Kötelező helyett választható oltásokat!

********  Aláírni a petíciót a lap alján lehet! ********

 

Civil összefogásként indítottuk útjára a „Kötelező helyett VÁLASZTHATÓmozgalmat, mely az oltási kötelezettség megszüntetéséért, tehát az oltások választhatóságáért tevékenykedik.

Célunk a születendő és már megszületett gyermekeink egészségének védelme.

Nem az oltások ellen emelünk szót, hanem azok kötelezőségének megszüntetéséért.

 

A PETÍCIÓ egyéb részletei, mellékletei, valamint a mozgalommal kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon:

www.valaszthato-oltas.hu

e-mail cím, feliratkozás hírlevélre: beszelgessunk.az.oltasokrol@gmail.com

Ha Ön is egyetért céljainkkal, kérjük, írja alá Petíciónkat és továbbítsa ismerőseinek.

Köszönjük a támogatást!

A „Kötelező helyett VÁLASZTHATÓ” mozgalom ügyvivői.

Petíció

a magyarországi kötelező oltási rend megváltoztatásáért.

 

1. Töröljék el az oltások kötelezőségét, ezzel deklarálva a szülők, a háziorvosok és magának az oltási rendszernek a nagykorúságát!

 • Az európai lakosság többsége olyan országokban él, ahol egyáltalán nincsenek kötelező oltások, csak ajánlottak, vagy mindössze néhány oltás kötelező, a többi ajánlott, az átoltottság mégis magas. (lásd 1/a melléklet és 1/b melléklet)

 • Az Alkotmánybíróság már évekkel ezelőtt hivatkozott arra a WHO-s irányelvre, mely szerint a magas átoltottság elérésének és fenntartásának elfogadható módja a hiteles tájékoztatás és a meggyőzés. (lásd 2. sz. melléklet)

 • Szerencsére se háború, se természeti katasztrófa nem sújtja Magyarországot. Békeidőben, megfelelő tápláltsági és higiénés viszonyok között nincs létjogosultsága sem jogilag, sem szakmailag a kötelezőségnek.

 

2. Legyen az orvosnak döntési szabadsága!

Ez alapvető szakmai követelmény!

 • Jelenleg az oltó orvosok nem törekednek a hiteles tájékoztatásra, hiszen mindegy mit javasolnak, az oltások kötelezőek, egyre nagyobb számban, java részük szigorúan életkorhoz kötötten.

 • Előfordul, hogy a házi gyermekorvos vagy más szakorvos egy általa kezelt gyermek esetében a merev szabályoktól eltérő megoldást tart jónak. Véleményét, javaslatát azonban olyan kollégák bírálják felül, akik a kis páciens történetét, körülményeit illetően messze nem olyan tájékozottak, mint háziorvosa, aki őt születésétől ismeri és kezeli.

 • A háziorvosnak legyen lehetősége a szülőkkel, a védőnővel, szükség esetén más szakorvossal egyeztetve személyre szabott oltási naptár kialakítására: mind az időzítést, mind a szükségesnek tartott oltás kiválasztását tekintve. Csak így lesz lehetősége arra, hogy hippokratészi esküjének eleget tegyen!

 

3. Legyen a szülőnek döntési szabadsága!

Ez alapvető emberjogi követelmény!

 • A kötelező oltási rend több ponton is sérti Magyarország Alaptörvényét. (lásd 3. sz. melléklet)

 • Tudomásul kell venni, hogy nem az állam, hanem a szülő az, aki gyermeke egészségéért elsődlegesen felelős.

 • Az oltási kötelezettség a gyermekek cselekvőképtelenségével való visszaélést és a szülői gondoskodás, a szülő felelősségének és jogának semmibe vételét jelenti. Egészségi, vallási és lelkiismereti okok is létezhetnek, amelyek miatt a szülők az oltások elutasítása mellett dönthetnek.

 • Ne kelljen azt látnunk, hogy családok költöznek el Magyarországról, kizárólag azért, hogy a jelenleg fennálló oltási kötelezettség alól mentesüljenek! Könnyen találnak olyan országot, ahol szabadon dönthetnek a gyermekük számára legmegfelelőbb oltási rendről.

 • A szülő részese lehessen a gyermeke sorsáról való döntésnek! Legyen a szülő joga, hogy megkapja a legkorrektebb, legrészletesebb, legobjektívebb tájékoztatást az oltásokról! Legyen joga ezt követően ahhoz, hogy eldöntse, gyermeke a szóban forgó oltást mikor kapja meg, esetleg ne kapja meg. Az átgondolt döntést hozó szülők vállalják a felelősséget gyermekük oltatlanságáéért, így esetleges megbetegedésük kockázatáért is.

 • Jelenleg az átoltottságról szóló adatok nem a valós állapotot tükrözik. Előfordul, hogy - kényszerűségből ugyan, de - vannak csak az oltási könyvbe bepecsételt „oltások”. Ez az állapot pedig ellentmond minden járványügyi alapelvnek! Fenti javaslataink teljesülése esetén az oltási statisztikák számai a realitást, tehát a tényleges átoltottságot mutatnák.

4. Ne érhesse hátrányos megkülönböztetés az egészséges, de oltatlan gyermekeket a bölcsődébe, óvodába és iskolába való felvétel elbírálásakor!

 • Az oltott gyermekekre - akik a jelenlegi hivatalos álláspont szerint védettek - nem jelenthetnek veszélyt oltatlan kortársaik. 

 • Egyéb közösségekben - hivatalokban, kórházakban, játszótereken, játszóházakban, stb. - sem diszkriminálják az oltatlan gyermekeket.

 • Nincsenek eltiltva a bölcsőde, az óvoda és az iskola látogatásától az oltatlan szülők, az oltatlan dolgozók sem.

Köszönjük a támotagást!

„Kötelező helyett választható” mozgalom ügyvivői:

dr. Ébert Jenő | Kovács Katalin | dr. Kürti Katalin | Sallay Endre