Nem akarunk munkásszállót a városban!

Nem akarunk munkásszállót a városban!

A gödi lakosok megkérdezése nélkül, rohamtempóban folyik városunk déli részén a Samsung ipari üzemének építése. Az évente több száz tonna veszélyes anyagot felhasználó gyár közvetlenül lakókörnyezet mellett épül, zaj- és környezetszennyezéssel sújtva az Újtelepieket és veszélyeztetve Göd egész lakosságát. Az üzemben nagy létszámban dolgoznak koreai és ukrán munkavállalók, s a Bócsán lévő munkássszálló már eddig is sok problémát okozott a környékbeli lakosoknak. Most Alsó-Gödön, a Pesti út mellett is munkásszálló építésére nyújtott be kérelmet egy vállalkozó, s az engedélyről egy

kihelyezett önkormányzati ülés keretében kívánnak dönteni 2018. november 5-én 18 órakor a Pesti út 47. számú ingatlannál.

Így egy korábbi önkormányzati ígérettel szemben, mely szerint csak a gyár területén engedélyezik munkásszálló építését a város más pontján is épülne a Samsung dolgozói számára lakóhely.

Tiltakozunk a gyári munkásszálló megépítése, Göd iparvárossá tétele ellen!

Az alacsony bérért alkalmazott külföldiek idetelepítése sem a magyar munkavállalók érdekeit, sem Göd lakosságát nem szolgálja. 

A gigaberuházás a városlakókkal való valódi egyeztetés nélkül, a fejünk felett zajlik. Jogunk van beleszólnunk abba, hogy milyen módon akarják átalakítani városunkat és jogunk van harcolni azért, hogy megőrizzük lakóhelyünk nyugalmát.

Ha egyetért azzal, hogy ne engedélyezze az önkormányzat Göd városában munkásszálló építését, kérjük, írja alá petíciónkat!