Tiltakozunk a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. által épülő gyár Sóskúti Ipari parkban, Tárnok határában történő megépítése ellen!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Újabb üzem - NMP veszélyes hulladék feldolgozó

2020-10-29 10:03:07Sóskút és Tárnok lakossága FIGYELEM:

 

megindult a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. Sóskút 067/4 hrsz.-ú ingatlanán tervezett veszélyes hulladék hasznosító üzemére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás. (Úgy tűnik, mégis van környezeti hatása a beruházásnak.)

Ilyen mennyiségekkel kell számolni:

- akkumulátorgyártáshoz szükséges elektrolit alapanyagok fizikai keverése (23 500 t/év), ( az építési engedélyben csak 19.990 t szerepelt, mert a 20e t felett már kötelező lett volna még kiemelt beruházás esetén is a Környezeti Hatástanulmány, amit el akartak kerülni, hogy ne derüljön ki, mennyire veszélyes a környezetre!)

- veszélyes hulladékok hasznosítása (25 400 t/év, max. 90 t/nap). Ez az NMP-t jelenti.

És csak egy adat: a gázkazán évi 6 325 tonna CO2-t bocsát majd ki... “

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-29374-1-2020
A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „2. táblázat: Az NMP harmonizált osztályozása. Az NMP (CLP00, ATP09, indexszám: 606 021-00- 7) harmonizált osztályozasa Veszélyességi osztály és kategória Repr. 1B Figyelmeztető mondat és kódja H360D*** Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 H319 Reprodukciós toxicitás, károsíthatja a születendő gyermeket H315 STOT SE 3 Súlyos szemirritáció, súlyos szemirritációt okoz H335 Bőrirritáció, bőrirritáló hatású célszervi toxicitás egyszeri expozíció, légúti irritációt okozhat A H360D kód melletti *** azt jelenti, hogy a Repr. 1B besorolást korábbi jogszabályból* emelték át anélkül, hogy a CLP alapján újból megvizsgálták volna. A korlátozásra vonatkozó dokumentáció azonban megerősítette Repr.1B besorolást.”

Pokorny Péter

Tájékoztatás

2020-09-19 17:38:10

Lakossági tájékoztatás 2020.09.18.      

