hilibi_iskola

Petíció a hilibi iskola újranyitásáért

 

Az ozsdolai helyi tanács 2014. decemberében úgy döntött, hogy gazdaságossági okok miatt a következő tanévtől felfüggeszti a hilibi iskola működtetését, az ott dolgozó tanítónőt és az eddig szimultán oktatásban tanuló gyerekeket az ozsdolai iskolaközpontba integrálja.

 

Több szempontból is károsnak és aggasztónak tartjuk a helyzetet:

 

1. Az oktatásra kizárólag piaci szempontok szerint tekintő gondolkodást azért tekintjük károsnak, mert elfeledkezik arról, hogy az oktatás a szorosan vett gazdasági érdekeken túlmenően mennyi másfajta értéket hordozhat: például egy adott faluban jó közérzetet teremthet, erősítheti az integrációt és a helyi kötődéseket, az esélyegyenlőség eszköze lehet, biztonságérzetet adhat, élhető, egészséges környezetet nyújthat, jobb időbeosztást tehet lehetővé a helyi gyerekek számára, munkahelyet teretmhet helyben a pedagósok számára stb. Az oktatás és a jól képzett gyerek maga is érték, egyfajta befektetés a szó legnemesebb értelmében. Ritkán szoktuk kiszámolni azt a „hasznot”, amelyet egy-egy közösségnek az írni-olvasni, tájékozódni jól tudó, iskolázott, kreatív, vagy épp toleráns, a közösségbe beilleszkedő, azt építő felnőttek hoznak (s azt a gazdaságilag is mérhető „kárt”, amelyet az írni-olvasni nem tudó, rosszul képzett, intoleráns stb. felnőttek jelentenek társadalmilag).

Ráadásul a köz érdekében működő számos intézmény esetében azért is rossz mereven ragaszkodni a gazdaságosság elvéhez, mivel ebben az esetben a legtöbb ilyen intézmény – a kórházaktól elkezdve egészen a polgármesteri hivalokig és a helyi tanácsokig – azonnal felszámolható. Épp ezért kérjük a helyi tanácsot: fontolja meg és tudatosítsa a köznek azokat az érdekeit, amelyek a hilibi iskola esetében is fontosabbak lehetnek, mint a fenntartás puszta költségei.

 

2. A hilibi iskola bezárása tipikus esete az oktatási intézmények romániai stigmatizálásának. Azt sugallni, hogy az iskola „pénzfaló” intézmény,  mivel elviszi a helyi költségvetés fontos részét, az oktatók pedig az amúgy is szűkös helyi költségvetéseken „élősködnek”, nem csupán rossz társadalmi közérzetet, hanem elhibázott ellenségképet is teremt. A krízis ugyanis egyenes következménye az oktatás elhibázott finanszírozási rendszerének, amelyben – a fejkvóta tendenciózussága miatt – a kis iskolák eleve megszűnésre vannak ítélve. Ha elfogadjuk ezt a rendszert, akkor ma a hilibi iskola szűnik meg, holnap az ozsdolai, holnapután erre a sorsa jut a városi iskolák egy része is. Épp ezért kérjük és biztatjuk az ozsdolai helyi önkormányzatot és iskolát: ne a hilibi iskola ellen harcoljon, hanem fogjon össze minél több más iskolával és önkormányzattal az oktatás alulfinanszírozása és az elhibázott támogatási rendszer megváltoztatása érdekében.

Ugyancsak károsnak tartjuk az idősebb, nagyobb tapasztalattal, több fokozattal rendelkező tanárok bűnbakká való kikiáltását. Annak a hangoztatása, hogy egy iskola fenntartása azért kerül sokba, mivel idősebb, több fokozattal rendelkező oktatója van, valójában életkori alapon történő diszkrimináció, s nem csupán embertelen és megalázó, hanem ugyanolyan veszélyes, mint a társadalmi nem, az etnikum stb. alapján történő megkülönböztetés. Kérjük a döntéshozókat, hogy óvakodjanak máskor ilyen súlyos előítéletek alapján döntéseket hozni.

 

3. Aggódva látjuk, hogy a hilibi iskola bezárásával a szolidaritás elve alapjaiban sérült. Az iskola bezárása ugyanis a többség-kisebbség viszonyának rossz ízű forgatókönyvét követte: a jóval erősebb, döntési helyzetben levő többség kijátszotta a kisebb, lépéshátrányban és forráshiányban levő, támogatásra, szolidaritásra szoruló kisebbséget. Noha ilyen esetekben az érintett kisközösség szava lehetne a mérvadó, a hilibi iskola bezárásáról épp magukat a hilibieket nem kérdezték meg. S noha a hilibihez hasonló kisközösségek esetében számos igazán jól működő revitalizációs megoldást látni, a mostani döntéssel épp egy olyan intézményt lehetetlenítettek el, amely összetartotta a falut, oldotta az elszigeteltség érzését, erősítette a kevésbé tehetős családok esélyét, ösztönözte a helyben maradást.

