ÚJRA ESZENYIT!

Újra Eszenyit!

„Olyan színházról álmodom, amelyben megkerülhetetlen társadalmi valóságunk kritikai és elemző szemlélete, és amely meghatározó szerepet játszik a társadalomban.

Olyan színházról álmodom, amely igazi szellemi műhely, ahol egymásra figyelve, egymással vitatkozva érzékeny, nyitott emberek dolgoznak.

Hiszek a szakértelemben, az alkotóerő felébresztésében, az ihlet erejében és a becsületesen értelmezett mesterségben.”

(Eszenyi Enikő igazgatói pályázatából)

 

Eszenyi Enikő mellett Balázs Péter is pályázik a Vígszínház igazgatói posztjára.

A Vidnyánszky Attila által vezetett Színházi Bizottság Bodrogi Gyulát, Piros Ildikót, Csiszár Imrét és Reviczky Gábort választotta abba a szakmai testületbe, amelynek tagjai még a Vígszínház által delegált Csőre Gábor, valamint két önkormányzati és egy minisztériumi képviselő. A testület szeptember elején hallgatta meg a két jelöltet, és a szavazás eredményeként egyenlő arányban javasolta Eszenyi Enikőt és Balázs Pétert az igazgatói székbe. A végső döntést a Fővári Közgyűlés fogja meghozni, az erre nyitva álló határidő október végén jár le.

 

"Én népszínházban gondolkodom, a nyitott színházban hiszek. Egy olyan színházban, ahová sok ember jár, mindenféle pártból és rétegből, szegények és gazdagok, mindenféle felekezetből, hiszen ez nagyszínház. Mi mindig a körülöttünk lévő világgal foglalkozunk. Úgy gondolom, hogy egy ekkora színháznak, mint a Víg, úgy kell politizálnia, hogy nagyon jó előadásokat hoz létre, és sok ember számára tesz fel fontos kérdéseket."

(Eszenyi Enikő igazgatói pályázatából)

 

Mi, színházszerető emberek hiszünk abban, hogy a kultúrának és ezen belül a színháznak függetlennek kell maradnia, és – Eszenyi Enikő szavaival élve – csak annyiban szabad politizálnia, hogy igényes, professzionális előadásokon keresztül gondolkodásra, a valóságra való reflektálásra késztesse a nézőt.

Emellett hiszünk abban, hogy bár a döntést a Fővárosi Közgyűlés fogja meghozni, kellően sok támogató, aláíró véleménynyilvánítása képes befolyásolni az eredményt.

Mi, aláírók ezzel az aláírással szeretnénk megmutatni, hogy a közönség véleménye is egy figyelembe veendő tényező, és ezúton javaslatot teszünk a Fővárosi Közgyűlésnek a pályázat elbírálására: ÚJRA ESZENYIT!

 

Facebook-oldalunk: https://www.facebook.com/ujraeszenyit

E-mail: ujraeszenyit@gmail.com