Sóskútra, Tárnok határába tervez létesíteni a Dél-Koreai Dongwha Electrolyte egylegmagasabb veszélyességi fokú úgynevezett felső küszöb értékű veszélyesüzemet. A legközelebbi lakóingatlanok Sóskúton 1500 m-re, Tárnokon 1000 m-re vannak a tervezett üzem területétől!   Hogy mit jelent ez? A „felső küszöbértékű veszélyes üzem”  a legmagasabb veszélyességi fokozatú besorolás Magyarországon. Jelentése: ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező veszélyes anyagokat is) a meghatározott felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja.   A jelenleg elérhető nyilvános biztonsági jelentés a teljes engedélyezési dokumentációnak csupán kivonata 18 oldal a hatóság felé leadott ~180-ból, a többit  (mint a szeptember 9-én tartott közmeghallgatáson kiderült) a Dél-Koreai  vállalkozó titkosította.   Egyszerre és folyamatosan jelenlévő anyagok: -          fokozottantűz és robbanásveszélyes anyagok 692 tonna ez megfelel 25 tartálykocsinak. 200 literes hordókkal számolva majdnem ~3500 hordó!!!Ez kültéri tartályparkban kerül lefejtésre tartálykocsikból. -          környezetre veszélyes anyagok további 20 tonna, egy részük folyékony egy részük szilárd. A szilárd halmazállapotú 7kg-os kiszerelésű műanyag zsákokban. -          Egyéb mérgező anyagokból  (PST) 5 tonna lesz, 500 műanyag zsákban.Bőrön keresztül is felszívódhat. Az anyag emberi rákkeltő. Genetikai károsodást okozhat embernél. -          kifejezetten mérgező anyagból 6 tonnát fognak tárolni ez PS (1,3-propán-szulton) amelyből tűzben irritálóvagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznekbelőle,beleértve kén-oxidokat.Nedves levegővel mérgező 3-propán-szulfonsavat képez. Bőrön keresztül is felszívódhat. Az anyag emberi rákkeltő. Genetikai károsodást okozhat embernél.(Forrás: az anyag biztonsági adatlapja) -          A sajtó 90 munkást említ azonban a biztonsági jelentés maximum 50 főt alkalmazottal számol csupán. -          Éves szinten ~50 tonna folyékony hulladékkal számolnak, amelyet 20 m3-es föld alatti tartályokban gyűjtenek. Vélhetően az elektrolit gyártás során keletkező és a fent részletezett anyagokkal szenyezett vizes folyadék lesz. -          A tartályparkban található bármely tartály sérülése esetén tűzveszélyes anyag kerülhet ki. Ha ez meggyullad a közvetlen közelében lévőtartály kigyulladását/robbanását okozhatja. Áttöltés közben tócsatűz kialakulása (656m2 egy futballpálya méretű felületelen ég a veszélyes anyag) és BLEVE jelenség (robbanás) veszélyei állhatnak fent.   A következő információk lettek titkosítva: -          Egy üzemi tűzeset során azt mennyi idő alatt képesek eloltani és hogy az égés során milyen veszélyes anyagok kerülnek a levegőbe. -          Azokat a szél merre fogja vinni és milyen mennyiségben? -          Lesz-e szaga és milyen tüneteket okozhat embereknél? -          Egy esetleges dominóhatás képes-e a teljes üzemet és az összes ott tárolt tűz- és robbanásveszélyes anyagot begyújtani, berobbantani, ez mekkora területet érinthet az óriási mennyiségű robbanásveszélyes és mérgező anyagok miatt. -          A gyártás során a légtechnikai rendszerbe pontosan milyen anyagok fognak kerülni, azt hogyan szűrik. -          A légtechnikai rendszer meghibásodása esetére milyen óvintézkedéseket terveznek. -          Baleset esetén hogyan értesítik a lakosságot? -          Valamint a gépjármű forgalmon felül milyen zaj hatással fog üzemelni a gyár.   Legutóbb Magyarországon egy hónapja 2020. augusztus 15-én történt tűzeset Komáromban, hasonló anyagokkal foglalkozó gyárban.  Ott az üzem területén lévő tűzoltók segítségével sikerült eloltani a tüzet. Sem Sóskúton, sem a környező érintett településeken nincs erre felkészített hivatásos tűzoltóság.   A 2019. szeptemberi Mátrai erőműnél bekövetkezett szennyezés esetén a lakosság csak jóval később tudta meg hogy a határértéket jelentősen meghaladta a kikerült mérgező szennyező anyag.   A Pest Megyei Kormányhivatal – Környezetvédelmi Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Fősztály már júniusban is foglalkozott az üzem engedélyezése ügyével. Ennek ellenére a döntéshozók a lakosságot ez ügyben nem kérdezték meg. Tájékoztatást nem adtak időben, félve egy esetleges népszavazástól.   A vélt iparűzési adó bevétel megéri-e a jelentős környezeti és egészségügyi kockázatot amit egy ilyen üzem közvetlenül jelenthet a környéken lakókra?   Az üzem benzinkúthoz hasonlítása nem állja meg a helyét, mivel ott csak tűzveszélyes anyag van és sokkal kevebb mint amit ide terveznek. Itt még jelentős mennyiségű kifejezetten mérgező anyag is lesz, ami egy baleset során a levegőbe kerülhet.   A Donghwa az első évben 20000 tonna a második évtől pedig már 30000 tonna elektrolitot akar gyártani, ezzel pedig a fent felsorolt tűz és robbanásveszélyes és mérgező anyagok mennyisége is várhatóan tovább növekszik majd.   Úgy tudjuk hogy Magyarországon 6 hasonló üzem létesítését tervezték korábban, ezek nagy részében a lakosság tiltakozott ellene. Több helyen sikeresen. Jelenlegi tudomásunk szerint csak Komáromban és Gödön van akkumulátor gyár.   A korábbi tapasztalatokból (Göd, Komárom) látható (és a polgármester is megerősítette a közmeghallgatáson), hogy a helyi lakosság elenyésző részének ad munkát egy ilyen üzem, de közel fele a munkásoknak Dél-Koreai vagy Ukrán vendégmunkás lesz. Akik a falu házaiba költöznek nagy részben, mert munkásszállók nincsenek. Elhangzott, hogy az éttermek nagy részét is felvásárolják ilyenkor, hogy a munkásainak a folyamatos ellátást biztosítani tudják. Legutóbb a COVID-19 miatti vesztegzár alatt is külön kormányzati engedéllyel hozták be a külföldi vendégmunkásokat.   Ha ezek alapján Ön sem szeretné hogy ide épüljön az üzem, támogassa peticiónkat aláírásával. (Akár anonim módon is aláírhatja)


Pokorny PéterPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...