INTEGRÁCIÓBÓL KISZORULT AUTISTA GYERMEKEK

TISZTELT SZÜLŐK, SORSTÁRSAK!

Kérjük, aláírásoddal támogasd te is nyílt levelünket! 

 

 

 

AZÉRT HOZTUK LÉTRE EZT A PETÍCIÓT HOGY AZOK A GYEREKEK AKIK AUTISTÁK ÉS KISZORULTAK AZ INTEGRÁLÓ INTÉZMÉNYEKBŐL VELÜK ÉS MÁS AUTISTÁKKAL TÖBBET EZ  NE FORDULJON ELŐ. VÁLTOZÁST SZERETNÉNK ELÉRNI HOGY ŐK IS MEG KAPJÁK A MEGFELELŐ BÁNÁSMÓDOT HOGY NE KIREKESZTETTKÉNT ÉLJÉK A MINDENNAPJAIKAT, NEKIK IS VAN HELYÜK AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYEKBEN, HELYÜK VAN A TÁRSADALOMBAN ÉS A VILÁGBAN.

 OLYAN INTÉZMÉNYEKET AKARUNK, AHOL KIS LÉTSZÁMÚ CSOPORTOKBAN MEGFELELŐ OKTATÁST, NEVELÉST KAPHAT, TEHETSÉGGONDOZÁSSAL VALAMENNYI AUTISTA GYERMEK ORSZÁGSZERTE.

Össztársadalmi érdek az autista gyermekek megfelelő nevelése, oktatása. Az autista gyermekek nagy része valóban igen tehetséges, hasznukra lehetnének annak a társadalomnak, amelynek az intézmény rendszere jelenleg szinte egyáltalán nem képes őket fogadni, megfelelően ellátni, tehetségüket gondozni. Az integráló intézmények gyakran nem fogadják be őket, és a gyermekek hiányosságaira helyezik a hangsúlyt és kijelentik hogy nem felkészültek a fogadásukra, amely sajnos valóban így van. Ez nem hibája sem az integráló intézménynek sem a szülőknek, de mégis fölösleges konfrontációkat okoz a két fél között, mert a gyermeknek nevelési oktatási intézménybe kell járnia, az intézmények pedig nem fogadják, de az oktatáshoz minden gyermeknek joga van, a szülőnek pedig kötelessége a gyermek óvodába és iskolába járatása. Változtatni kell! Segítenünk kell a döntéshozókat annak felismertetésében, hogy, nagy gond van, hogy ezt már nem tudja megoldani a szülő és a pedagógus, és napi harc, küzdelem a szülők és a pedagógusok élete. Elvétve jobb esetben esetleg fogadják is a gyermeket az óvodában, de szépen megkérik a szülőket, hogy délben vigyék el, rosszabb esetben csak papíron járjon óvodába. Közben a szülők dolgozni nem tudnak, ápolási díjon tengődik a család. A pedagógusok nincsenek felkészülve, felkészítve, nincsenek eszközeik az autista gyermek fogadására, a társadalom, a többi szülő természetes módon előítéletes. A vége kitaszítás, jelentgetés mindkét oldalon. A szakértői bizottságok kis létszámú integrált intézményt tartanak ideálisnak, de nincs ilyen intézmény, esetleg magánban nettó 90 ezer forintért. Mi szeretnénk az állam által biztosított rendszerben maradni és hiszünk benne, hogy a kormányzat felismeri, hogy változtatásra, megfelelő befogadó kis létszámú intézményekre van szükség. Itt vannak a gyerekeink között a jövő kutatói, programozói, értékes felnövekvő emberek, akiknek oktatásra és megfelelően funkcionáló családi háttérre van szüksége, akik hasznos dolgozó tagjai a társadalomnak.

 Íme a szülők támogatóik levele:


Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Anyaként és apaként tanácstalanul és elkeseredetten írjuk önöknek sorainkat. Arra kérjük önöket hogy támogassanak szülői kompetenciánkban. Ma Magyarországon azokat a gyerekeket akik tankötelesek és óvoda kötelesek valamilyen viselkedési zavarral küzdenek, és a Jó képességű autista gyermekeket az integrált intézmény teljesen kizárják az oktatásból és az óvodai nevelésből. Ez jogellenes. Ezek a gyerekeknek sérül a köznevelésben való részvétele és az egyenlő bánásmódhoz való joga. Ovodásokat és iskolásokat birságolnak meg a hiányzások miatt ami nem a szülők terhére róható fel. A szülőket zsarolással kényszerítik őket hogy gyermekük egyéni Tanrendben tanuljon otthon. A sok kétségbe esett szülő inkább otthon tartja gyermekét, hogy, elkerülje a további konfliktusokat. Sok családot evvel nehéz helyzetbe hozzák és emiatt az egyik szülőnek otthon kell maradnia gyermekével és még dolgozni sem tud elmenni. Adott esetben ha van rá mód GYÁP-on van itthon a szülő. Kérem önöket tisztelettel segítsenek nekünk hogy mielőbb megoldódhasson gyermekeink helyzete és ellátása hogy ők is járhassanak közösségbe óvodába és iskolába,hogy ne érezzék kirekesztetnek magukat. Továbbá kinek a jogi felelőssége ha gyermekeink nem járhatnak az adott intézménybe? Nekünk, mint szülőknek milyen jogaink és kötelezettségeink vannak ebben az ügyben?  

Ha egyet értesz írd alá a petíciót és oszd meg, hogy minnél többen aláírhassák és eljusson a döntéshozókhoz!


Darai Györgyi Orsolya, Dezső Henrietta Lilla    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével