Petíció az Európai Unió Natura 2000 hálózatába tartozó erdők szigorú védelmére

Az Európai Unió Erdőgazdálkodási Stratégiája, valamint számos ENSZ és FAO rendezvény, határozat, illetve megállapodás közös célul tűzte ki a fenntartható erdőgazdálkodás megvalósítását, amely többek között a klímaváltozás hatásainak mérséklését, illetve az azokhoz való alkalmazkodást is szolgálja. Az Európai Unió Natura 2000 hálózata az Unió erdeinek mintegy 23%-át fedi le. Az Európai Unió védelme alatt állnak a 92/43/EK Élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében szereplő élőhelytípusokkal rendelkező erdők, valamint minden olyan erdő, amely Natura 2000 területen található, és amely az élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletében, illetve a 79/409/EK Madárvédelmi irányelv I. mellékletében említett fajoknak ad otthont. A Natura 2000 hálózatába tartozó erdők vonatkozásában a tagállamok túl gyakran késlekedtek a védelmi intézkedéseikkel, vagy nem megfelelően határozták meg azokat. Az Európai Bizottság által megbízott külső értékelők is megállapították, hogy a védelmi intézkedések minősége gyenge. A Bizottság az erdők állapotáról a tagállamok által szolgáltatott információk alapján szerez tudomást. Ezen túlmenően a Bizottság a nem kormányzati szervezetektől érkező panaszokon keresztül, illetve esetenként más forrásokból – például más területeken elkövetett jogsértések kivizsgálása során – értesül arról, ha valamely tagállam nem megfelelően alkalmazza a védelmi intézkedéseket. A 2014–2020-as időszakban több mint 900 panasz érkezett a Bizottsághoz az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv nem megfelelő alkalmazásával kapcsolatban. Azonban 2021-ig mindössze 13 arra irányuló kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban, mert nem voltak megfelelőek az élőhelyvédelmi irányelv szerinti védelmi intézkedések. Azon túl, hogy az Európai Bizottság, mint „a közösségi jog őre” nem jár el kellő szigorral a természetes és természetközeli erdők védelmében, mindez azt is bizonyítja, hogy az 92/43/EK Élőhelyvédelmi irányelv 79/409/EK Madárvédelmi irányelv már nem felelnek meg a 21-ik század elvárásainak és kihívásainak, ezért ezen irányelvek egyes rendelkezéseinek szigorítására van szükség. Ezeket az erdőket elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőként kell meghatározni, amelyek különleges kezelést igényelnek, és ahol az erdőgazdálkodás gazdasági funkciója nem érvényesülhet. Valamennyi Natura 2000 területen lévő erdőre fakivágási tilalmat szükséges rögzíteni mindkét irányelvben, azaz kizárólag az invazív, az élet- és balesetveszélyes, valamint a biotikus kárt szenvedett fák eltávolítása történhet meg, ám az is csak szigorú hatósági ellenőrzés mellett. Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének definíciója szerint: „A kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik.” A Natura 2000 hálózatába tartozó és egyre fogyatkozó erdőterületeken mind a mai napig folytatott nem védelmi jellegű erdészeti beavatkozások évmilliók alatt kialakult ökológiai rendszerek irreverzibilis károsodását, kiemelt jelentőségű élőhelytípusok, növény- és állatfajok eltűnését eredményezték. Eljött az ideje, hogy az Európai Közösség ne csak szavakban, hanem tettekben is cselekvő részese legyen annak a felelősségnek, amely a természetes és természetközeli európai erdők megőrzését hosszú távon biztosítja a jelen és a jövő generációi számára.

 

Hungarian Habitat Protection Society (Magyar Élőhelyvédelmi Társulat)

 

 


Hungarian Habitat Protection Society (Magyar Élőhelyvédelmi Társulat)      Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Hungarian Habitat Protection Society (Magyar Élőhelyvédelmi Társulat)   petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...