Épp ezért kérjük a helyi tanácsot: a hilibi közösséggel együtt dolgozzon ki hosszabb távú stratégiát a kisközösség fejlesztésére, találja ki annak a helyét szervesebben a községben, még akkor is, ha ez első látásra nem mindig kifizetődő. Gondoljon arra, hogy ha más közösségek nem lennének szolidárisak az ozsdolaival, akkor nem készülhetne el számos olyan befektetés, amelynek a nagyságrendje messze meghaladja az önkormányzat anyagi erejét.

 

4. Úgy látjuk, hogy veszélyes és súlyos következményekkel járhat, ha az oktatással kapcsolatban rövid távú folyamatok alapján születnek hosszú távú döntések. Ha azért szűnik meg egy iskola, mert egy adott pillanatban alacsony a gyereklétszám vagy magas a fenntartására szükséges összeg, már nem lehet tisztán látni, hogy nem a megszüntetése járul-e valójában hozzá még súlyosabb krízishez: például a gyereklétszám hosszú távú visszaeséséhez, a közösség elszigetelődéséhez, a falu vonzerejének a csökkenéséhez stb.  

Épp ezért biztatjuk a helyi önkormányzatot, hogy – ha szükséges, akkor akár szakértők bevonásával - kezdeményezzen, ne várja tétlenül és ne a hilibi iskola bezáráshoz hasonló pótcselekvéssel próbálja megoldani - az elhibázott állami finanszírozás miatt számos más romániai iskolához hasonló fenntartási gondokkal küszködő - ozsdolai oktatás problémáit.

 Az önkormányzat vegye elejét annak, hogy a saját tehetetlensége, ötlethiánya miatt szűnjön meg akár egyetlen oktatói állás vagy távozzon az iskolából akár egyetlen gyerek is máshová. Fontolja meg, hogy nem vonzhatná-e vissza a kézdivásárhelyi iskolákba távozó gyerekeket, ha a helyi tanács még intenzívebben befektetene szabadidős iskolai programokba, vagy adókedvezménnyel biztatná azokat, akik helyben járatják a gyerekeiket iskolába. Fontolja meg, hogy vajon nem jelenthetne-e kitörést hosszabb távon, ha jogi és adminisztratív eszközökkel segítene minél több helyi családot nevelőszülővé válni. Kérjük, fontolja meg, hogy nem jelentene-e előremenekülést a jelenlegi helyzetből egy napközi kísérleti jellegű beindítása, amely hosszú távon épp azáltal térülhet meg befetetésként, hogy helyben munkahelyeket teremt, megkönnyítheti a szülők munkavállalását, elmélyült iskolai foglalkozást nyújt, s elvben akár jobb majdani iskolai eredményeket tesz lehetővé stb. Egyszerűen arra kérjük tehát az önkormányzatot, hogy ne teremtsen elhibázott precedenst a hilibi iskola bezárásával, hanem inkább tervezzen hosszabb távra, még akkor is, ha az átmeneti nehézségekkel is jár. A helyi tanácsban és tanári közösségben számos okos, jól felkészült, tapasztalt, bölcs ember van, akinek bizonyára sokkal több, gyakorlatiasabb és életképesebb ötlete lesz e tekintetben, mint e petíció aláíróinak.

 

 

Kérjük, csatlakozzon ehhez a petícióhoz! Győzzük meg együtt az ozsdolai önkormányzatot, hogy elhamarkodott lépés volt bezárni a hilibi iskolát! Ha támogatja petíciónkat, vegye figyelembe, hogy az nem valaki vagy valami ellen, hanem egy ügy érdekében született: épp ezért szívesen vesszük ötleteit, jobbító tanácsait, de helytelenítjük, ha politikai párt, személy vagy intézmény ellen használja fel petíciónkat.

 

Ozsdola, 2015. január 2.

 

 

Nt. Jakab-Fancsali Kálmán                                                                         Dr. T. Szabó Levente

ozsdolai plébános, címzetes esperes                                                          

 


Nt. Jakab F. Kálmán, dr. T. Szabó Levente    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével