Helyet az Egy Másik Út Alapítványnak!

Tisztelt Képviselő-Testület!    

Hegyvidéki szülőként, nagyszámú kerületi és azon kívüli család nevében fordulunk Önökhöz kérésünkkel. Életünk közös eleme, hogy autizmus spektrumzavarral élő gyermeket nevelünk és gyermekeink autizmus-specifikus terápiás ellátását az Egy Másik Út Alapítvány (EMÚ) kötelékében találtuk meg. Sokunkat érintő krízis, hogy az EMÚ működése a közelmúltban veszélybe került, mert a számukra jelenleg otthont adó 11. kerületi épület tulajdonosánál  (MOL) bérleti szerződésük augusztus 10-én lejár, ekkortól az alapítványnak – a dolgok jelenlegi állása szerint – nincs telephelye ahol tevékenységét folytathatná. A magas szakmai és emberi színvonalon működő EMÚ neve ismerősen cseng több kerületi (és más fővárosi) óvodában és iskolában. Az alapítvány székhelye jelenleg is a 12. kerületben van,  a továbbiakban telephelynek is ideális helyszínt keresnek a kerületben. A gyermekek intézményi integrációját, a családok és intézmények közti kommunikációt segítő tevékenységük révén azonban azóta is jelen vannak több kerületi oktatási intézményben (pl. Tamási Áron Általános Iskola, Fekete István Általános Iskola, Bíró Utcai Óvoda, Orbánhegyi Óvoda).  

Gyermekeink az autizmus enyhébb formájában érintettek, ép értelműek, megfelelő terápiás segítséggel jól működő, kiegyensúlyozott személyekké, a közösség hasznos tagjaivá válhatnak. A társadalomba való sikeres belilleszkedésre akkor a legkedvezőbbek a kilátásaik ha integráltan történik oktatásuk, miközben célzott szakmai segítséget kapnak. Állapotuk megértése, és hozzáértő pedagógia, autizmus-specifikus eszközök alkalmazása nélkül ezek a gyermekek könnyen „elveszhetnek” a közoktatásban, és messze valós képességeik alatt teljesíthetnek. Komoly veszélyt jelent állapotuk, viselkedésük okainak félreértése, amely rengeteg kudarcot, frusztrációt hoz mind a gyermekek és családjaik, mind a velük kapcsolatba kerülő pedagógusok számára.  

A diagnosztika hatékonyabbá válásával egyre növekszik a társadalomban az autizmussal diagnosztizált gyermekek aránya. Sajnos a szakszerű ellátás szervezettsége és elérhetősége messze elmarad a növekvő igénytől. A szabályozás hiányosságain túl az ellátás gyakorlatának kialakulatlansága, a megfelelően képzett szakemberek hiánya összességében oda vezetnek hogy azok a gyermekek sem jutnak hozzá a nekik járó  autizmus-specifikus ellátáshoz akiknek időben felismerik az állapotát.  A szülők kényszerűen magán úton keresik és oldják meg a gyermekeik számára nélkülözhetetlen terápiás fejlesztést.  

Sajnos a 12. kerületben jelenleg nem elérhető olyan óvoda, vagy általános iskola, ahol autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermeket hivatalosan fogadhatnának. Ugyanakkor gyakorlat, hogy az egyébként jó értelmű, „kezelhetőnek” tűnő gyermekek egy befogadóbb attitűdnek köszönhetően bekerülnek a közoktatásba, ahol aztán több-kevesebb sikerrel helytállnak. A továbbiakban azonban – többnyire - nem kapják meg a nekik járó, és beilleszkedésükhöz nélkülözhetetlen segítséget, autizmus-specifikus ellátást, így integrációjuk sérül, lehetőségeik beszűkülnek.  

A fővárosban szerencsére elérhető néhány (a mutatkozó igényhez képest sajnos nagyon kis számú) magas színvonalon működő autizmus-specifikus terápiás fejlesztést nyújtó szervezet (alapítványok, egyesületek), amelyek szolgáltatásai révén a szülők – saját költségükön - hozzásegíthetik gyermeküket a szükséges ellátáshoz.  

Ezen szervezetek közül az egyik legjelentősebb a jelenleg 160 családnak – köztük számos 12. kerületi családnak - terápiás ellátást és komplex segítséget nyújtó Egy Másik Út Alapítvány. Az EMÚ 2008 óta működik non-profit szervezetként, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek és családjuk megsegítését tűzve ki célul. A gyermekeink számára legnagyobb nehézséget jelentő társas és kommunikációs képességek fejlesztése egyénre szabott és rugalmas módon történik az alapítványnál, a gyermekek iskolai vagy óvodai környezetével, és a családokkal való szoros együttműködésben. Az EMÚ munkatársai egyéni és csoportos terápiás foglalkozásokon túl szülőkonzultációval, a szülők közötti információcserét és támogatást segítő szülőcsoportokkal, szülőtréningekkel és családterápiával segítik gyermekeink, családjaink minél harmonikusabb működését.   

Az EMÚ tevékenységének kiemelten hangsúlyos eleme az intézményi integrációt segítő intézménylátogatás, terepmunka. A rendszeres konzultációk az óvodák-iskolák és a szülők folyamatos együttműködését szolgálják, a gyermekek minél zökkenőmentesebb és egyedi helyzetre szabott beilleszkedését elősegítve.  Az érintett családok, és a gyermekeket befogadó óvodák és iskolák nézőpontjából az EMÚ részvétele a gyermekeink intézményi integrációjában nélkülözhetetlen. A sok esetben eszköztelen, információhiánnyal küzdő (bármennyire is segítőkész) pedagógus új perspektívát, sok új eszközt, a megértés lehetőségét és konstruktív megoldási lehetőségeket kap a számára nehezen megfejthető érintett gyermek kezeléséhez. Ez érthető módon minden fél számára óriási kölcsönös előnyökkel jár.  

Jelentős hozadéka az EMÚ (és a hasonló szervezetek)  tevékenységének a  társadalom tágabb értelemben vett érzékenyítése. A pedagógusok és szülők tudásának és elfogadásának növekedése hozzájárulnak ahhoz hogy az autizmus ne csak terhet jelentsen a társadalom számára, hanem a sikeresen beilleszkedő, vagy akár különleges képességeiket kibontakoztató érintettek révén előnyök forrásává is válhasson.  

Kérjük Önöket, hogy segítsék gyermekeink autizmus-specifikus ellátáshoz jutását és sikeres integrált óvodai-iskolai elhelyezését azzal, hogy támogatják az Egy Másik Út Alapítvány képviselő-testülethez benyújtott kérvényét. Óriási segítséget jelente ha az alapítvány egy kerületi ingatlanban költségmentesen, vagy ennek megvalósíthatatlansága esetén méltányos feltételekkel bérleti lehetőséghez juthatna, és folytathatná sikeres és sokak által elismert hegyvidéki és kiterjedtebb szerepvállalását.      

Figyelmüket és segítségüket előre is köszönjük!  

Tisztelettel:   az érintettek nevében -  hegyvidéki szülők        

Budapest, 2016.05.11.