Adatfeldolgozási Megállapodás (DPA)

Utoljára frissítve: 2024-06-07

Az Alfeldolgozók oldalának legutóbbi frissítése: 2024-05-12

Ez az adatfeldolgozási megállapodás (DPA) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján az Ön nevében dolgozzuk fel a személyes adatokat.

Ez az Adatfeldolgozási Megállapodás (Megállapodás) meghatározza azokat a kötelezettségeket és feltételeket, amelyek alapján a Petitions24 Oy (Szolgáltató) az online petíciók hostolási szolgáltatásai (Szolgáltatások) nyújtása során személyes adatokat dolgoz fel a petíció szerzője (Petíció Szerző vagy Adatkezelő) nevében.

A feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk vagy módosítsuk ezeket a Feltételeket.

Fogalommeghatározások és Szerepek

  • Szolgáltató: Peticiok.com (Petitions24 Oy), mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelő nevében szükség szerint kezeli a személyes adatokat a Szolgáltatások nyújtása érdekében.
  • Adatkezelő: A petíció szerzője, aki meghatározza a petíciója aláíróitól gyűjtött személyes adatok feldolgozásának céljait és módszereit. A(z) Peticiok.com oldalon elhelyezett petíció szerzőjeként Ön adatkezelőnek minősül. Ön határozza meg a petíció tartalmát, hogy mit kérjen a támogatóktól, a személyes adatok feldolgozásának céljait, valamint azokat az időtartamokat, amelyeken a személyes adatokat tárolják. A Peticiok.com egy online platformot biztosít petíciók létrehozására és tárolására, megkönnyítve adatkezelői szerepét azzal, hogy autonómiát biztosít a petíció adatgyűjtésének és -felhasználásának céljai és jogi kötelezettségei szerinti alakítására.

Az adatkezelés terjedelme

A Szolgáltató kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján, és csak a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben fogja feldolgozni a személyes adatokat. "A feldolgozási tevékenységek köre az online petíciók tárhelyszolgáltatására, kezelésére és megkönnyítésére korlátozódik."

Adatvédelem

A Szolgáltató vállalja, hogy megvalósít technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok jogosulatlan hozzáférése, elvesztése vagy sérülése elleni védelme érdekében.

Adatfeldolgozók

A szolgáltató alvállalkozókat vehet igénybe a szolgáltatások nyújtásának elősegítésére. A Szolgáltató biztosítja, hogy az alvállalkozók megfeleljenek az adatvédelmi kötelezettségeknek, amelyek összhangban vannak jelen Adatfeldolgozási Szerződéssel (DPA). Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot alvállalkozók kiválasztására és cseréjére a Szolgáltatások hatékony nyújtása érdekében.

List of the subprocessors. (Utolsó frissítés: 2024-05-12)

Adatkezelői felelősségek

Az adatkezelő felelős annak biztosításáért, hogy a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és kezelése megfeleljen minden vonatkozó jogszabálynak és előírásnak.

Adatkezelő azonosítása

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében kötelező az adatkezelő kilétét egyértelműen meghatározni. A következő rendelkezések vonatkoznak a petíciók szerzőire, akik a weboldalunkat használják:

Egyéni petíciók szerzői

Ha egyénként hoz létre petíciót, köteles megadni a teljes hivatalos nevét. Ez szolgál azonosítóként az Ön számára, mint adatkezelő a GDPR céljaira.

Szervezeti Petíció Szerzők

Ha a petíciót egy szervezet nevében hozzák létre, meg kell adni a szervezet teljes hivatalos nevét. Ezenfelül a szervezetnek ki kell neveznie egy adatkezelési tevékenységekért felelős képviselőt, például egy adatvédelmi tisztviselőt (DPO) vagy hasonlót, és meg kell adnia annak elérhetőségét.

Az érintett jogai

Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az érintettek (a petíció aláírói) gyakorolhassák a GDPR által biztosított jogaikat, mint például az adataikhoz való hozzáférés, azok helyesbítése vagy törlése, illetve panasz benyújtása egy felügyeleti hatósághoz.

Elszámoltathatóság és megfelelés

Az adatkezelőnek képesnek kell lennie igazolni a GDPR-ral való megfelelést, beleértve az érintettek kérdéseire adott válaszokat is a személyes adataik vonatkozásában.

Adatvédelmi politika vagy közlemény

Egy egyértelmű és hozzáférhető adatvédelmi szabályzatot vagy tájékoztatót kell biztosítani, amely ismerteti, hogyan történik a személyes adatok kezelése, a feldolgozás céljait, valamint azt, hogyan érvényesíthetik jogaikat az érintettek.

Értesítés a változásokról

A petíció szerzőinek kötelességük értesíteni a Peticiok.com (Petitions24 Oy)-t bármilyen változásról az adatkezelői státuszukban vagy a képviselőjük elérhetőségeiben.

Az adatkezelés éves felülvizsgálata

A petíció szerzőjének éves felülvizsgálatot kell végeznie annak megállapítása érdekében, hogy van-e még érvényes indok az aláírók személyes adatainak folyamatos kezelésére. Ennek az áttekintésnek értékelnie kell az adatok szükségességét és relevanciáját a petíció céljával kapcsolatban. Ha a petíció szerzője megállapítja, hogy nincs többé érvényes indok az adatok további feldolgozására, megfelelő lépéseket kell tennie a feldolgozás megszüntetésére és az adatok törlésének megkezdésére az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

Adatmegőrzés és -törlés

Ha az Adatkezelő (a petíció szerzője) megsérti a Adatfeldolgozási Megállapodás (DPA) bármely feltételét, beleértve, de nem kizárólagosan az adatkezelési tevékenységek éves felülvizsgálatának elmulasztását vagy a személyes adatok további kezelésének érvényes indoklását, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy eltávolítsa vagy törölje a petícióhoz kapcsolódó személyes adatokat.

Felelősségkorlátozás

Semmilyen esetben sem haladhatja meg az adatfeldolgozó teljes felelőssége az adatkezelővel szemben az összes kárért, veszteségért és keresetindokért, legyen az szerződés, károkozás (beleértve a gondatlanságot) vagy egyéb, az adatkezelő által az adatfeldolgozónak az e megállapodás keretében fizetett teljes összeget.

Alkalmazandó jog

Ezt a Megállapodást a finn törvények szerint kell szabályozni.