Petíció az Alapvető Emberi Jogaim érvényesítéséért, a magyarországi - kellően meg nem alapozott - jogtalan korlátozások és járványügyi intézkedések megszüntetésére, a kényszeroltás elkerülésére!

Alulírott, a Magyar Köztársaság területén - jelenleg erőszakszervezetek és egyéb jogellenes intézmények támogatásával, 2012 január 01- óta - működő, illegitim állítólagos magyar állammal, erőszakosan és törvénytelenül, alkotmánypuccsal létrehozott magánhatalommal szemben, magyar emberként és az EURÓPAI UNIÓ állampolgáraként az Egyetemes Emberi Jogaink érvényesítése érdekében ezúton az alábbi követelést, petíciót nyújtom be:

 

I. Alulírott, a Magyar Köztársaság területén a COVID PANDÉMIA miatt kialakult helyzetben 2020 márciusától kezdve jelen időpontig a helytelen, vagy hiányos maszkviselés, a kijárási tilalom, a "gyülekezési stop" megszegése, ill. a szabad véleménynyilvánítási jog korlátozása miatt az állítólagos magyar állammal szemben, a magyar emberekkel szemben alkalmazott jogtalan intézkedések, pénzbüntetések, hatósági eljárások, korlátozások, kényszerítések ellen tiltakozom! Követelem, hogy minden olyan egészségügyi szakember, vagy egyéb szakértő, hazafi, vagy népéért természetesen aggódó magyar ember, akit a Pandémia kapcsán jogtalanul meghurcoltak, illetve a diktatúra MÉDIÁJÁBAN lejárattak, ellehetetlenítettek, munkahelyéről eltávolítottak, gazdaságilag tönkretettek, közszégyen tárgyává tettek, haladéktalanul legyen rehabilitálva és kár-térítve visszamenőleg is!

 

Követelem a COVID időszakban folyamatban létrejövő, jogtalan összes hatósági eljárás azonnali leállítását, az eddigi - az állítólagos magyar állam által önkényesen bekasszírozott pénzbüntetések azonnali visszafizetését, valamint azt, hogy a szabálysértési díjat fizetni nem képes magyar emberek közmunka-kötelezettségét, illetve kényszer - elzárását, azonnali hatállyal szakítsák meg az illetékesek, a jogtalanul elítélt személyeket kár térítsék visszamenőleg is!

 

Továbbá követelem - a COVID JÁRVÁNY- MIZZÁRIA alatti hatósági korlátozások, rendkívüli vészhelyzet törvénytelensége miatti eseteiben hozott - így az összes olyan hatósági intézkedést, ami a szabad vélemény nyilvánítási, gyülekezési szabadság - jogot, rendőrségi, vagy ügyészségi, illetve az állítólagos Nemzetvédelmi Hivatal által kezdeményezett egyéb, folyamatban lévő, magyar állampolgárok elleni feljelentés, büntetőeljárás, házkutatás, vagyonelkobzás, egyéb hatósági eljárás során keletkezett – tehát ezen összes jogtalan eljárást azonnal állítson le a magánhatalom, kvázi az állítólagos kormány!

 

II. Követelem, hogy az Állítólagos Magyar Állam - mint magánhatalom és diktatúra azonnali hatállyal állítsa vissza a Járványhelyzet előtti időszak egészségügyi, kórházi, háziorvosi rendszerét, szüntesse meg a kórházaink, egészségügyi intézményeink magánhatalom által létrehozott katonai irányítását, állítsa vissza eredeti döntési és intézkedési jogkörébe az összes egészségügyi szakembert, kórházigazgatót, orvost, akiket megfosztottak ezen jogaitól!

 

III. Követelem, hogy az Állítólagos Magyar Állam - mint magánhatalom - azonnal számoljon el a magyar embereknek - mint európai állampolgároknak is, minden - az EURÓPAI UNIÓ által - járványhelyzet kedvezőtlen gazdasági hatásai mérséklésére küldött forint milliárdokkal!

 

Követelem, hogy a magyar emberek, mint európai állampolgárok, közvetlenül kaphassák meg az EU által küldött támogatásokat és ne csak a magánhatalom kegyeltjeihez tartozó rétegnek legyen lehetősége ezen segélyeket, támogatásokat felhasználni!

 

Követelem továbbá, hogy a 2021 elején, a magyarországi uniós állampolgároknak, vállalkozóknak küldött több százmilliárdnyi gazdasági támogatást a magánhatalom ne "kamatmentes hitelek folyósításával" bocsássa rendelkezésére a magyar vállalkozóknak, munkahelyteremtőknek, hanem ahogy azt kaptuk az EU -tól: "VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ, AZONNALI TÁMOGATÁS” formájában"!

 

Mindezen követeléseimet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerinti 11., 13.,18,. 19., 20., 27., 28. pontjai alapján teszem ebbe a petícióba!

 

IV. Követelem, hogy az állítólagos Magyar Állam - mint az EU irányelveket elfogadó és az EU - tól támogatásokat felhasználó magánhatalom – mostantól vegye tudomásul és alkalmazza hatósági és egészségügyi intézkedéseiben a 2021.01.27 -én, az EURÓPA TANÁCS által meghozott HATÁROZAT irányelveit!

Követelem, hogy a magánhatalom azonnali hatállyal állítson le, minden olyan intézkedést, amit bármilyen nemzetközi forgalomban lévő Covid vakcina kényszerítése, kötelező tétele érdekében tett, valamint követelem, hogy a magyar és nemzetközi egészségügyi jogszabályok alapján állítson le mindennemű erőszakos és egyoldalú álhírészterjesztést, töröljön minden jogtalan gyógyszer reklámot és a lakosság félretájékoztatását szolgáló intézkedést, a tájékozatlan magyar emberek bújtatott befolyásolását, rábeszélését az említett megbízhatatlan eredetű, a nemzetközi jog szerint is kellően le nem tesztelt, hirtelen, pár év helyett, pár hónap alatt összekotyvasztott vakcinákra! Tárják fel a készítmények összetételét és mellékhatásait! Követelem, hogy a magánhatalom hozza nyilvánosságra, hogy közpénzből mennyit költött és költ jelenleg is az állítólagosan „ingyenes” vakcinákért!

 

V. Követelem, hogy a magánhatalom számoljon be arról, hogy a COVID MIZZÉRIA egésze alatt és jelen időszakban is, mennyi közpénzt költött el, egészségügyi eszközökre, tesztekre, vakcinákra, egyéb dolgokra! Valamint számoljon be arról, hogy a magyar népre - mint „kvázi kezesre hivatkozva” hány és hány ezer milliárd forint kölcsönt vett fel, azt mire költötte, s miből kívánja ezen kölcsönöket visszafizetni! Nyilatkozzon arról, hogyan kívánja a gazdaságunkat hitelek igénybevétele nélkül rendbe hozni! Amennyire nincsen kézzelfogható terve, követelem, hogy azonnal adja át a hatalmat egy- a nép által kijelölt – szakértői teamnak!

 

VI. Követelem, hogy Orbán Viktor a magánhatalom kijelölt vezetője, azonnal adja át a hatalmat a NÉPNEK, mindennemű kizárólagos hatalmáűról mondjon le! Követelem, hogy mostantól kezdve, bármilyen STARTÉGIAI járványügyi, egészségügyi, gazdasági, népjóléti, valamint közigazgatási kérdésben  / pld. vakcina, vészhelyzet, maszkhordási kötelezettség, tesztek, stb. / kizárólag NÉPSZAVAZÁSSAL lehessen dönteni!

 

VII. Követelem, hogy a magyar diktatúra egészségügyi képviselői, minisztere, államtitkárjai, az un. OPERATÍV TÖRZS tagjai mondjanak le tisztségükről és feleljenek nemzetközi bíróságon mulasztásaikért, jogtalan és erőszakos intézkedéseikért, rémhírterjesztésért, a nyilvánvaló emberkísérletekért, s a népirtás előkészítésért, kivitelezéséért!

A legfontosabb emberi jogi szervezet, az Európa Tanács 2021.01.27 -én határozatot fogadott el a kötelező oltás ellen.

