Akikért a felelősség a miénk is!

77-es aláíró

/ #4 581/B/1995 AB ügyszám

2014-01-21 06:30

64/2003. (XII. 18.) AB határozat

2004-06-30-i hatállyal...

"..
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény 36. §-a alkotmányellenes, ezért azt 2004. június 30.
napjával megsemmisíti..."
...
Indoklás:
"..Az indítvány megalapozott.

1. Az indítványozó nézete szerint annak lehetővé tétele, hogy
a vadászterületen tartózkodó kutyát vagy macskát a vadászatra
jogosult – meghatározott törvényi feltételek teljesülése
esetén – lelőheti, sérti a tulajdonhoz való jogot..."

A 2004-ben már, a Vtv., 30§-ába visszacsempészett, hasonló tartalmú jogszabály, mely kicsit más feltételekkel, de újra megengedte a kutyák, macskák kilövését, a jogszabályi hierarchia értelmében, alkotmányosan semmis, de ennek ismételt kimondására, csak az Alkotmánybíróság jogosult.

Ergo, nem harcolni kell a Vtv., 30§-ának eltörléséért, hanem érvényt kell szerezni, az ezt megtiltó, AB határozatnak!