Végveszélyben a Földrajz a (köz)oktatásban!


Vendég

#301 Re:

2016-04-28 09:09

#91: Zsuzsa -  

Gondolom, hasonlóan vélekedik a helyesírásról is. Ott is szabályokat kellett volna magolni, akkor most sikerült volna egy hozzászólást helyes magyarsággal megírni. Valószínűsíthető, hogy a tudás többi forrásáról is hasonlóan gondolkodik? Vajon a megszerzett tudásával mit dolgozik és elégedett-e az életével? Ez nem a földrajzról szóé, hanem a tanulásról. A földrajz csak egy a nélkülözhetetlen dolgok közül, mint a Biblia ismerete, vagy etikai normák elsajátítása. Borzasztó volt etika tanárként tapasztalni, hogy nem találták Jézus szülőhelyét, nem tudták nyomon követni Pál-apostol utját, nem értették miért gond a mai Izrael léte az adott földrajzi helyen, nem tudták, hogy az egyik ledrégebbi keresztény állam Örményország hol van. Vagy ezek is csak az érdeklődők szabadidős olvasmányai legyenek? Soroljam még?


Vendég

#302

2016-04-28 14:57

20 év sem lesz elég ahhoz, hogy valakik helyrehozzák azt amit a most regnáló kormány tönkretesz! Unokáitok is nyögi majd.

Vendég

#303

2016-04-28 18:04

Ez a javaslat azon a kerekasztalon született, amit a kormány és a nem sztrájkoló tanárok támogatnak...

Vendég

#304

2016-04-28 22:28

Mert fontosnak tartom a hazai és bolygó szintű alapvető földrajzi tájékozottságot a jövő társadalmában, és a gazdaságföldrajzi oktatást. Hiszen akár a pénzügyi alapfogalmakkal, akár az ipari erőforrások értékével, vagy a környezetvédelem fontosságával ezeken az órákon kívül máshol kevéssé találkozik egy tanuló.
Honey48

#305 Re:

2016-04-29 03:37

#251: -  

 Egyértelműen az alapműveltség része. Nemcsak a térképet ismerik meg az órán a diákok, hanem alapvető gazdasági fogalmakat pl: GDP (13 évesen még nem tudják felfogni), éghajlatváltozás következményeivel.. Érettségi tárgynak kellene lennie kötelezően, nem eltörölni.


Vendég

#306

2016-04-29 06:51

Mintha nem lennének elég hülyék amúgy is a szakmunkások. :)


Vendég

#307

2016-04-30 22:29

Nagyon rossz ötletnek tartom a földrajz tanításának kiűzését a "szakgimnáziumokból".Az általános műveltséghez, a világban való eligazodáshoz szükség van a földrajzi ismeretekre. Gondolkodó, jól tájékozott, általános műveltséggel rendelkező embereket kell nevelni a középiskoláknak.

Vendég

#308

2016-05-01 00:28

Én is földrajzot tanítok,- igaz, hogy csak általános iskolában,- de egyszerűen képtelenségnek tartom, hogy a gyerekek amúgy is gyenge tájékozódási képességét még továbbra is csökkentsék!
Vagy a kedves törvényhozók, abból indultak ki, hogy a jövőben elég lesz beütni a " dzsipieszbe" mindent és az odavisz minket, ahová csak akarjuk??? Az erdőben mi lesz, ahol azt sem tudja majd, hogy merre van észak, vagy dél?
Úgy gondolom, hogy ezt megint nem gondolták végig,- akár csak sok más dolgot sem, - a közoktatásban!
Én mindig úgy kezdem az első órámat, év elején,- " Gyerekek, a földrajzot, csak Atlasszal lehet tanulni!" Menten hozzáteszem, hogy ez a legjobb "puskátok " is lesz mind végig!
Milyen megfontolásból emelték ki a földrajzot a középiskolai tantárgyak közül?
Ki és miért haragszik erre a gyönyörű tantárgyra ennyire?
Kinek volt ez a buta ötlete?
Sorolhatnám még a kérdéseimet, de VÁLASZT IS AKAROK KAPNI RÁJUK!
Elegem van abból már, hogy a FEJÜNK FELETT DÖNTENEK!
Miért nem a tanárokat kérdezik?
Milyen "kerekasztal" az ahol nem az igazán kompetensek döntenek,- hanem a fejünk felett álló hatalom???Vendég

#309 Re:

2016-05-01 00:35

#303: -  

 Szia , én sztrájkoltam, és én is ezen vagyok kibukva, hogy a kerekasztal ilyenekbe belement?

 

 

 


Vendég

#310 Re: 309

2016-05-01 00:45

#308: -  

 Én 54 évesen sztrájkoltam, ugyanakkor a sokkal fiatalabb kolléganőim nem. Érdekes ez is nem?

 


Vendég

#311

2016-05-01 07:05

Mert a gyermekeinknek szükségük van a földrajzi ismeretekre!
l ember

#312 Re: Re:

2016-05-01 09:52

#301: - Re:  

 ne sorold, csak mondd el, miért fontosak ezek


Vendég

#313

2016-05-02 07:19

mert a legszélesebb merítésű tárgy, mely világlátásunkat élesíti, inkább minden évfolyamon kellene belőle heti két óra !

Vendég

#314

2016-05-02 07:41

Legfontosabb tantàrgyak egyikének tartom a földrajzot, hiszen benne élünk, körülvesz bennünket , éltet vagy épp elpusztít. A jövőnk függhet az ismeretén.

Vendég

#315

2016-05-02 07:43

Nem lehet kérdés sem, hogy a földrajzi ismeretek az alapnűveltség részét képezik! A föld rajzának és tanának ismeretéhez elengedhetetlen a földrajz tanítása valamennyi köz-, és szakoktatási intézményben! Inkább emelni kellene az ilyen ismeretek mélységét és fontosságát, mintsem megszüntetni annak tanítását!
Aki ilyen egyáltalán kitalál, annak nincs helye a magyar és egyetemes oktatás közelében sem!

Vendég

#316

2016-05-02 15:54

Mert szükség van a földrajzra.
Salacz András

#317

2016-05-03 21:48

Hogy lehet az, hogy egy olyan tantárgyat és egyben tudományt ér "ilyen jellegű" támadás, amely a környezettudatosságra neveli, a környezettudatos viselkedésre ösztönzi a diákokat, a gyermekeinket, a következő generációt?

Szeretem a hazámat, szeretem a szakmámat, ez az életem. Mindig is a társadalom hasznos tagja akartam lenni. A földrajz tanítása egy küldetés számomra, mert azt akarom, hogy kinyíljon a diákjaimnak az érdeklődési köre és hogy "nyitott szemmel járják a világot".

Maximálisan tudok azonosulni a köztársasági elnök úr gondolataival, amikor a globális klímaváltozásról tart beszédet (pl. az ENSZ-ben, vagy legutóbb a Debreceni Egyetemen). Én nagyon bízom abban, hogy egy olyan országban élek, amelyben a köztársasági elnök úr ki fog állni a pedagógustársadalom mellett, ezen belül jelenleg fókuszálva a földrajztanárokra, illetve a földrajz tantárgyra. Talán "ez az a tárgy", amely a legkomplexebben nevel a környezettudatos viselkedés elsajátítására. Készülök írni egy levelet az elnök úrnak és nagyon remélem, hogy mellénk fog állni...

Salacz András - földrajztanár egy szakközépiskolában


Vendég

#318

2016-05-03 22:20

Gimnáziumi földrajztanárom, dr. Papp Antalné Klári néni iránti tiszteletetből és hálából írtam alá. Mert tőle úgy kaptunk földrajzi ismereteket, olyan gazdag, szép rendben, hogy az akkor tanultak ma is segítenek engem az eligazodásban, hogy tudjam, "merről fúj a szél", és nem a kis és nagy földi legkörzésre gondolok.

Vendég

#319 Re: Semmi sincs veszélyben!

2016-05-04 14:00

#16: Egres Béla - JGE - Semmi sincs veszélyben! 

 Ha Ön valóban egy "ilyen nevű" (Jövő Generáció Egyesület) egyesületnek a képviselője, akkor ebben az országban nagyon nagy baj van. Hogy beszél/ír a jövő generációjáról? Idézem: "nyeszlett mihaszna emós tinik". Ön egy impotens alak a véleményével együtt...


Vendég

#320

2016-05-04 19:52

a petícióval teljes mértékben egyetértek. S ennek a tantárgynak a keretében lehet tudatostani a környezetünk védelmének szükségességét és felhívni a figyelmet az értelmetlen pazarlásra

Vendég

#321 Re:

2016-05-05 14:27

#2: -  

 Így igaz!!!


Vendég

#322

2016-05-05 15:05

Elfogadhatatlannak tartom,hogy úgy nőjön fel egy korosztály, hogy fogalma se legyen az Őt körülvevő természetről, annak működéséről, törvényszerűségeiről. Elképesztő már így is az átlagember tudatlansága a saját hazájával kapcsolatban, ha városokat, tájegységeket kell megneveznie.
Ez egy őrült ötlet!

Vendég

#323

2016-05-05 17:21

Hozzá nem értés és a felnövekvő generáció szándékos lebutítása!

Vendég

#324

2016-05-05 20:36

Mert egyetértek vele.

Vendég

#325

2016-05-06 09:04

A Föld bolygón élek, melynek számtalan kincsét élvezem természetesen vagy emberi erővel előállított formában. Amikor a kezembe veszek valamit, szeretem tudni, az honnan jön és milyen áron kerülhetett a kezembe - ez jelentős információ felelős döntések meghozatalánál. A fiatalok számára az élőhelyünk megismeréséhez, történelmi, civilizációs vagy akár ipari nyersanyagi ismeretek teljes megértéséhez ugyancsak elengedhetetlen a földrajz tudománya. Amennyiben csökkenteni/megszüntetni kívánják a tudományok középszintű oktatását, a gondolkodóképes, tudós és bölcs állampolgárokról mondanak le önként, életkorra való tekintet nélkül. Ez a motívum szociális és politikai problémát sejtet a háttérben...de koncentráljunk most csak a tudományos oktatás támogatására!