Gyermekeink jogaiért

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

EMMI válaszlevele a Szülői Jogi Fórum nyílt levelére

2016-03-08 09:08:17

Kedves Szülők,Támogatók!   

Mint tudjátok, a Szülői Jogi Fórum nyílt levelet juttatott el Balog miniszter úrnak, és a sajtónak!

Köszönjük az eddigi több ezer aláírást, levelet és történetet! Nagyra értékeljük a segítségeteket!  MOST MÉG TÖBB KELL, NAGYOBB ÖSSZEFOGÁS KELL!

Palkovics László államtitkártól megkaptuk a választ, aminek a teljes szövege itt https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1551533025155296.1073741830.1543215082653757&type=1 olvasható.
 
Természetesen a Szülői Jogi Fórumunk válaszolni kíván a levélre. Mivel mi a szülök nevében írunk és titeket képviselünk, ezért KÉRJÜK ti is válaszoljatok. Írjátok le személyes tapasztalatotokat. Az államtitkári levél igen terjedelmes, ezért pontonként összefoglaljuk a tartalmát és felteszünk néhány gondolatebrésztő kérdést. Kérünk, hogy véleményeteket a pontok szerint írjátok le. IDE a tehtát ehhez a közleményhez végéhez vagy az emailcímünkre a szuloi.jogi.forum@freemail.hu -ra várjuk a hozzászólásokat. 
  

Ott vagyunk Civil Közoktatási Platformban és képviseljük a te gyereked is. A CKP 12 pontjából http://www.tanitanek.com/Hir/Details/25f68bb9-3ba2-4402-8866-fdb04f8a72fb a negyedik rólunk szól.


Ez a mi  közös sikerünk. A TE hangod is számít. Számítunk RÀD!  

A VÁLASZAITOKAT /VÉLEMÉNYEITEKET/ TÁMOGATÁSOTOKAT nagyon várjuk. 

A petíciót itt tudjátok alaírni: http://www.peticiok.com/gyermekeink_jogaiert  

Az EMMI válaszának rövid összefoglalója:

1. pont
Eredeti kérdés:
Azonnali intézkedések egyike legyen egy válságtanács létrehozása, melyben a szülők érdekképviselete is közvetlenül jelen van, és meghatározó, azaz aktív, konstruktív szerephez jut a döntések hozatalában! Nem fogadjuk el a fogyatékos gyermekek szülei érdekképviselete nélküli február 09-i Kerekasztal egyeztetést legitimnek! Nélkülünk az semmis! Tűzzenek ki egy későbbi időpontot ahol a szülők képviselete jelen van.

EMMI válasza:
A Köznevelési Kerekasztal létszáma limitált. A szülőket a Nagycsaládosok Országos Szövetsége képviseli. Javasolják, hogy vegyük fel az Nagycsaládosok Országos Szövetségével a kapcsolatot.

Kérdésünk hozzád:
Egyetértesz-e azzal, hogy az SNI-s gyerekek és felnőttek érdekeit a Nagycsaládosok országos Szövetsége képviselje, ha nem ez a fő céljuk?  Ha nem, kérünk írd meg, szerinted ki tudná megfelelően képviselni az SNI-s gyerekek és felnőtték érdekeit?

2. pont
Eredeti kérdés:
Segítse elő a kormány a valódi integrációt a fogyatékkal élők esetében, ne csak mondva csinált kirakatpolitikát folytasson!  

EMMI válasza: 
… A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése … megvalósítható, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban („szegregáltan“), vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban („integráltan“). … ma már a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közel 69% integrált keretek közt részesül nevelésben, nevelésben-oktatásban. A hatályos jogszabályok meghatározzák a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásához szükséges feltételeket, … A szükséges gyógypedagógus, konduktor biztosítása megtörténhet úgy is, hogy maga az adott nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatja (ez a fölkötelezettség), vagy úgy is, hogy az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakemberi révén biztosítja. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok működésének részletes szabályozására a szakmai szervezetek (beleértve az Autizmus Alapítvány és az Autisták Országos Szövetségét is!) és a kormányzati szereplők bevonásával munkacsoportot működtetünk, illetve a munkacsoport tevékenységét háttérkutatás segítette

Kérdésünk hozzád:
A te gyermeked milyen integrált nevelésben részesül? Leírnád milyen körülmények között oktatják-nevelik a gyermekedet (szegregált, integrált, inkluzív)? Nálatok adott minden szükséges feltétel az integrált/szegregált neveléshez?  ELÉGEDETT VAGY, ÉS FEJLŐDIK A GYERMEKED? 

