Kárpátaljaiak nyilatkozata

 

A kárpátaljai magyar civil szervezetek és történelmi egyházak nyilatkozata

Mi, az Ukrajnában élő őshonos magyar nemzetiségű lakosság által létrehozott civil szervezetek és történelmi egyházközösségek képviselői, aggodalommal figyeljük az országban zajló eseményeket. Az utóbbi időben Kárpátalján felfegyverzett radikális elemek jelentek meg, akik félelmet keltenek bennünk és gyermekeinkben, tovább csökkentik biztonságérzetünket. Aggasztó, hogy folytatódnak a magyarság elleni uszítások, és az ukrán médiában mind több, a történelmi tényeket meghamisító írás jelenik meg.

A kialakult konfliktusok békés rendezését támogatjuk, és abban bízunk, hogy az ország új vezetése az európai értékekre és a demokratikus szabadságjogokra alapozva tiszteletben tartja a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait. Elvárjuk, hogy a kárpátaljai magyarokat államalkotó, őshonos nemzetnek tekintsék, és ennek megfelelően biztosítsák számunkra a kulturális és regionális önrendelkezést. Az állam ennek teremtse meg a törvényi kereteit, biztosítsa annak érvényesítését és anyagi feltételeit. Mi, kárpátaljai magyarok, szeretnénk továbbra is itt élni magyarként, törvénytisztelő állampolgárként egy jogállamban.

Ennek érdekében kérjük, hogy az állam biztosítsa számunkra:

- az esélyegyenlőséget az élet minden területén;
- anyanyelvünk és kultúránk használatának, megóvásának és fejlődésének jogi és anyagi feltételeit;
- az anyanyelvű oktatás lehetőségét az óvodától az egyetemig;
- az államnyelv elsajátításának lehetőségét azon a szinten, amely az egyén társadalmi érvényesülését segíti. (Az ukrán nyelv oktatását ne politikai, hanem szakmai/módszertani alapon végezzék. Fogadják el, hogy mint minden embernek, nekünk is egy anyanyelvünk van, így számunkra az ukrán nyelv második nyelv, és ennek megfelelően oktassák, dolgozzák ki az oktatás tartalmi és követelményi rendszerét, és ez alapján kérjék számon az oktatás minden szintjén és a továbbtanuláskor.);
- a kettős állampolgárság intézményének elismerését Ukrajnában, ami elősegíti az ország európai uniós integrációját;
- a kisebbségi civil szervezetek, a történelmi egyházközösségek és az általuk létrehozott kulturális/oktatási intézmények törvényileg garantált anyagi támogatását.

Hisszük és valljuk, hogy Isten akarata a népek, nemzetek békés egymás mellett élése, és a politika irányítóinak is, mint minden embernek, legfontosabb feladata a Mindenható akaratának keresése, teljesítése. Mi, kereszt(y)ény kárpátaljai magyarok, akik több, mint 1100 éve itt élünk békében más nemzetiségekkel együtt, szeretnénk továbbra is itt élni, békében és szeretetben gyarapodni.
Imádkozunk, és kérünk mindenkit, hogy imádkozzon és tegyen azért, hogy legyen minél hamarabb béke Ukrajnában, és a gonosz erők ne tudják a tüzet szítani az itt élő nemzetek között.

Beregszász, 2014. március 28.

Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ
Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat
Biokultúra Szövetség
Cserkészliliom a Keresztény Ifjúságért Jótékonysági Alapítvány
Dorcas Segélyszervezet Kárpátaljai Kirendeltsége
Esélyt az Életnek Jótékonysági Alapítvány
GENIUS Jótékonysági Alapítvány
Gordiusz Magyar Diákszövetség
Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetsége
Kárpátalja Völgyeiben és Hegyein Falusi Zöld Turizmus és Agroturizmus Fejlesztéséért Civil Szervezet
Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet
Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége
Kárpátaljai Magyarok Protestáns Tudományos Egyesülete
Kárpátaljai Református Egyház
Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
Kezünkben a Jövő Alapítvány
Komjáthy Benedek Alapítvány
Lehoczky Tivadar Intézet
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége
Mezőgecsei Hagyományőrzők és Falufejlesztők Egyesülete
Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerület
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, Bereg-Ugocsai Esperesi Kerület
Nieuwleusen Kárpátaljáért Területi Jótékonysági Alapítvány
Pro Agricultura Carpatika Megyei Jótékonysági Alapítvány
Pro Cultura Subcarpathica
Pulzus Kulturális és Információs Központ
Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete
Sámuel Jótékonysági Alapítvány
Spectator Társadalomkutató Műhely
Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány
Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda

KÉRJÜK A KÁRPÁTALJÁN ÉLŐKET, HOGY CSATLAKOZZANAK A NYILATKOZATHOZ!