Nyílt levél Dr. Drén Csabának a magyarországi quarter horse tulajdonosoktól

Dr. Drén Csaba András részére 

Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesület    

9474 Gyalóka Fő u. 42.      

Dátum: a petíció dátuma szerint      

Tisztelt dr. Drén Csaba András! 

Alulírott, magyarországi Quarter Horse tulajdonosok és tenyésztők eltökéltek vagyunk abban, hogy az általunk tenyésztett és nagyra becsült Quarter Horse fajtájú lovak ismertsége és elismertsége nagyobb legyen Magyarországon.

Ennek érdekében úgy gondoljuk, az Egyesület lehet az a közös szakmai szervezet, mely koordinációjával, segítségével biztos keretet nyújthat számunkra. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Egyesület - annak alapszabályzatában is megjelölt - céljaival összhangban, információs és segítő központként is működjön mind a tagok, mind a nyilvánosság számára a tenyésztéssel, a versenyekkel, a bemutatókkal, valamint más egyéb ügyekkel kapcsolatban.  

Meggyőződésünk, hogy fenti céljaink eléréséhez első és legfontosabb feladatunk az Egyesület újraszervezése, a törvényes és gördülékeny működésének elősegítése, valamint az Egyesület közhasznú státuszának megőrzése.  

Ennek érdekében kérjük, hogy szíveskedjék

1.            egy rendkívüli Közgyűlést a „vezető tisztségviselők visszahívása”* és a „tisztújító választás” napirendi pontokkal összehívni. Kérjük a közgyűlés dátumát, jelen levelünk kézhezvételétől számított 8 napon belül kitűzni, legkésőbb levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra. A Közgyűlési meghívót kérjük – az alapszabály szerint – „a javasolt napirenddel az ülés időpontja előtt legalább 15 nappal névre szólóan, írásban és tértivevényes módon kiküldeni”

- Minden tagdíjat befizetett és ez időpontig tagdíjat még nem fizetett – de eddig még nem kizárt - „Egyesületi tagnak”**

- Valamint azoknak a magyarországi QH tulajdonosnak, akik még nem tagok, de lóútlevél kiváltásával elérhetőségük ismertté vált.  

Továbbá kérjük, hogy a meghívót szíveskedjék megjelentetni - a HQHA weboldal hiányában - a HQHA Facebook oldalán is.

Valamint kérjük, hogy küldje meg az ujhqha @ protonmail . com közös tagi e-mail címre is, hogy a tagnyilvántartásunkban szereplő 122 érdeklődő qh tulajdonosnak mi magunk is el tudjuk küldeni.

* A vezető tisztségviselői tagság megszűnik: – visszahívással: az Egyesület tagjai az elnökségi tagokat bármikor indoklás nélkül vissza hívhatják /Alapszabály 12. oldal)

** 8. §. TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE /5) A tagdíj és az egyéb, az Egyesület felé fennálló tartozását felhívás ellenére a tűzött póthatáridőre sem egyenlíti ki.  

2.            a Közgyűlési meghívóban határozatképtelenség esetére kérjük, hogy jelölje meg a megismételt Közgyűlés időpontját is, mely már a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes lesz. A megismételt Közgyűlést a Ptk. 3:76.§ (3) bekezdése szerint az eredeti Közgyűléstől legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra időzítse.  

3.                  valamennyi aláíró – jelenleg is Quarter Horse tulajdonos – régi tag és most jelentkező új tag számára tegye lehetővé, hogy a Közgyűlésen készpénzben befizethesse az idei éves 12.000 Ft tagdíjat az Egyesületi alapszabályzat 6. §. pontjának megfelelően hivatalos lóútlevél vagy AQHA származási lap bemutatása mellett. Az új qh tagságra jelentkező qh tulajdonosok pedig ezen felül beadhassák a kitöltött Egyesületi belépési nyilatkozataikat.  

4.                  A Ptk. 3:75.§ (5) bekezdése szerint kérjük, hogy a most kérelmezett közgyűlés kezdete előtt szíveskedjék iratbetekintést biztosítani az alábbiak szerint a.       tagnyilvántartás teljes dokumentációjába

b.       a most kérvényezett közgyűlés iratanyagába

c.       valamennyi tisztújító közgyűlési jegyzőkönyvbe és azok valamennyi dokumentumába (meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv), melyek a tisztségviselők megválasztásáról döntöttek,

d.       valamennyi 2019. évi pénzügyi és számviteli bizonylat és kimutatás  

Sajnálatos módon azt tapasztaltuk, hogy az Egyesület működése jelenleg több szempontból sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Egyebek mellett:

-          az Egyesület hivatalos internetes oldala a www.hqha.hu oldal – ahol többek között az Egyesületi alapszabályt, az Egyesületi hirdetményeket és éves beszámolókat és az Egyesület tagság és mások számára is igénybe vehető támogatásait, és a tenyésztési szabályzatot, programot kellene megjelentetni - nem működik, megnyitásakor „Online bútorok” elnevezésű oldal nyílik meg.