3. pont
Eredeti kérés:
A gyermek szülőjének legyen joga a szabad iskolaválasztáshoz, ebben semmilyen korlát ne legyen! Legyen kötelező minden iskolában egy autizmus specifikus szakembert biztosítani, amennyiben oda kíván járni egy autista gyermek. Töröljék el az ún. nevezett szakmai alapító okirathoz kötést, hogy fogadóképes- e egy intézmény, mert ennek csak egyoldalú funkciója van, hogy ki lehet bújni a gyermek fogadása alól, amivel egy fogyatékos, SNI-s gyermek esetében tulajdonképpen diszkriminációt valósít meg az oktatási intézmény ezekben az esetekben, hiszen éppen ellenkezőleg, pozitív diszkriminációra volna szükség! Azokban az intézményekben sem működik az integráció, ahol a szakmai dokumentum, (Alapító okirat) tartalmazza az érintett terület fogadóképességét! Tehát kvázi nincs érdemi funkciója! Nem fogadjuk el azt érvelést, hogy költségvetési hiány van! Találjon rá megoldást a kormány, hogy legyen szakember, ott ahol kell, és annyi amennyi kell. A kormány teremtse elő az ehhez szükséges feltételeket, legyen az személyi, anyagi, vagy tárgyi eszköz. Ösztönözze megfelelően az adott iskolát a fogadóképességhez, és az őt oktató pedagógust is megfelelő és átlátható anyagi vonzatokkal! A szülőnek legyen joga egyenrangú partnerként bármely szereplővel, a gyermekével kapcsolatos ügyekben az intézményekben érdemben eljárni, mert a szülő ismeri legjobban a gyermekét, és ő biztosan a legjobbat akarja számára! Ő az elsőszámú érdekképviselője!  

EMMI Válasza:
A hatályos jogszabály értelmében a sajátos nevelési igényű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek; magánoktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az illetékes szakértő bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; a gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. Így tehát valóban van egyfajta korlátja annak, hogy a szülő a sajátos nevelési igényű gyermeket melyik iskolába íratja be, hiszen nem minden iskola rendelkezik a szükséges feltételekkel. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy Magyarországon közel négyezer (4.000) köznevelési intézménynek van jogosítványa sajátos nevelési idényű gyermekek, tanulók nevelésére, nevelésére-oktatására, bár tény, hogy nem mindenik intézménynek nem mindegyik sajátos nevelési igény – típusra. Sajátos nevelési igényű tanulók esetében a gyermeket, tanulót ellátó intézményt a szakértői bizottság a szakértői véleményben jelöli ki. A szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű gyermeke a korai fejlesztésben és gondozásban, az óvodai nevelésben, a fejlesztő nevelésben részt vehet, tankötelezettségének eleget tehet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül ... Ha a szülő a kijelölt intézménnyel nem ért egyet, illetve ha nem ért egyet a szakértői vélemény tartalmával, vagy a szakértői bizottság eljárásával, úgy felülvizsgálati eljárást kezdeményezhet az illetékes járási hivatalnál.  

Kérdésünk hozzád:
Hogyan zajlott nálatok az intézmény kijelölése? Hány kilométert kell utaznotok az intézményhez naponta? Fellebeztél már a bizottság döntése ellen? Ha igen, hogyan történt és mi lett az eredménye? Elegendő iskola van a közeledben a gyermeked elhelyezésére? MILYEN TAPASZTALATOD VAN AZ ISKOLÁK FOGADÓKÉPESSÉGÉVEL, ÉS HOZZÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?  HA VALAMI GONDOD AKADT, KIHEZ TUDTÁL FORDULNI? 

4.pont
Eredeti kérdés: 
Különítsen el a Költségvetés egy alapot a Fogyatékos ügyre, melyet másra nem használ fel és legyen annak külön oktatásra elkülönített alapja. Legyen ez átlátható, és nyilvános mindenki számára elérhető, hogy mire használták fel!

EMMI válasza: 
2014-2020 időszakban közel 9 milliárd Ft-ot fordít célzottan a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogató intézményrendszer fejlesztésére. Minden évben több mint 30 millió FT-tal támogatja az Autizmus Alapítványt, 10 millió FT-tal a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nkft-t, és 55 millió Ft-tal az Autisták Országos Szövetségét. Nemrég zárult le a Nyolc Pont projekt, melynek keretösszege 800 millió Ft volt.  

