Az alsós olvasókönyvek se legyenek tartósak

HCsilla

/ #3 Most elsős a lányom

2013-05-06 09:26

...és úgy ment iskolába, hogy többé-kevésbé folyékonyan tudodtt már olvasni. Ennek ellenére a könyve tele van az órai munka során beleírt jelekkel, összekötésekkel, rajzokkal, stb.

Hiába tudott már olvasni annyira szeptember elején is, hogy felismerte a betűket, és össze is olvasta azokat, most mélyül el benne az ismeret, készséggé most válik benne a jelek azonosítása, stb. Nem vagyok pedagógus, de három gyerekemet láttam olvasni tanulni, és szülőként aktívan érszt is vettem az olvasástanulásukban. Így mostanra nagy bizonoyssággal kijelenthetem, hogy az írás és olvasás tanulása elválaszthatatlan egymástól - egyik segít a másik területen szerzett ismereteket készséggé fejleszteni, elmélyíteni. Az olvasástanulást tehát kísérnie kell az olvasókönyvben is a minél több szempontú feldolgozásnak, amelybe beletartozik a rajzolás, a képek és szavak összeválogatása, illetve azok ceruzával történő összekapcsolása, mert a cselekvés (rajzolás, írás) során értelmet is nyernek a könyvben szereplő jelek, nemcsak bemagolni való, elvont krikszkrakszok lesznek a gyerek számára.Facebook