 

Az oltatlan embereket nem szabad SEMMILYEN hátrányos módon megkülönböztetni a nem oltottaktól. Mostantól kezdve minden kötelező oltás eleve jogellenes, így törvénysértő! Aki kötelezővé teszi az oltásokat vagy azokhoz köt bármi feltételt ennél fogva maga sért törvényt! Így például a munkahelyi diszkrimináció vagy a be nem oltott személyek utazási tilalma jogilag TELJESEN kizárt! Ugyanígy minden hatósági eljárásban, minden munkáltatói szerződésben, minden utazásnál, minden RENDEZVÉNYEN és egyéb helyen erre lehet hivatkozni és FELJELENTÉST tenni, abban az esetben, ha kötelező oltáshoz kötnének bármit, amit oltottak tehetnek. A tagállamokat felhívták arra, hogy KÖTELEZŐEN tájékoztatni KELL arról, hogy az oltás NEM kötelező, azt propagálni, erőltetni TILOS! A határozatban arra kérik a 47 tagállamot, hogy az oltás beadása előtt emeljék ki, hogy az oltás nem kötelező és a nem oltott személyt nem szabad hátrányos megkülönböztetésnek alávetni. A megkülönböztetés kifejezetten tilos, még akkor is, ha esetleges egészségügyi kockázatok állnak fent, vagy ha valaki nem akar oltást felvenni szabad ÖNRENDELKEZÉSI joga alapján.”

 

Következtetés: Innentől kezdve tehát a lezárások, a munkavállalók és munkahelyek szándékos tönkretétele jogi határozat alapján jogsértő!

 

Heffner Attila – magyar hagyományőrző

 

2021.02.08

 

elérhetőség: Spiritual Televízió

www.spiritualtv.hu

spiritualtv@protonmail.com

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata említett paragrafusai:

 

Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bűnösségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.

 

Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendő cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.

 

A peticióban említett cikkelyek, melyeket a magánhatalom folyamatosan megsértett az elmúlt egy év alatt:

 

13. cikk

Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.

 

Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

 

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

 

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

 

20. cikk

Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.

Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kötelezni.

 

27. cikk

Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.

 

Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

 

28. cikk

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek. /

Figyelem! 

A petíció szövegét egy önkéntes, szakértő – segítő közreműködésével sikerült kikristályosítani, pontosítani, jogi értelemben is.

Az eredeti petíció természetesen megmarad, hiszen  több százan már aláírták, s filmet és készítettem róla, melyben felolvasom, de kiegészítés képen leírom az új, -"felturbózott " verziót is

/ Köszönet az alkotónak a sok, értékes linkért is! /

Heffner Attila 2021.02.09.Tehát az új, kiegészített és javított PETÍCIÓ:


Alulírott, a Magyar Köztársaság területén - jelenleg erőszakszervezetek és egyéb jogellenes intézmények támogatásával, 2012 január 01- óta - működő, illegitim állítólagos magyar állammal, erőszakosan és törvénytelenül, alkotmánypuccsal létrehozott magánhatalommal szemben, magyar emberként és az EURÓPAI UNIÓ állampolgáraként a felülbírálhatatlan, országok alkotmányai felett álló, Alapvető Emberi Jogaink érvényesítése érdekében ezúton az alábbi követelést, petíciót nyújtom be:

 

  1. Alulírott, a Magyar Köztársaság területén, a SARS CoV2 fertőzésre hivatkozva létrehozott, valós számadatokkal azonban nem alátámasztott, az illegitim módon intézkedő kormány által járványügyi vészhelyzetnek nevezett szituációban a 2020 márciusától kezdve jelen időpontig a helytelen vagy hiányos maszkviselés, a kijárási tilalom, a "gyülekezési tilalom" megszegése, illetve a szabad véleménynyilvánítási jog korlátozása miatt az állítólagos magyar állammal szemben, a magyar emberekkel szemben alkalmazott és megalapozatlan jogszabályok, ezáltal jogtalan intézkedések, pénzbüntetések, hatósági eljárások, korlátozások, kényszerítések ellen tiltakozom!

Követelem, hogy azon egészségügyi szakemberek vagy egyéb szakértők, hazafiak, vagy a népéért természetesen aggódó magyar emberek - akiket a mondvacsinált, megalapozatlan vészhelyzeti eljárások kapcsán jogtalanul meghurcoltak, illetve a kormánydiktatúra által vezérelt médiában lejárattak, ellehetetlenítettek, munkahelyéről eltávolítottak vagy gazdaságilag tönkretettek, esetleg közszégyen tárgyává tettek - haladéktalanul legyenek erkölcsileg rehabilitálva és visszamenőlegesen kártérítést fizessenek nekik az elszenvedett sérelmekért, megkülönböztetésért!