Kérdésünk hozzád:
Neked mi a tapasztalatod, hol érezhető ez a támogatás? Észrevettél valami pozítív változást a gyermeked segítésében kokrétan ezekből a befolyt pénzekből? Ki segített neked és miben? Hallottál már a „Nyolc Pont projekt“-ről?  SZERINTED MENNYIRE HATÉKONYAK EZEK A TÁMOGATÁSOK?   

5.pont
Eredeti kérdés:
Olyan Oktatási Reformot kell végrehajtani, ahol az első számú érték a gyermek! A külföldi oktatásból a követendő példákat azonnal alkalmazni kell, be kell adaptálni a hazai szabályzásba és gyakorlatba! Ehhez állítson fel a kormány egy kutatóműhelyt.

EMMI válasz:  
Folyamatosan vizsgáljuk mind a hazai, mind a külföldi módszereket, kutatási és tudományos eredményeket. Jelenleg is több szakmai munkacsoport működik, melyben a szakmai és érdek-képviseleti szervezetetek, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és a Pető András Főiskola is képviseltetik magukat.  

Kérdésünk hozzád:
Milyen munkacsoportokról hallottál eddig? Te milyen eredményeket vettél észre, amiket beépítettek a gyermeked intézményében a külföldi jó példákból?  

6.pont
Eredeti kérdés:
A kormány segítse a fogyatékos személyek, gyermekek középfokú oktatásba jutását, tanulmányaik segítésével, legyenek nyitottak az iskolák a fogadásukra, akár pozitív diszkrimináció árán is!

EMMI válasza:
A középfokú oktatásban számos kedvezmény biztosítható a sajátos nevelési igényű tanulóknak a Szakértői Bizottság véleménye alapján. Pl. hosszabb felkészülési idő, segédeszköz használata, különböző felmentések. Mivel az autista tanuló 3 főnek számít, ezért biztosítva van az alacsony osztálylétszám.  

Kérdésünk hozzád:
Milyen kedevezményt kapott a gyermeked az (közép)iskolába való felvételihez? A te gyermeked hol tudott tovább tanulni? A további ottani tanulmányait, beilleszkedését támogatták-e?  Ha igen, mondd el kérlek mivel. 

7. pont 
Eredeti kérdés:
Minden eszközzel törekedjünk arra, hogy a SNI és Fogyatékos valamint Autista gyermekek megfelelő és ingyenes fejlesztést kapjanak, valamint lehetőséget a sport, és, művészeti oktatásra az iskolákban, mert ezek a hatékony terápia részei.  

EMMI válasz:
A sajátos nevelési igényű tanulók heti habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak számát a Nemzeti Köznevelési Törvény szabályozza (táblázatot csatolom). A Végrehajtási rendelet szerint szegregált osztályban az időkeretet osztályonként kell biztosítani, integrált nevelés esetén egy bonyolult számítás határozza meg hány óra a kötelező, egyszerűsítve 9 főként jár annyi óra, amennyi a törvényben van. Tehát pl. 18 olyan tanuló van akinek 5 óra jár, akkor 2*5=10 órát kell összesen megszervezni. Ezen kívül a szakértői bizottság véleménye tartalmazza, hogy az adott tanulót hány órában, hogyan és ki fejlessze. Ettől az intézmény indokolt esetben az időkeret vonatkozásában eltérhet.  

Kérdésünk hozzád:
Te gyermeked hány óra fejlesztést kap? Van fejlesztő pedagógus ( szakirányú) a fejlesztésre? Rendelkezésre áll az intézménybe a fejlesztő eszköz ? Esetleg te viszed a gyermeked iskolán kívüli más intézménybe fejlesztésre? Hány km utazol, hogy megkapja a fejlesztést, oktatást?

8. pont 
Eredeti kérdés:
Mozdítsa elő hatékonyan a társadalmi elfogadást. Legyen fő műsoridőben a médiában ismertető sugárzása a különféle fogyatékokról. A gyermekek kapjanak felvilágosítást már az általános iskola alsó osztályában.

EMMI válasz:
A NAT szerves része a társadalmi elfogadás, érzékenyítés, számos évfolyam esetében megjelenik a fogyatékkal élő emberek elfogadása, megismerése, segítése.

Kérdésünk hozzád:
Milyen ismertetőkkel találkoztál már az iskolában, vagy a médiában? Kérlek mondj pár példát.  

