2016 legnépszerűbb petíciói - Magyarország

Összesen | Elmúlt 24 órában | Elmúlt 7 napban | Elmúlt 30 napban | Utolsó hónapban | 12 hónap | Egész évben (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Mentsük meg a csepeli HÉV-et!!

Szeretnék petíciót indítani a hévünk megmentéséért.Kérem minden hű csepeli lakost,hogy írja alá.Remélem elérhetünk valamit,ezt nem lehet hagyni!!!Meg kell akadályoznunk valahogy.

Létrehozva: 2016-01-27 Statisztika

Parkőr

Állandó parkőrt a Kós Károly térre! Sokak, de főleg a helyi lakosok által nagy becsben tartott Kós Károly térre szeretnénk állandó parkőrt kérni a Kispesti Polgármesteri Hivataltól. Olyan állandó személyt szeretnénk aki munkájának tekinti az adott feladatkőrt, és ennek megfelelően elvégzi a napi teendőket az mellett, hogy ha kell fellép a park állagának megóvására, és esetleg a felhívja mások figyelmét helytelen viselkedésre a parkban játszó gyermekek biztonságának érdekében.Ha szükséges értesít

Létrehozva: 2016-07-15 Statisztika

Elég a taxismaffiából, kifelé a buszsávból!

Az utasokat megkárosító, lehúzó, az országimázsra a legsúlyosabb csapást mérő agresszív budapesti taxismaffia nem bír magával. Hétről hétre megpróbálják megbénítani a városunkat. Mi nem tudjuk megfizetni a tarifájukat, amit ők emeltettek ilyen magasra, tüntetésekkel és zsarolással, most meg csodálkoznak, hogy nincs elég utasuk. Így nem is lesz. Nekünk, budapestieknek is meg kell mutatnunk, hogy elegünk van a maffiából, hogy a politikusaink is megértsék, a budapesti választópolgárok érdekeit kell

Létrehozva: 2016-05-17 Statisztika

A tőkekorrekcióról senki nem beszél és a bankok is hallgatnak!

Tisztelt Dr. Áder János köztársasági elnök úr!   Alulírott Járvás Éva magyar állampolgár, állampolgári alkotmányos jogommal élve és alkotmányosi kötelességemnek eleget téve kérem Dr. Áder János köztársasági elnök urat, s ezzel egyben felszólítom a Magyar Országgyűlést, hogy azonnali hatállyal érvénytelenítse a 2014. évi LXXVII törvényt az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről.   Ezzel egy időben a Magyar Országgyűlé

Létrehozva: 2015-05-31 Statisztika

Kiállás Bagdy Emőke egészséges pszichológiai nézetei mellett!

   Ezt a petíciót azért indítottuk, mert négy gyermekes szülőkként, valamint gyakorló asztrológusként meg vagyunk győződve arról, hogy igenis az egészséges nőknek a legnagyobb és a legtöbb pozitív elégtételt adni képes önmegvalósítási lehetőség az édesanyai spirituális funkció gyakorlás és tapasztalat jelenti.     Első sorban és főként azon régi és új barátainkhoz fordulunk a kérésünkkel, akiknek volt alkalma megtapasztalnia a munkánk és a tevékenységünk pozitív hatásait és következményeit. Őket

Létrehozva: 2016-01-13 Statisztika

Legyen a jogállam, a jogbiztonság alapjog!

Legyen a jogállamhoz, jogbiztonsághoz való jog alapvető állampolgári jog!     Az Alaptörvény nem sorolja fel az alapjogokat! Az, hogy mi tekinthető alapjognak, az Alkotmánybíróság  önkényes döntésén múlik. Így például több ezer „devizahiteles” alkotmányjogi panaszát még vizsgálni sem volt hajlandó az Alkotmánybíróság, arra hivatkozva, hogy abból az Alaptörvényben rögzített deklarációból, miszerint „Magyarország független, demokratikus jogállam” (Alaptörvény – Alapvetés B cikk (1), nem következ

Létrehozva: 2016-01-30 Statisztika

CSAK Tesco alkalmazottak töltsék ki - béremelés vagy sztrájk!

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) 2016.04.18-án hétfőn folytatja a bértárgyalásokat, amit megkezdett a két szakszervezet és a Tesco. A KDFSZ 15% béremelésre tett javaslatot az áruházban dogozók munkakörére vonatkozóan. A béremelést illetően a sztrájkkövetelések  kiterjeszthetőek minden munkakörre. A jogszabálynak megfelelően a tárgyalásokat lefolytattuk, a 7 nap eltelt. Ez azt jelenti, hogy a Tescoban dolgozó munkavállalók szakszervezeti tagságtól függetlenül és TÖRVÉNYESE

Létrehozva: 2016-04-15 Statisztika

Mondjunk NEM-et a Balatonfűzfőn létesítendő veszélyes hadiiparra

 A MIL-EXIM Kft. Európai Uniós forrással megtámogatva a hadiipar újraindítását tervezi 2016 áprilisától Balatonfűzfőn. A lakosságnak nem volt lehetősége a 2,4 milliárd összegű hadiipari beruházás megismerésér, mely a GOP-3.2.1-11-2013 konstrukció keretében nyert el 951 518 800 Ft vissza nem térítendő támogatást. A pályázati kiírásban megjelölt cél: logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 2007-től kezdve támogatott olyan beruházási elképzeléseket melyek az alábbi cél megvalósulásához

Létrehozva: 2016-01-12 Statisztika

Levél az MTA elnökéhez / csatlakozás a nyílt levélhez

Az alábbi nyílt levelet 2016. okt. 14-én jelentette meg a HVG.hu oldalon 28 magyar tudós (az MTA tagjai és doktorai). Várom a levél tartalmával egyetértő MTA köztestületi tagok csatlakozását.   "Tisztelt Elnök Úr E levél aláírói, a Magyar Tudományos Akadémia különböző világnézetű és szakmai érdeklődésű tagjai és doktorai, aggodalmunkat fejezzük ki a Magyarországon az utóbbi néhány évben végbemenő antidemokratikus folyamatok, különösen a sajtószabadság veszélyeztetése miatt. Igen károsnak tartjuk

Létrehozva: 2016-10-17 Statisztika

CELLDÖMÖLKI AKTÍV GYÓGYÍTÓ KÓRHÁZÉRT

                                                                                                                                            Mi a Kemenesalján élő 28 település, 24 787 lakosai, és a CELLDÖMÖLKI AKTÍV GYÓGYÍTÓ KÓRHÁZÉRT közösségi csoport tagjai, ez úton kérjük és követeljük, a választott országgyűlési-, megyei-, városi-,községi  képviselőktől, a megyei-, városi-, községi hivatal vezetőktől,  az itt élők egészségét bármilyen szinten és formában meghatározó személyektől és szer

Létrehozva: 2015-07-12 Statisztika