Petíció a Gesztenyés útra tervezett 36 lakásos társasház megépítése ellen

Aláírásával támogatja az építkezés által érintett lakók tiltakozását a társasház tervezett helyen és formában történő megépítése ellen.

 

Tiltakozásunk részleteit az alábbi Nyílt levélben olvashatja, melyet Százhalombatta Város Polgármesterének címeztünk:

 

Nyílt levél Százhalombatta Város Polgármesterének

A Gesztenyés utca 9. szám alá tervezett 36 lakásos, 5 emeletes, 16 méter magas társasház környezetében élő családoktól

Muhold_kerdojeles_b6.jpg

  Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen levelünkkel tiltakozásunkat szeretnénk kifejezni a Százhalombatta, Gesztenyés út 9. szám alá tervezett, 36 lakásos, liftes társasház megépítésével kapcsolatban!

 

Szeretnénk előre bocsátani, hogy nem a terület beépítése sérelmes számunkra, hanem annak mértéke és környezetének öncélú semmibevétele.

 

A terv eltekint a szomszédjogoktól és még kísérletet sem tesz a várható károk minimalizálására. Figyelmen kívül hagyja az általa tervezett épület kedvezőtlen hatásait a környezetre:

 • az épület méreteiből adódóan a benapozás jelentős megváltozása;
 • a szomszédok intimitásvesztése;
 • a környező kertek használatának korlátozottá válása;
 • környező ingatlanok forgalmi értékének jelentős csökkenése, ezzel anyagi kár okozása;
 • az épületek közelsége, a kirívó tömegű-, oda nem illő építmény léte;
 • a 36 újonnan betelepülő család, vállalkozás vagy akár iroda mindennapi életével járó zajhatás;
 • a 36 lakáshasználó napi autóhasználatával járó, a meglévő gyalogos forgalmat érintő közlekedésbiztonság kockázat nagyságrendi emelkedése;
 • a Gesztenyés utcai fasor gyérítés nélküli állapotának megőrzése, megóvása az építkezés, majd a későbbi használat során.

 

A terv városfejlesztési koncepciót említ, amit alátámaszt a Polgármester Úr aláírásával ellátott Településképi vélemény. Az érvényben lévő Helyi építési szabályzat (HÉSZ) ide vonatkozó tartalma is aggodalomra ad okot:

A Pannónia utca – Gesztenyés út sarok építési övezeti besorolása „Vt-3 jelű településközpont vegyes építési övezet (Százhalombatta, Újváros, Urbárium és Újtelep településközponti részeinek meglévő vegyes területe –a szálloda, az igazgatási, a művelődési, az oktatási, az egészségügyi, kulturális, szállás jellegű, a kereskedelmi, a vendéglátó, szolgáltató létesítmények és a konferencia központ térsége)”, ami lehetővé teszi további 16 méter magas épületek építését.

Ezen felül a 3/2017(II.17.) számú önkormányzati rendelet kiegészítése szerint „az építési övezetben lakás korlátlan számban kialakítható” a környező telkeken, elvi lehetőséget teremtve egy új lakótelep kialakítására ezen a területen.

A már engedélyezés alatt álló terv felveti a tervező etikai felelősségét is, ahogy a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi szabályzatának (A 2017. május 19-i Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben; Hatályos: 2017. június 1. - 2018.június 19.) II. RÉSZ 6.§ (3) írja:

"A kamarai tag a szerződéskötés és feladatának ellátása során köteles tájékoztatni megrendelőjét, amennyiben annak utasítása, harmadik személy (különösen szomszédos ingatlanok tulajdonosai) érdekeit sérti vagy érintheti. Ennek során alternatív javaslatot kell tennie olyan műszaki megoldásra, amely ezt az esetleges hátrányt kiküszöböli, vagy a lehetséges minimális mértékűre csökkenti. Amennyiben megrendelője ragaszkodik korábbi utasításának végrehajtásához, ezt a tényt mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvben, vagy a szerződés módosításában rögzíteni kell."

 

A tervdokumentáció a Gesztenyés utat kis forgalmú, családi házas területet kiszolgáló utcának nevezi, amely csak kisrészben igaz:

Az út egyik fele valóban családi házas terület. Jelenleg kb. 10-15 család él itt, földszintes vagy egyemeletes, kertes házakban. A tervező ezek közé álmodta meg a 36 lakásos, ötszintes, kb. 16 méter magasságú társasházat, egy telekre bezsúfolva az utca jelenlegi lakosságának több, mint kétszeresét!

Az utcát kis forgalmúnak tekinteni azonban elég komoly tévedés.

Ezen zajlik a város helyi- és távolsági buszközlekedése.

Ezen felül is a városrész és a város egyik legjelentősebb közlekedési vonala, és -célpontja, mivel a Gesztenyés úton található a Százhalom Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet, a Matrica múzeum, ezen kívül a közelben üzemel a város öt óvodájából kettő.

Az út helyi közlekedésben betöltött szerepét jelzi az is, hogy a város kettő darab közlekedési lámpájából az egyik itt irányítja a forgalmat, a tervezett társasház közelében.

Mindenki tudja a városban -leginkább Ön-, hogy a Gesztenyés út rekonstrukciója is épp most zajlik, két ütemben –bizonyára ez is okkal történik. Szemmel láthatóan az útépítéssel tökéletes összhangban zajlanak a társasház építésének előkészületei is, például a telek rácsatlakoztatása a városi távhő hálózatra.

 

Az engedélyezés előtt álló épület még csak minimálisan sem illeszkedik az utcaképbe, felvállaltan nem a közvetlen szomszédságában lévő kétszintes épületekhez igazodik, hanem a Pannónia lakótelep ötszintes házaihoz, azonban azokkal ellentétben az új épület környezetében erősen korlátozottak a lehetőségek a parkolásra.

A 36 lakáshoz 18 autót mélygarázsban, másik 18 járművet pedig a Radnóti Miklós utcai sorházak kertvonalában kívánnak elhelyezni, ezzel is korlátozva a kerthasználatunkat, hiszen a motorokból kiáramló károsanyagok óhatatlanul a kertjeinkbe fognak áramlani.

A tervben nem számolnak azzal, hogy manapság egy háztartásban már több autó is előfordulhat, ezen felül az új „lakótelepi” házhoz autóval érkező vendégek és szolgáltatók (posta, futár, ételkiszállító) megállásáról is gondoskodni kellene.

A Gesztenyés utcában a buszközlekedés miatt az út mentén tilos a várakozás, a meglévő parkolóhelyek már most nem tudják megfelelő kapacitással kiszolgálni az Egészségügyi központba, és a Napsugár óvodába autóval érkezőket, a környező kis utcák sincsenek felkészülve még több gépkocsi parkoltatására, a helyzet már jelenleg is kaotikus.

Köztudott a városban, hogy mindenhol napi gond a parkolás kérdése:

 • A Déli lakótelepen a „céges autók” miatt, a Piac környékén és az Uszoda sporteseményei alatt;
 • Dunafüreden a strandolási szezonban és a Battai napok vagy egyéb környékbeli rendezvények idején;
 • A Matta-kertben a parkoló nélküli társasházépítések okán;

itt is borítékolható a lakossági elégedetlenség, közfelháborodás.

 

A levél aláírói azt kérik, hogy a beruházás ezen a helyen, ebben a formában az előzőekben ismertetett okok miatt ne valósulhasson meg!

 

Kompromisszumos javaslatunk, hogy a területen az Újtelep telkeinek övezeti besorolását figyelembe vevő, egységes városkép alakuljon, olyan épület építésének engedélyezésével, amely tekintettel van a meglévő épített környezetre.

A beruházó vegye figyelembe a szomszédjogokat, "…a beépítés megtervezésével olyan építési módot válasszon, amely figyelemmel van az épített környezet helyben kialakult sajátosságaira és a szomszéd számára elkerülhetetlen hátrányokat nem okoz." (Kúria 2397/2011. számú polgári elvi határozat)

Bízunk benne, hogy Polgármester Úr kérésünket méltányolhatónak tekinti és közbenjár egy mindenki számára elfogadható megoldás eléréséhez, mert nem az utcán vagy a bíróságon szeretnénk városrészünket, otthonainkat megvédeni.

 

Kérjük Polgármester Úrtól és a Képviselő-testület tagjaitól a Lakosság nyilvános tájékoztatását az alábbi kérdéseket illetően is:

Százhalombatta Város Önkormányzata…

…a HÉSZ megalkotásakor és a 36 lakásos épület engedélyezésekor készíttetett-e hatástanulmányt, felmérték-e a lehetséges kockázatokat, környezeti terheléseket?

…az ún. TIGÁZ-telek értékesítésekor eladóként vállalt-e bármilyen kötelezettséget (közművek bekötése, településképi támogató végzés kiadása) az adásvételi-szerződésben?

…lát-e lehetőséget a Pannónia utca – Gesztenyés utca sarkon lévő telkekre vonatkozó HÉSZ (övezeti besorolás és/vagy beépíthetőségi előírások) módosítására ill. milyen megfontolásból hozta a korlátlan számú lakás építését lehetővé tevő 3/2017(II.17.) önkormányzati rendeletet?

...tervezi-e a helyi szabályozások módosítását, hogy a későbbiekben a lakóépületekhez megfelelő számú (egységenként 1,5-2 db) parkolóhely létesítése is kötelező legyen?

Levelünket eljuttatjuk a Város Jegyzőjének, a Képviselő-testület tagjainak, a Főépítésznek, a beruházó Olvex Kft. ügyvezetőjének, az épület Tervezőjének, az Építész kamarának, az Építésihatóságnak és egyúttal tájékoztatjuk városunk lakosságát is.

 

Százhalombatta, 2019. május 28.

 

Tisztelettel:

A Gesztenyés utca 9. szám alá tervezett 36 lakásos, 5 emeletes, 16 méter magas társasház közvetlen károsultjai:

Radnóti Miklós u. 2-18. társasház lakói

Gesztenyés utca 7. és 11. lakói

Ady Endre utca 1. házainak lakói 


Százhalombatta, Radnóti Miklós utca 2-18. társasház lakóközössége    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Százhalombatta, Radnóti Miklós utca 2-18. társasház lakóközössége, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook