ADHD -s gyermekeket nevelő családok alapítványa

Üdvözöljük a pedagógusok kezdeményezését és örömmel állunk mellé.

Kérjük Balog Miniszter Urat és minisztériumát számoljanak velünk a kerekasztal beszélgetésekben.

Alapítványunk nagyon sok kérdésre kész megoldási javaslatot dolgozott ki!

Gyermekeink hellyel-közzel SNI tartományba tartoznak, többségük azonban nagyon magas inteligencia szinttel rendelkezik, mégis a deviáns gyermekek közé sorolják, sok a megalázás, -indokolatlan büntetés,  - kiközösítés -rágalmazás -szülői-tanári közösség gyerek, család ellen hangolása,  -fenyegetés , nem ritka a tettlegesség, feljelentés, az  elfogadás,   -magántanulóságba ,  -bentlakásos iskolába -iskolaváltásra való kényszerítés -lelki terror,  nem maradhatnak napköziben, -nem viszik osztálykirándulásra.

Nagyon gyakran akarják gyermekeinket magántanulósítani, de a feltételek nincsenek megteremtve, kérjük ennek felülvizsgálatát! A kormány rendeljen megfelelő járadékot a szülőknek (ha a szülő nem dolgozik, hogyan tudná eltartani, tanítatni gyermekét?)

ADHD a leginkább visszautasított és félreértett pszichiátriai állapot Európában!!!!

   Sok ember nem hisz az ADHD létezésében. Ezért, ha ez nem létezik, nem is érthetik az emberek, miért kéne erre kezelés.

Fontos tehát, hogy láthatóvá tegyük ezt a  zavart (betegséget)  a társadalom számára! Ha az ADHD-t idejében felismerik, diagnosztizálják és megfelelő terápiában, kezelésben részesítik az ADHD-és gyereket, akkor jobb oktatást kaphatnak, ami a munkahelyi elhelyezkedésüket is segíti, jobbak lehetnek a családi és egyéni kapcsolataik is.

Ez egy olyan állapot (betegség), ami több invesztálást igényel és azt gondolom, hogy a tanároknak, pszichológusoknak, kriminalistáknak összefogva kell a társadalom szemét felnyitni és több figyelmet az ADHD-ra irányítani és annak komolyabb támogatására felhívni a figyelmet.  

 Az idősebb korban felismert ADHD-val még nehezebb a helyzet, hasonlóképpen bármely olyan nehéz élethelyzethez és betegséghez , amelyet későn ismerünk fel,  egy felnőtt esetében is fontos felismerni, ha olyan jeleket produkál, amely mutatja, hogy segítségre van szüksége, hogy a bűnözővé válását megelőzzük, elkerüljük. Tehát, a korai diagnózisa egy láthatatlan betegség láthatóvá tételének megelőzheti a bajt. Az a meghatározás, hogy „láthatatlan betegség” gyakran használatos az ADHD meghatározására a tudáshiány és a széles körű társadalmi stigmák miatt.  A mentális egészségi rendellenességek között az ADHD a leginkább elutasított és félreértett Európában. Az ADHD aránya kb. 20:1-hez a gyerekek és serdülők között Európában, nagyon sok esetben ez felnőtt korban is folytatódik. Jelenleg, a nem kezelt vagy nem megfelelően kezelt ADHD esetek miatt, a betegség jelentős plusz kiadásokat és terheket okoz ezzel a társadalom számára.    Ezeket a gyermekeket az oktatás nem tudja megtartani, többszöri iskolaváltásra, alapítványi iskolákba, magántanulói státuszba kényszerülnek ami a családoknak jelentős megterhelés, ha nem a körzeti iskolába járnak, az utazási költséget is okoz a családoknak mivel nem kaphatnak támogatást, az ingyenes oktatás súlyos anyagi terheket ró a családokra.    

                2010-ben a Corvinus Egyetem Lépéskényszer c .tanulmányát közzétéve felhívtuk a döntéshozók figyelmét is,  óriási médianyilvánosság volt, de nem történt változás….  

A figyelemzavar-hiperaktivitás nem egy múló állapot,hanem markáns temperamentum mintázat,  krónikus, élethosszig fennálló nehézség, sajátos viszonyulás. A tanulási nehézségek egyik leggyakoribb oka a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar.

Legalább 70 ezer gyermek, felnőtt küzd ezzel a problémával, többségük pedig  segítséget sem kap.  

Szomorú statisztika, hogy a bűnözésben vizsgált 14 év körüli gyermekek 60 % kezeletlen ADHD-s

A tanulási nehézségek adódhatnak a zavar két külön, vagy kombinált tüneteiből:  Hiperaktivitás, impulzivitás, de a vezető tünet mindig a figyelem-zavar.   Ezzel szemben kevésbé ismert az ADHD másik fajtája, ahol a csendesnek, lassúnak és álmodozónak gondolt gyermekek figyelmét a külvilág vonja el a tananyagról.

A nem kezelt betegség okozta járulékos kiadások és veszteségek éves szinten  33 milliárd forintra rúgnak, amelyek főként az oktatási, az egészségügyi-ellátási és az igazságszolgáltatási rendszereket sújtják.

Alapítványunk szívesen részt venne egy párbeszédben, egy közös stratégia kialakításában, hogy ezeket a nagyon intelligens, okos gyerekeket  (rengeteg jó tulajdonságukat tudnám még sorolni….) a társadalom a jó oldalon tudhassa, hogy hasznos tagjai lehessenek .  

Az ADHD a gyermekpopuláció 1-5%-át érinti, azaz minden átlagos óvodai csoportban, iskolai osztályban egy-két ADHD érintett gyermekkel lehet számolni. Az ADHD bár gyermekpszichiátria eltérés, mégis jelentőségét elsősorban az adja, hogy súlyos veszélyeztető tényező a gyermekek pszichés fejlődése szempontjából. Amennyiben az érintett gyermekek megfelelő komplex pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi ellátásban részesülnek, egészséges társaikhoz hasonlóan eredményes, kiegyensúlyozott felnőttkorra számíthatnak. Megfelelő segítséget, fejlesztés, kezelés hiányában már gyermek-serdülőkorban is másodlagos pszichés zavarok kialakulása valószínűsíthető. A gyermekek különösen veszélyeztetettek hangulatzavar, szorongás, agresszív megnyilvánulásokkal, szabályszegő magatartással járó viselkedészavar, személyiségzavar szempontjából. Nem ritkán felnőtt korban képtelenné válnak a társadalomba való beilleszkedésre, tartós munkavállalásra. Sok esetben, egész életünkben a társadalom támogatására, anyagi segítségnyújtásra szorulnak.    

A jelenlegi infrastruktura nem alkalmas arra , hogy  az érintett pszichés zavarral küzdő gyermekek számára  egyénre szabott oktatási feltételeket teremtsen, illetve, hogy biztosíthassa az egészséges gyermekek jogát az oktatás a tanuláshoz. Az infrastukturális hiányosságot nagy terhet rónak a pedagógusokra, akik nem tudják hivatásukat megfelelően ellátni, s ettől a frusztráció és a stressz folyamatosan jelen van a munkájukban.   Az figyelem zavarral hiperaktivitással küzdő gyermek, sajátos személyiségjegyeik, magatartászavaruk révén zavarják az iskolai osztályközösségeket. A pedagógusok nincsenek birtokában olyan hatékony eszközöknek, mellyel  a sajátos tünetek okozta konfliktusokat rendezni tudnák.. A hiperaktivitással küzdő gyermekek a túlzott elvárásokra, nem megfelelő pedagógiai környezetre folyamatos frusztrációval reagálnak, önértékelésük, önbizalmuk folyamatosan sérül, amely további pszichés problémák ( pl. depresszió, magatartászavar, stb.) kialakulásához vezethetnek. A gyerekek óriási kihívást jelentenek mind a családban mind az oktatási rendszerben. Ellátásuk gyakran reménytelen, és az egészséges gyermekek védelmére hivatkozva az iskolák a gyermek más intézményben történő elhelyezését, vagy ennek hiányában magántanulói jogviszonyt javasolják.    

Tennivalók:  

1.. Oktatás terén. Átgondolt szakmai program és feltételek szükséges a valós integráció, és a szakmai együttműködés, team munka megteremtése érdekében.

Az Alapítvány készségesen vállalja, az együttműködést! Régi álmunk egy Krizisközpont létrehozása, ahol a gyermekek integrációs előkészítése megvalósítható lenne egy komplex multimodális terápia az óvodátol az iskolás koron keresztül minden korosztálynak.

Ehhez már teljesen kidolgozott terveink is vannak!

Javasoljuk, hogy   gyűjtsék össze az eddig alkalmazott módszereket, vizsgálják meg hatékonyságukat, végezzenek gazdasági számításokat e téren. A módszerek, a tudás rendelkezésre áll, a minisztériumok felelősége, hogyan juttassák el ezt a tudást a szakmai közönséghez, hogy ezáltal végre az érintettek helyzete javulhasson.

