Felhívás a Kormányhoz a kultúra védelmében

FELHÍVÁS a Kormányhoz a kultúra védelmében!   Húsvét pénteken, a koronavírus járvány terjedésének időszakában került ki az EMMI mellékelt, a közgyűjteményi és közművelődési, valamint a művészeti intézmények alkalmazottait a közalkalmazotti jogviszonytól megfosztani akaró, őket a Munka Törvénykönyve alá rendelő törvénytervezete, mindössze néhány napos "egyeztetésre" egyes érdekképviseletekhez. Akik ezt a javaslatot kiötölték, majd megfogalmaztatták, nem tudják:   1) A Munka Törvénykönyve főszabályként azokra a munkavállalókra vonatkozik, akik a gazdálkodó szerveknél dolgoznak, azaz a munkáltatójuk olyan tőkés vagy piaci szereplő, aki (amely) a cég tőkéjéből, picai termeléséből, szolgáltatásából, gazdálkodásából szerzett jövedelem alapján foglalkoztat, fizet munkabért és egyebeket a dolgozóknak - magánérdekei szerinti tevékenységért. A dolgozói érdekképviselet, azaz, a szakszervezet a tőkés, vagy a piaci szereplő cége profitjából szerzi meg foglalkoztatási- és béralkuban, kollektív szerződés vagy megállapodás útján a béremelésekhez, egyéb juttatásokhoz a profitból járó/megszerezhető részt.   2) Ezzel szemben a közszolgálatokban (a közszolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti, fegyveres- és rendvédelmi, bírósági, ügyészségi, szolgálati, stb. törvények hatályai alatt) főszabályként az állami és/vagy önkörmányzati alkalmazottak állnak, akik elsősorban állami/önkormányzati költségvetési szerveknél vagy állami/önkormányzati költségvetések által finanszírozott szervezeteknél a köz érdekében, közcélokért dolgoznak. Törvények és végrehajtási rendeletek döntenek foglalkoztatásukról, illetményeikről, egyéb juttatásaikról. A szakszervezet feladata itt az, hogy a foglalkoztatási és illetményszabályokat, valamint az egyéb juttatásokat az állammal és/vagy az önkormányzattal a költségvetési érdekegyeztetés keretében változtassa meg, a dolgozók jobb élet- és mukakörülményei érdekeinek érvényesítésével.   3) A magánérdek és a közérdek szerinti tevékenységek, foglalkoztatás, bér- és illetményfizetés, egyéb juttatások ügyei élesen elválnak egymástól. Akik ezt nem tudják vagy tudják és nem veszik figyelembe, vagy nem akarják alkalmazni - azok az adófizetők közcélokra (igazgatás, oktatás, egészségügy, kultúra, tudomány, közrend- és védelem, szociális ellátás, stb.) befizetett pénzét, az állami és/vagy önkormányzati költségvetésekben megjelenő forrásokat szivattyúznák át a magánszférába, azaz, meg akarnák lopni a polgárokat.   A múzeumok, a könyvtárak, a közművelődés házai, a levéltárak közintézmények, amelyek a nemzeti anyagi és szellemi közkincsek őrzői, a társadalom közösségei és polgárai kulturális alapérdekeinek érvényesítői, amelyek számukra kulturális alapszolgáltatásokat nyújtanak - a köz érdekében foglalkoztatott közszolgálati alkalmazottak útján. Az állami és önkormányzati fenntartású művészeti intézményekre ugyanez igaz. Ha a kormány nem akarja privatizálni és a "termelő" magánszférába áttolni ezt a nagymúltú, és mindeddig a közjót szolgáló tevékenység- és intézményrendszert, akkor a köz érdekében dolgozó alkalmazottait se szervezheti ki a közszférából.   Ha ezt a privatizációt és/vagy kiszervezést a kormány e törvény útján meg akarja tenni, akkor azt a civil polgárok, a pártok, a szakszervezetek, a civil szervezetek összefogása - a nyilvánosság lehető legteljesebb bevonásával - meg fogja akadályozni!   Ezért célszerű lenne, ha a Kormány nem keletkeztetne újabb feszültségforrást a társadalomban, és az EMMI törvénytervezetét egyszer és mindenkorra levenné a napirendről. Aláírásainkkal ezt a cselekvést ösztönözzük!   Budapest, 2020. április 11-én   1) Vadász János a Közgyűjteményi és Közműveldési Dolgozók Szakszervezete 1989-es alapítója és első választott országos elnöke, ny. államtitkári jogállású közszolgálti kormánymegbízott


Kiss Ernő népművelő, Szeged    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Kiss Ernő népművelő, Szeged láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...