A diósdi jogsértő fekvőrendőrök megszüntetéséért

A diósdi önkormányzat által elfogadott közlekedési koncepció megvalósítása során 30 km/h sebességkorlátozás mellett sebességcsökkentő küszöbök kerültek elhelyezésre a Géza fejedelem és Szent Imre herceg utcákban.
A kihelyezett fekvőrendőrökön csak 5-10 km/órás sebességgel lehet áthajtani, a magasabb sebesség már sérülésveszélyes a személyekre, vagy járművekre nézve.

A sebességcsökkentő küszöbök kivitelezése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, miszerint „ezek az eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást”.
A jogsértő kivitelezés miatt a küszöbök:
 - veszélyeztetik a motorkerékpárral és kerékpárral szabályosan közlekedők testi épségét,  - a megengedett sebesség alatt is rongálják a járműveket,
 - egyértelműen balesetveszélyesek.

Követeljük, hogy az önkormányzat a jogsértő állapotot szüntesse meg, a kihelyezett küszöböket távolítsa el, vagy a rendeletben meghatározott kivitelezést biztosítsa!
Ugyanezt követeljük a szabálytalanul kihelyezett virágládákkal kapcsolatban.

Ha egyetért velünk, kérem írja alá a petíciónkat!

Hivatkozott jogszabályok melyet az önkormányzat a kivitelezés minőségével megsértett:A 20/1984(XII.21.) KM rendelet melléklet III fejezet 11.2.(„ezek az eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást”.)Btk. 165. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés.(„Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz...”) 

Indoklás:Hivatkozott jogszabályok melyet az önkormányzat a kivitelezés minőségével megsértett:A 20/1984(XII.21.) KM rendelet melléklet III fejezet 11.2. (erre hivatkozik az Önkormányzat által megrendelt tanulmány is)
„11.2. A lakó-pihenő övezet és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének küszöbszerű megemelésével vagy más építési beavatkozással (például középszigetek, útszűkületek, optikai kapuk) lehet jelezni. Hasonló fizikai eszközök (sebességcsökkentő bordák, oszlopok, utcabútorok, elhúzások stb.) helyezhetők el az övezetek úttestjén a járművek várakozására szolgáló útfelületek kijelölése, illetve a járműforgalom számára megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást.”Ez esetünkben 30 km/h. Ha az érintett szakaszon több alkalommal 5 km/h sebességre kell lassítani, hogy a sérülések elkerülhetőek legyenek, akkor ez sérti a megengedett sebességgel történő folyamatos haladás biztosításának előírását.

A kihelyezett eszközök balesetveszélyesek és veszélyeztetik az arra közlekedők testi épségét, ezért felmerül a Btk. 165. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés:
"Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz..."
Az emberi élet, a testi épség és az egészség védelme kiemelkedő fontosságú, ezért nemcsak ezeknek a sérelmével, hanem az ezeket a jogtárgyakat veszélyeztető cselekményekkel szemben is indokolt büntetőjogi védelmet biztosítani.
A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménynek az elkövetője az lehet, aki valamely meghatározott foglalkozási szabály hatálya alatt áll, a bcs. elkövetési magatartása a foglalkozási szabályszegés. Nem lényeges, hogy az elkövető a tevékenységet hatósági engedély alapján, főfoglalkozásként, keresetszerzésként űzi-e vagy pedig alkalomszerűen. Jelentősége annak van, hogy írott vagy íratlan szabályok körvonalazzák a tevékenységet, amit folytat.
Márpedig a közlekedési küszöbök kihelyezésére vonatkozóan vannak szabályok, lásd „...azonban ezek az eszközök nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást.” Ez esetünkben 30km/h sebesség. Ilyen sebesség mellett szabályosan közlekedő kerékpáros vagy motorkerékpáros esetében komoly veszély a személyi sérülés.

 

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Zsoldos Miklós petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...