Követelem a Covid 19-hez kapcsolódó, mondvacsinált vészhelyzet időszakában létrejött és létrejövő, összes jogtalan, minden ésszerű és emberileg elfogadható alapot nélkülöző, hatósági eljárás azonnali leállítását, az eddigi - az állítólagos magyar állam által önkényesen bekasszírozott pénzbüntetések azonnali visszafizetését, valamint azt, hogy töröljék el a szabálysértési díjat fizetni nem képes, magyar emberek közmunka-kötelezettségét, illetve kényszerelzárását, a jogtalanul elítélt személyeknek pedig fizessenek kártérítést visszamenőleg is!

Továbbá követelem - a COVID 19 alatti hatósági korlátozások, „rendkívüli vészhelyzetnek” nevezett jogi státusz törvénytelensége miatti esetekben hozott hatósági intézkedések beszüntetését, melyek a szabad véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadságjogot korlátozzák, illetve azonnali hatállyal függessze fel és tiltsa meg a rendőrség, vagy ügyészség, illetve az illegitim Nemzetvédelmi Hivatal által kezdeményezett egyéb és folyamatban lévő, magyar állampolgárok elleni feljelentést, büntetőeljárást, házkutatást, vagyonelkobzást és bármi nemű vegzálásokat!

 

II. Követelem, hogy az illegitim magyar kormány, mint magánhatalom és az azt kiszolgáló diktatórikus eljárással működő intézményei azonnali hatállyal állítsák vissza a mondvacsinált járványhelyzet előtti állapotokat, az egészségügyben a rendelési és műtéti rendszert, kórházi és háziorvosi rendszerét, szüntesse meg a kórházak, egészségügyi intézmények élére létrehozott katonai irányítást, állítsa vissza az eredeti döntési és intézkedési jogkörbe az összes egészségügyi szakembert, kórházigazgatót, orvost, akiket megfosztottak ezen jogaiktól!

 

III. Követelem, hogy az illegitim magyar kormány - mint magánhatalom - azonnal számoljon el a magyar embereknek - mint európai állampolgároknak is, minden olyan, az állítólagos járványhelyzettel kapcsolatban meghozott kedvezőtlen gazdasági intézkedéseinek hatásainak ellentételezésére küldött 295 milliárd forinttal!

Követelem, hogy a magyar emberek, mint európai állampolgárok, közvetlenül kaphassák meg az EU által küldött támogatásokat és ne csak a magánhatalom kegyeltjeihez tartozó rétegnek legyen lehetősége ezen segélyeket, támogatásokat felhasználni!

Követelem továbbá, hogy a 2021 februárjáig, az Európai Unióból folyósított, a magyar állampolgárok, vállalkozások megsegítésére SURE hitel formájában történő (összesen 504+304 = 808 millió Euró, azaz 295 milliárd forintnyi) gazdasági támogatást a kormány juttassa el a címzettekhez, azaz a valóban rászoruló vállalkozásoknak!

 

Mindezen követeléseimet az 1947-ben megfogalmazott, 10 pontos Nürnbergi Kódex, az 1948. december 10-én kiadott, a magyar kormány által is ratifikált Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 11., 13.,18,. 19., 20., 27., 28. pontjai alapján, valamint az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának szövege és ennek folyományaként a 2005-ben az UNESCO által napirendre tűzött és felfrissített problémát, amikor is 193 ország konszenzusos alapon elfogadta a Bioetika és Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mely jogokra történő hivatkozással írtam ebbe a petícióba!

Kiemelten arra a szövegezésre való tekintettel, mely hangsúlyozottan kimondja a következőket:

Ezt a jogot semmilyen tudományos vagy társadalmi érdek nem írja felül.”

 

IV. Követelem, hogy a kormány és az államhatalmi szervek - mint az EU irányelveket elfogadó és az EU-tól kapott közvetlen támogatásokat felhasználó magánhatalom - mostantól vegye tudomásul és alkalmazza hatósági és egészségügyi intézkedéseiben a 2021.01.27 -én, az EURÓPA TANÁCS által meghozott HATÁROZATÁNAK irányelveit!

Követelem, hogy a magánhatalom azonnali hatállyal állítson le minden olyan intézkedést, amit bármilyen nemzetközi forgalomban lévő Covid19 vakcina kényszerítése, kötelező tétele érdekében tett, valamint követelem, hogy a magyar és nemzetközi egészségügyi jogszabályok alapján állítson le mindennemű erőszakos és egyoldalú álhírészterjesztést, töröljön minden jogtalan gyógyszer reklámot és a lakosság félretájékoztatását szolgáló intézkedést, a tájékozatlan magyar emberek bújtatott befolyásolását, rábeszélését, titokban történő kényszerítését az említett megbízhatatlan eredetű, a nemzetközi jog szerint is kellően le nem tesztelt, még kísérleti stádiumban lévő, pár hónap alatt összekotyvasztott vakcinákra!

Tárják fel a készítmények összetételét és mellékhatásait!

Követelem, hogy a kormánynak nevezett magánhatalom hozza nyilvánosságra, hogy közpénzből mennyit költött és költ jelenleg is az állítólagosan „ingyenes” vakcinákra!

 

V. Követelem, hogy az illegitim módon, jelenleg működő hatalom intézményei (a kormány, az EMMI, az OT, a Belügyminisztérium) számoljanak be arról, hogy az álságos, minden valós számadatot nélkülöző COVID19 fertőzéshullámra felépített járványstratégia égisze alatt és jelen időszakban is mennyi közpénzt költöttek el egészségügyi eszközökre, tesztekre, vakcinákra, egyéb dolgokra!

Valamint számoljanak be arról, hogy a magyar népre - mint „kvázi kezesre hivatkozva” hány és hány ezer milliárd forint kölcsönt vettek fel, azt mire és hogyan költötték el és miből kívánja ezen kölcsönöket visszafizetni!

 

Nyilatkozzon arról, hogyan kívánja az ország gazdaságát további hitelek igénybevétele nélkül rendbe hozni!

Amennyiben nincsen kézzel fogható terve, követelem, hogy azonnal adja át a hatalmat egy, a nép által kijelölt szakértői team-nek!

 

VI. Követelem, hogy Orbán Viktor, mint a nem létező Magyarország önhatalmúlag kijelölt vezetője, azonnal és adja át a hatalmat a NÉPNEK és mondjon le a legálisan nem létező miniszterelnöki posztjáról!

Követelem, hogy mostantól kezdve, bármilyen járványügyi és egészségügyi stratégiát illetően, valamint gazdasági, népjóléti és közigazgatási kérdésekről / pld. vakcina, vészhelyzet, maszkhordási kötelezettség, tesztek, kijárási tilalom, üzletek korlátozott nyitva tartása, üzletbezárások, stb. / kizárólag NÉPSZAVAZÁSSAL lehessen dönteni!

 

VII. Követelem, hogy a Magyar Köztársaság területén illegálisan működő fideszes diktatúra felelős miniszterei, államtitkárai, valamint az „OPERATÍV TÖRZS” tagjai mondjanak le tisztségükről és feleljenek a Nemzetközi Emberjogi Bíróságon (European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex, Tel:+33 388 412018) mulasztásaikért, jogtalan és erőszakos intézkedéseikért, rémhírterjesztésért, a nyilvánvaló emberkísérletekért és a népirtás előkészítésért, kivitelezéséért! 

forrás / indoklás /:

 

EU:

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/upholding-citizens-rights

 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/ensuring-access-to-justice

 

https://ec.europa.eu/hungary/news/eu-myths/crii_hu

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/penzugyminiszter-10-millio-forintos-kamatmentes-gyorskolcson-legserulekenyebb-vallalkozasokon

 

Népírtás, emberkísérlet :

 

https://buntetojog.info/kulonos-resz/btk-142-%C2%A7-nepirtas/

https://jog.tk.hu/uploads/files/2017-01-Hoffmann.pdf

 


Heffner Attila / Spiritual Televízió / www.spiritualtv.hu    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Heffner Attila / Spiritual Televízió / www.spiritualtv.hu petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...