 Az Alapítvány teljes jogú tagja az ADHDEurope szervezetnek!

 Rendezzék több évre átnyúlóan, tartósan a kompetencia és finanszírozási kérdéseket. ·    

   Legyen egyértelműen lefektetve, hogy a közoktatási törvény által meghatározott kategóriákba besorolt gyermekek ellátásában, fejlesztésében kik, azaz milyen végzettségű szakemberek a kompetensek, milyen intézményi formában végezzék a fejlesztésüket, milyen pénzből és azt ki finanszírozza.       

 - Valamint azt is, hogy ki ellenőrizze a fejlesztés hatékonyságát, milyen szankciókkal járjon az eredménytelen munka, illetve a feltételek hiánya, stb.

·        Legyenek hatásvizsgálatok a rendeletek pénzügyi következményeit illetően is. Pl.: A normatívák csökkentése súlyos következményekkel jár. Ha most csökkentik a normatívát, az néhány év múlva fog visszaütni, mikor is már jóval többe fog kerülni a kezeletlen problémák miatt deviánssá vált gyermekcsoport okozta nehézségek orvoslása.   ·        

         Legyen szakértő felelőse, koordinátora kormányzati és minisztériumi szinten e területnek, aki összefogja az e témával kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat, s aki megfelelő szinten tudja képviseli ezt az ügyet, kiemelten kezelve a témával kapcsolatos törvénykezés jogharmonizációjának elérését és a kompetencia, finanszírozás tisztázását.   Sokszínű, a gyermekek fejlődési eltéréseit figyelembevevő oktatási formák biztosítása kis létszámú csoportok, segítő asszisztens, gyógypedagógus konzultatív munkája. Megfelelő, "evidence base" módszerek alkalmazása a pedagógiai munkában, pl. Webster-  Stratton féle pedagógiai módszer, mely konzekvens elvárásokon, kereteken  és folyamatos   visszajelzésen, pozitív kommunikáción alapul. Az érintett, eltérő fejlődésű gyermekek korai felismerése, és a jó együttműködés révén mielőbbi vizsgálata eredményesebb pedagógiai munkát tehet lehetővé. A team munkában a Pedagógiai Szakszolgálatok, a gyermekvédelem, valamint az egészségügyi  szolgáltatók, azaz gyermek ideggondozók és a pedagógusok, szülők vehetnének részt, közös   stratégiát kidolgozva. A valós integrációhoz szükséges eszközök  megteremtéséig fontos a jelenlegi alternatív iskolák támogatása, melyek ezen gyermekpopuláció egyetlen tanulási esélyét jelentik. Mindamellett hosszú távon nem fenntartható, a gyermekek korai és gyakran végleges szegregációja.  

2. A gyermekek fejlődésében mutatkozó nehézségek (beszédfejlődés, mozgáskoordináció zavarai, stb.) csökkentése érdekében elengedhetetlen, hogy az érintett gyermekek mindenkörű segítséget, fejlesztést, pszichoterápiát megkaphassanak a magyar közoktatás (állami, és nem állami fenntartású intézmények) keretében.  Legyen megfelelő számú gyógy, és fejlesztő  pedagógus, asszisztens a gyermekek segítésére.

Nagyon fontosak a kislétszámú osztályok max 18-20 fő!!!!!!! taníthatatlan a 36 fős osztály!!! Mennyi idő jut  1-1 gyermekre???

A magyar  pedagógusképzés megújítása, elkerülhetetlen   A pedagógusok jelentős részének hiányos ismereti vannak az eltérő pszichés mentális fejlődést mutató gyermekek pedagógiai szükségletéről. Nincsenek átfogó ismereteik a kóros pszichés fejlődés tüneteiről. Ezen ismeretek csak külön postgraduális képzés formájában elsajátithatók, s igy csak kevesek számára elérhetők.

  Ma már elengedhetetlen hogy egy tanító felismerje a szokatlan viselkedési megnyilvánulásokat, és szükség esetén konzultáljon megfelelő szakemberekkel. Ismernie kell a leggyakoribb pszichés zavarok, igy többek között a hiperaktivitás, a gyász reakció, a bántalmazás lelki tüneteit. Meg kell újítani a pedagógus képzést, alapvetően fontos ezen gyermekpszichiátriai, gyermekpszichológiai ismeretke elsajátítása a normál felsőoktatásban.

3. Javítani kell az ADHD érintett gyermekek orvosi ellátását is. Elsődlegesen fontos, hogy minden az alapellátásban dolgozó szakembernek (gyermekorvos, védőnő, iskolai védőnő, gyermekvédelemben dolgozó szociális munkás, családgondozó stb.) kell hogy legyenek alapszintű ismeretei a problémás fejlődést mutatógyermekek kiszűrése felismerése céljából. Ennek érdekében célzott továbbképzések szükségesek, illetve elengedhetetlen ezen szakemberek alapképzésének kiegészítése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk kistérségenként komplex szolgáltatást nyújtó módszertani központ létrehozását, mely ezeket a képzéseket irányítják, szervezik, vagy kivitelezik. Ezen módszertani központ lehetőséget nyújtana arra is hogy hatékony, szülői tréninget tanítson az ellátásban résztvevő partnerek, vagy akár közvetlenül a rászoruló szülők számára.

  3. Az gyermekek és családjaik szociális támogatása Team munka feltételeinek megteremtése amelyben a szociális intézmények szerepe rendkívül nagy. Szükséges partnerek ebben az együttműködésben a szülők, az iskola (osztályfőnök, tanár, igazgató, iskolai nővér), az egészségügy részéről (orvos, vagy pszichológus, vagy terapeuta ). Fontos lenne a mediátori munka visszaállítása!!!

Csak egy ilyen együttműködésen alapuló együttes munka révén lehetne megtalálni a problémának leginkább megfelelő megoldást, mely minden érintett fél számára elfogadható, és betartható. Egy ilyen közös munka során egységes, mindenkire nézve kötelező stratégia kerül kidolgozásra, meghatározva az egyéb résztvevők feladatkörét. Sokféle megoldásra van szükség, hiszen minden eset, minden család, élethelyzet más.   A szülőknek rugalmas, részmunkaidős munkalehetőségekre, garanciákra, biztonságra van szükségük, hogy a rájuk nehezedő extra pszichés, egzisztenciális terheket elviseljék, és a gyermeküknek biztonságos hátteret biztosíthassanak.  

 A pszichés zavarokkal küzdő gyermekek nevelése extra költségekkel jár, amely nem csupán a gyógyszerek költségét jelentik. A gyerekeket hosszas kezelésekre, fejlesztésekre kell elvinni, melyek csak munkaidőben elérhetőek. A váratlanul reagáló, alkalmanként kaotikus viselkedést mutató gyerekek gyakran tesznek tönkre dolgokat, veszítik el holmijaikat. Sok esetben nem tudnak utazni kommunális járműveken. Extra felügyeletre szorulnak. A családok jelentős részének soha nem adatik meg a pihenés, mert gyermeküket senkire nem tudják rábízni. Ezek a családok kiemelt anyagi támogatásra szorulnak. Megérdemlik, ez a minimum.

  Kérdés a pszichés problémával küzdő gyermekkel hogyan maradhat otthon a szülő, ha az nem tud közösségbe járni. A táppénz törvény nem nyújt erre megfelelő, árnyalt megoldást.  Például valaki részmunkaidőben dolgozik, és a fennmaradó időre táppénzben részesül. A pszichés zavarokkal küzdő gyermekek szülei gyakrabban válnak el az extra stressz és a folyamatos frusztráció okozta konfliktusok miatt. Az egyedül álló szülők számára végképp lehetetlenné válik az elméletileg elérhető terápiás lehetőségek elérése. Esetükben megfontolandó, hogy kétszeres ellátást kaphassanak, és garanciákat a munkahelyük megtartására.

Ezek a szülők, családok néha terher mentesítésre szorulnak, egy másik család segítségére, akik vállalják egy-egy hétvégén a gyermeket. így ők lélegzetvételhez jutnának. Tehermentesítő családnak nevezhetnénk.

 Táborozási lehetőségekre, hogy kipihenhessék magukat, mind a szülők, mind a gyermekek

Összegezés:   Az ADHD érintett gyermekek, fiatalok állapota, megfelelő pedagógiai módszerekkel, fejlesztéssel, terápiákkal pozitív irányba fejleszthető! Össztársadalmi érdekünk, hogy előzzük meg, hogy felnőttkorban pszichiátriai betegekké váljanak, amely ellehetetleníti életvezetésüket, környezetüket, minden kapcsolat-rendszerüket.   Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a nyilatkozattal egyetértünk, és készek vagyunk részt venni minden, az ADHD érintett gyermekek, fiatalok életét jobbító, esélyüket javító kezdeményezés kidolgozásában, megvalósításában.    

 

 


ADHD-Magyarország Alapítvány    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével