyi utcai orvosi rendelők és védőnői szolgálat, valamint a vizes játszótér látogatóit érinti, de megköszönjük mindenki más támogatását is.

Aki Wekerletelepről, a Toldy utcából, vagy a Széchenyi utca Üllői út felőli részéről próbál gyalogosan eljutni a fenti intézményekbe, azt tapasztalhatja, hogy sok helyen hiányzik a járda, vagy az úttestre vezetnek, miközben több autós nem tartja be a pihenő és lakóövetekre előírt 20 km/h sebességkorlátozást. 

Álláspontunk szerint a fenti intézmények Berzsenyi utcai megközelítése, a Tesco Expressz mögötti egyszemélyes járdán nehézkesen megoldható, illetőleg az Ady Endre út, Széchenyi utca és Előd utca találkozásánál található zebrát sok érintett használja, ezért a fenti szakasz jelentős forgalommal bír.

Kisgyerekes szülőként gyakran tapasztaljuk, hogy a gyerekeink kismotorral, biciklivel, rollerrel, gyalog mennek, miközben körülöttük autók cikáznak, a sebesség lassítására alkalmas fekvőrendőrök nincsenek, így életveszélyes a közlekedés a gyalogosoknak.

Jelen petíció aláírásával azt szeretnénk elérni, hogy a Kispesti Önkormányzat alakítson ki a csatolt térképen piros színnel jelölt szakaszon járdát, ahol az emberek biztonságosan tudnak menni.

A hely rendelkezésre áll, és az iskola ételszállítása is biztosítható a járda megfelelő kialakításával, és körülbelül két parkolóhely elvesztésével (ahol gyakran nem is állnak autóval) megoldható lenne a petícióban jelzett probléma.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban a Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja kimondja, hogy a  helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).

A Mötv. 23.§ (5) bekezdésének 1. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetés.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21) KM rendelet 2.§ (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakkal összhangban gondoskodik a járda, a gyalogút létesítéséről és fenntartásáról.

A Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletének 2.§ h) pontja szerint Fontos közérdek: Olyan ügy, amely az állampolgárok - különösen kerületi lakcímmel rendelkező állampolgárok - közül legalább 500 főt érint, és az ügyet illetően közös és önkéntes megegyezésük áll fent, amelyet írásban nevük, lakcímük, személyazonosításra alkalmas adataik megadásával és aláírásukkal igazolnak, vagy olyan fontos társadalmi, közösségi cél, illetve az önkormányzat feladatainak ellátását érintő kérdés, amelyről a képviselő-testület határozatot hoz.

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (Xl.28.) önkormányzati rendeletének 22. § (2) bekezdése alapján a gyalogos közlekedésre szolgáló közterületek építése, korszerűsítése során biztosítani kell az akadálymentes közlekedés követelményeit. 

Az aláírással felhatalmazom dr. Visy-Bessenyei Anna petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

 

2022-05-04_(8).png2022-05-04_(10).png2022-05-04_(2).png

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom dr. Visy-Bessenyei Anna petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...