ELTE-s egyetemi polgárok levele dr. Mezey Barna rektorhoz

Dr. Mezey Barna rektor részére

------------------------------------------

Tisztelt Rektor úr,

mi, az ELTE egyetemi polgárai aggodalommal értesültünk a kormány új szabályozási tervéről, amelynek megvalósulása - mint a reakciókból világosan látszik -  a Közép-európai Egyetem (CEU) működésének ellehetetlenüléséhez vezetne. Meggyőződésünk, hogy  sem egyetemünk, sem a magyar felsőoktatás nem érdekelt abban, hogy ez a kiváló és világraszóló eredményeket felmutató intézmény, amellyel számtalan oktató, hallgató és kutatási program közössége köti össze az ELTE-t,  távozni kényszerüljön Budapestről. Ezért nyomatékkal kérjük, hogy vesse latba befolyását annak érdekében, hogy  a minisztérium úgy alakítsa át a felsőoktatási törvény módosítására irányuló javaslatot, hogy annak elfogadása a CEU további budapesti működését ne veszélyeztesse.

Budapest, 2017. március 31.