9. pont 
Eredeti kérdés:
Emelje meg az őket gondozók ápolási díját legalább a minimálbérre, hiszen ha a társadalomra maradna egy bentlakásos intézményben az ellátásuk, az sokkal többe kerülne ez az államnak. Ismerje el ezt teljes értékű munkának!  

EMMI válasz:
3 féle ápolási díj van, összesen kb. 50000 ember kap ilyet, a legmagasabb összeg kb. 53000 Ft.  

Kérdésünk hozzád:
Te emelt ápolási díjat kapsz? Mennyi ideig tartott, hogy megítéljék? Mennyire elegendő ez a támogatás? (Pl mennyi fejlesztést tudsz ebből kifizetni?) TUDSZ-E EBBŐL SZÁMLÁT FIZETNI, VAGY ÉLELMISZERT VENNI? Tudod e járatni terápiára ami előmozdítaná a gyermek fejlődést? Mennyibe kerül a terápia? Tudsz e vásárolni gyermekednek valamit ebből? Gyermeked állapota lehetővé teszi e  hogy elmenj mellőle dolgozni?   HA LENNE NÉGYÓRÁS MUNKAHELY, VAGY TÁVMUNKA MUNKÁBA ÁLLNÁL? 

10. Pont
Eredeti kérdés:
Találjon módot a támogatásra a fogyatékos barát-munkahelyeket illetően sokkal intenzívebben az eddigieknél, hiszen sok fogyatékkal élő szeretne tevékenykedni, értéket teremteni, a jövedelemre nekik is szükségük van, tehát legyenek valós távmunka-lehetőségek számukra, mert jelenleg nincs ehhez valós hozzáférés!  

Az EMMI válasza: 
Minden évben ünnepélyes keretek között kapják meg a nyertes vállalatok a Fogyatékosságbarát Munkahely elismerést, amelyben az EMMI egyik legfontosabb támogatóként vesz részt. A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés bevezetésének célja az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása. Az elismerés alapján a munkáltató két évre jogosulttá válik a Fogyatékosság-barát Munkahely logó használatára. A logó használata újabb sikeres pályázat esetén kétévenként meghosszabbítható. A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés koncepciója az Európai Minőségmenedzsment Alapítvány (EFQM) Kiválóság Modelljére épül, melynek alapja a folyamatos fejlesztés. A pályázók azt vállalják, hogy rövidtávon és középtávon (3 hónapon belül, két éven belül) olyan fejlesztést / fejlesztéseket valósítanak meg, melyek javítják a fogyatékos személyek toborzási folyamatát, foglalkoztatását, megtartását, vagy hozzájárulnak a szervezet dolgozóinak fogyatékos munkatársakkal, ügyfelekkel / vásárlókkal kapcsolatos érzékenyítéséhez, informálásához.  

Kérdésünk hozzád:
Te találkoztál ezekkel a munkahelyekkel? Milyen benyomásod van ezekről a munkahelyekről? Szerinted elég ilyen fogyatékos barát munkahely van?  

11.pont 
Eredeti kérdés: 
Az elkülönített Fogyatékossági alapból a bentlakásos intézmények, nappali foglalkoztatók támogatására is jusson. Átláthatóságot, nyilvános adatokat kérünk ebben is!

EMMI válasza:
A szociális igazgatásról szóló és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény rendelkezik erről. Saját otthonukban és lakókörnyezetükben élő fogyatékos személyek segítséget kapnak az önálló életvitelhez, problémáik megoldásához. A nappali intézmény 3 éves kortól felügyeletre szoruló fogyatékos személyeknek biztosítja az ellátást. 2015-ben az országban 294 nappali intézmény volt, és 8065 személyt látott el. A fogyatékosok nappali ellátása 3.357.748.100 Ft kiadást jelentett. (Kiszámoltuk: Ez a ráfordítás 34695 Ft-ot jelent egy ellátottra havonta, étkezéssel, ápolókkal, költségekkel.) A fogyatékos személyek otthona 168 intézmény, mely 13693 személyt látott el. Átmeneti gondozást 20 intézmény 281 férőhelyen lát el. 19 rehabilitációs intézmény 763 személyt lát el. 111 ápoló-gondozó lakóotthonban 1251 fő, és 43 rehabilitációs lakóotthonban 428 férőhelyen kaphatnak ellátást. Támogatott lakhatást 18 szolgáltató 196 személynek biztosít ellátást, ez 660 fővel fog emelkedni. A válasz tartalmazza a pontos költségeket is. Foglalkoztatás: jelenleg 187 intézményben 8000 fő foglalkoztatása történik. Normál munkahelyen 350 akkreditált munkaadónál több mint 30 ezer fő megváltozott munkaképességű ember dolgozik. Ennek a foglalkoztatásnak a támogatása nyílt, pályázati úton történik, ez a NRSZH honlapján megtekinthető.  

Kérdésünk hozzád:
Bentlakásos otthonokkal intézményekkel  kapcsolatosan milyennek találod az ellátást? Mennyit kell nektek hozzáfizetni az ellátáshoz? Mennyi ideig tartott, amíg helyet kaptatok?  SZERINTED EGY CSALÁD MIBŐL TUDJA EZT KIFIZETNI HA BE KELL ADNIA EGY HOZZÁTARTÓZÓJÁT EGY BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYBE?
12. pont 
Eredeti kérdés: 
A Fogyatékkal élő személyt gondozó hozzátartozó kaphasson jelentős kedvezményeket az adózásban, illetve a lakáshoz jutásban, hasonlóképpen a CSOK-hoz, legyen egyenértékű a legmagasabb kategóriával, hiszen ezek a szülők egy gyermek vagy ápolt személy esetén is, a gondozott korára való tekintet nélkül - mint az európai országok többségében, hiszen rendkívül jelentős munkát végeznek, amely az állam számára is hasznos. Nem vitatható, hogy fogyatékos gyermeket nevelni, vagy ilyen személyt ápolni óriási teher a családoknak, amely mindenképpen több megbecsülést érdemel az adott állam részéről!  

Az EMMI válasza: 
A fogyatékkal élő személyt gondozók ma is kedvezményeket élvezhetnek a CSOK rendszerében, hiszen: - ha a szülő ápolási díjban részesül, akkor az előírt 180 napos, ill. 3 gyermekes, új ingatlant építő vagy vásárló család esetén 2 éves biztosítási idő meglétét nem kell igazolni. - ha a gyermek legalább egy éve,vagy várhatóan egy évnél hosszabb időre szólóan megváltozott munkaképességű, akkor a 20. életév betöltését követően is figyelembe vehető a CSOK igénylésénél. Ha a szülők egyike megváltozott munkaképességűvé válik, erre hivatkozva méltányossági alapon kérelmezhető a kormányhivatalnál a támogatás időközben esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettsége alól - a kamatok összegét illetően - fizetési halasztás.

Kérdésünk hozzád:
Neked mennyi segítséget nyújtana a CSOKban, hogy nem kell leigazolni a 2 éves biztosítási időt?

Segítség lenne e az,  ha alanyi jogon járna lakáskedvezmény ha fogyatékkal élő gyermeket nevelsz, minden korhatár és egyéb feltétel teljesítése nélkül?

Milyen segítségeket szeretnél még a kormánytól? (pl Adókedvezmény, CSOK, utazási kedvezmény, nagycsaládos kedvezmények stb) 

 

Email:

aspigondok@gmail.com


Szülői Jogi Fórum az SNI és Autista Gyermekekért csoport

FONTOS KIEGÉSZÍTÉS

2016-02-20 09:00:55

Tisztelt Érdeklődő!

 

Köszönjük hogy keres bennünket, érdeklődik gondjaink iránt!

 

Szeretnék jelezni, hogy aláírás gyüjtésünk MINDEN SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, TARTÓS BETEG, AUTISTA, ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEK, ezenkívűl FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTT SZEMÉLYEK JOGAIÉRT KIÁLL.

  •  Kérjük hogy aláírásával jelezze támogatását felénk, mely hisszük, hogy közös érdekből fakad, hogy egy jobb, emberibb életet élhessenek azok, akik arra a legjobban rászorulnak.
  • Aláírása lehet  akár anonim, tehát nem láthatóra is állítani, ahogy Önnek kényelmesebb, de nekünk viszont nagyon értékes.

Fontos, hogy  gyermekeinket és a fogyatékkal élő felnőtteket ezzel segítsük, hogy  nekik is legyenek jogaik az emberhez méltó életre, tanulásra, munkavégzésre. Köszönjük, hogy megtisztel bennünket.

Szülöi Fórum a gyermekek Jogaiért


Szülői Jogi Fórum az SNI és Autista Gyermekekért csoportPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.