Rokkantvadászat...


Vendég

/ #296 Kell a remény.

2012-02-10 17:04

A MEOSZ Elnökének felhívása:
Szövetségünk a 2012. január 1. napjától hatályba lépett, a rokkantási nyugdíj ellátást megszüntető törvény közvetlen és közvetett hátrányaira tekintettel, minden lehetséges törvényes jogi eszközt igénybe kíván venni az érintett emberek érdekeinek védelméhez.
Valamennyi érintett személy gyűjtse össze azoknak a személyeknek a nevét, lakcímét, email és telefon elérhetőségét, továbbá a számára a törvény által okozott hátrány jellemzőit, akik hajlandók nevükkel, pertársként részt venni a MEOSZ által indítandó csoportos jogi eljárásokban.
Tekintettel arra, hogy a jogi eljárások egyik része csak természetes személyek közreműködésével indítható meg, így minél magasabb számú érintett ember személyes közreműködés vállalása feltétlen szükséges.
A személyes közreműködést vállaló emberek szíveskedjenek adataikat a hegedus@meosz.hu emailre, vagy levélben a MEOSZ 1032. San Marco u. 76. postacímére dr.Hegedüs Lajosnak címezve mihamarabb, lehetőség szerint legkésőbb 2012. február 15. napjáig elküldeni, mert ezt követően szeretnénk a jogi eljárásokat megkezdeni és ennek érdekében az iratokat benyújtani.

http://www.meoszinfo.hu/new_index_0v_hirek_one.php?mcs=meoszvezer&rec_azonosit=d_meoszvezer_hirek_51