ELTE BGGYK szakpedagógiai és terepgyakorlat valamint gyakorlati kurzusok látogatásának maradéktalan biztosítása koronavírus oltással nem rendelkező számára

Kérjük aláírásával támogassák az ELTE BGGYK vezetőségének címzett petíciónkat, arra vonatkozóan, hogy az egyenlő bánásmód fényében, a koronavírus elleni oltással nem rendelkező Hallgatói számára, gondoskodjanak a tanulmányaik időben történő elvégzéséhez előírt szakpedagóiai és terepgyakorlati helyek biztosításáról, valamint a gyakorlati kurzusok teljesítéséről.

 

A teljes kérvény szövege:

 

"Tisztelt C.,

Ezúton kívánunk reagálni a Tanulmányi Hivatal 2021. november 5-én kelt levelében foglaltakra, amely szerint a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet intézményi végrehajtásával, valamint az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. november 4-től hatályos intézkedéseire hivatkozva:

1. Az Egyetem felszólítja a hallgatókat is, ha eddig nem tették, oltassák be magukat

2. Azon állami és önkormányzati intézményeknél, amelyeknél a munkáltató is kötelezően elrendelheti a koronavírus elleni védőoltás munkavállalói számára, szakmai gyakorlatot akkor teljesíthet a hallgató, ha maga is felvette a védőoltást és azt igazolja a gyakorló hely szabályai szerint

3. Az egyetem nem gondoskodik más - az oltást elő nem író - gyakorló hely kijelöléséről

 

A pandémia következtében kialakult bizonytalan és nem egyértelmű jogi szabályozások, valamint a Pedagógusok Szakszervezete a Kormány felé már beterjesztett, a hatályban lévő kormányrendelet mihamarabbi visszavonását illető petíciója fényében elhamarkodottnak és átgondolatlannak tarjuk a fent említett tájékoztatást és az alábbi kérésekkel fordulunk Önökhöz:

1. Az egyetem biztosítsa az oltási papírral nem rendelkező Hallgatói részére a tanulmányaik elvégzéséhez szükséges feltételeket

2. Az 1. pont értelmében gondoskodjon oltással nem rendelkező Hallgatók részére gyakorlati helyek biztosításáról és/vagy engedélyezze ilyen gyakorlati helyek magán úton a Hallgatók által történő szervezését.

3. Új, a Hallgatók által javasolt gyakorlati hely jóváhagyása kapcsán egyszerűsítsék és rövidítsék a jóváhagyási folyamatot

4. Az egyetem biztosítsa hallgatói számára az egyenlő bánásmódot, és tegyen meg mindent az “oltott” és “oltatlan” Hallgatók közötti megkülönböztetés megszüntetése érdekében,

5. Az Egyetem tartsa tiszteletben a Hallgatók döntését a koronavírus elleni oltás tekintetében és mellőzze az oltási kötelezettséget szorgalmazó szemléletét

 

Indokaink a következők:

1. A kormányrendelet nem nevesíti a tanulói-, hallgatói jogviszonyt, továbbá semmilyen tekintetben nem tér ki a tanulmányok teljesítésére, így a rendeletet nem lehet kiterjesztően értelmezni, az kizárólag a munkaviszonyban állókra vonatkozik. Ezért az oltással nem rendelkező hallgatókat semmilyen hátrány nem érheti.

2. Hallgatói jogviszony létesítésével a Hallgatók nem létesítenek munkaviszonyt sem az Egyetemmel se bármelyik gyakorlati hellyel, tehát rájuk a rendelet nem vonatkoztatható.

3. A Hallgatói Követelményrendszer nem tér ki a gyakorlati helyekkel kapcsolatban bármilyen jellegű munkaviszony létesítésére.

4. Jelen jogszabályok és a szabad döntéshez való jog alapján az oltás felvétele jelenleg még önkéntes Magyarországon, ezzel ellentétes gyakorlat vagy kötelezés jogellenes.

5. A Hallgatók koronavírus elleni beoltására irányuló kötelezését és ennek függvényében hallgatói jogviszonyukban esetlegesen bekövetkező nem önként hozott döntéseket (pl: hallgatói jogviszony passzivizáltatása, késleltetése) és ezek következtében esetleg felmerülő anyagi terhek hallgatókra való áthárítását, valamint a tanulmányok elvégzésének ellehetetlenítését diszkriminatívnak és jogellenesnek ítéljük meg. Az oltásra kötelezés sérti a testi integritáshoz és emberi méltósághoz való Alaptörvényben biztosított jogokat, amelyeket csak sarkalatos törvénnyel lehet korlátozni. Tekintettel a veszélyhelyzetre, ezen jogok korlátozása kivételesen kormányrendelettel is történhet. Alacsonyabb rendű jogszabályok, rektori döntések, egyetemi határozatok, egyéb irányelvek nem korlátozhatják ezen jogokat! Így mindennemű oltásra kötelezés, és az annak hiánya miatti hátrányos következmények súlyosan jogsértőek.

6. Korm. rendelet intézményi végrehajtásáról szóló tájékoztató 2. pontja alapján az egyetemen így is egyedülállóan magas az átoltottság, továbbá az oltással nem rendelkezők nagy része már átesve a fertőzésen, természetes immunitással rendelkezik, így semmilyen veszélyt nem jelent másokra. 

 

Bízunk abban, hogy a nem is olyan régen, az ELTE a Színház- és Filmművészeti Egyetem polgárainak ügye kapcsán megfogalmazott nézete és álláspontja, miszerint: „Mindennél fontosabbnak tartjuk az egyetemi oktatás és kutatás, valamint a művészet szabadságát, képző intézményeinek szabad működését, a felsőoktatás autonómiáját. Elítélünk minden olyan hatalmi fellépést, amely a jogszabályok önkényes átírásán, erőszakos érvényesítésén és a párbeszédet, együttműködést negligáló magatartáson alapszik.

Olyan országban szeretnénk élni, amelyben a szólásszabadság és a társadalmi szolidaritás elve maradéktalanul érvényesül, azt félelem nélkül lehet gyakorolni. Mi, egyetemi oktatók ezt a szellemiséget adjuk tovább a diákjainknak és ezért emeljük fel hangunkat a mindezt veszélyeztető jelenségekkel szemben.” nem csak PR fogás volt, hanem valós értékeken alapuló, őszinte kijelentés, és saját egyetemi polgáraik érdekében a jelen kialakult helyzetben, továbbá az országot már épp eléggé sújtó pedagógus- és gyógypedagógus hiány - amin nagy valószínűséggel az oltás kötelezővé tétele következményeként a pálya és képzések elhagyására kényszerülés nem segít   - ellensúlyozása érdekében kitartanak a fent megfogalmazott értékeik mellett.

Kérjük Önöket, álljanak egyetemei polgáraik mellé. Mindannyiunk mellé.

 

A jelen levelet oltással egyaránt rendelkező és nem rendelkezők hallgatók, valamint támogatók is ellenjegyezték."

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Nagy Ilona Maria petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...