Ez nem felel meg az Egyesület alapszabályának és a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről 30. §-sának sem: A jogi személy tenyésztőszervezet köteles a honlapján egységes szerkezetben közzétenni az állattenyésztéssel kapcsolatos eljárási szabályzatának hatályos szövegét, valamint közzétenni a megbízásából teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést végző személyek nevét, telefonos elérhetőségét, illetve elektronikus kapcsolattartásának címét.”

-          Az Egyesület nem biztosítja a belépés lehetőségét minden érdeklődő qh tulajdonosnak.

Ez ellentétes a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről 31. §-sal: A jogi személy tenyésztőszervezet nem tagadhatja meg a tenyésztő tagfelvételi kérelmét, ha a tenyésztő a tagságból eredő kötelezettségeket vállalja.”

-          A csikók/lovak regisztrálására minimum hónapokat, de olykor éveket kell várni, holott a „188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről 29. § (1)”-ben az áll, hogy „Ha a jogi személy tenyésztőszervezet az adott fajtára vonatkozóan jóváhagyott tenyésztési programmal rendelkezik, köteles törzskönyvezni, a teljesítményvizsgálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, valamint - a kérelem tenyésztőszervezethez történő beérkezésétől számítva - legkésőbb 15 napon belül származási igazolással ellátni mindazon tenyésztőnek az adott fajtához  ... tartozó állatát, aki azt kérelmezi, feltéve, hogy a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs.”.

-          A közhasznú státusz alapfeltételeként évente feltöltendő beszámolók 2014. évtől nem kerültek feltöltésre, azaz nyilvánosságra, ami szintén eljárást vonhat maga után.

-          A törvényességi hiányosságok a közhasznúság miatti „kedvezményezetti státusz” elvesztése mellett akár törvényességi felügyeleti eljárást is maguk után vonhatnak.

-          az Egyesület nem teljesíti az alapszabályban foglalt feladatait, mint pl.  „Információ szolgáltatás, szakmai képzés és továbbképzés”

-          Az Egyesület nem teljesíti az alapszabályban foglalt - talán legfontosabb feladatát sem: „fajtapropaganda, az "Amerikai Quarter Horse" széleskörű reklámozása”  

Az Egyesület működése egyéb szempontokból sem szolgálja sem a - tag és nem tag - quarter horse tulajdonosok és a qh fajta érdekeit.

Például:

a)             Az Egyesület által alanyi jogon évente igényelhető állami tenyésztési támogatás* - tenyészállatonként min. 20.000 ft/állat – jótékony hatását a tagság és a fajta nem tag tenyésztői egyáltalán nem érzékelik. *43/2014. (XII. 29.) FM rendelet: tenyésztésszervezési feladatok támogatása

b)            Az elnök, aki egyben a tenyésztésvezető is - alig, vagy egyáltalán nem érhető el. Az elnökség többi tagja a tenyésztők számára nem ismert.

c)             Nincs – többszöri tagi kérésre – ménkatalógus, ami megkönnyíthetné a tenyésztést.

d)            A tagság és a nem tag qh tulajdonosok – tájékoztatás hiányában – nem ismerik a tenyésztési szabályzatot, továbbá azt sem tudják, hogy az egyesület milyen szolgáltatásokat kínál számukra, és ugyan csak nincsenek tisztában ezek anyagi vonzataival sem.

e)             Az Egyesület nem próbálja meg beszedni a tagdíjakat a tagoktól, nem próbálja meg minél több tag beléptetését az Egyesületbe.

f)              Az Egyesület nem próbálja meg a qh tulajdonosok számára kívánatossá tenni az Egyesületi tagságot.

g)             Sőt az alapszabály ezen pontja: „a tagdíjak rendelkezésre bocsátásának módja az Egyesület házipénztárába készpénzben történő befizetés minden év január 30, napjáig.” egyenesen megnehezíti, illetve ellehetetleníti a tagdíjak befizetését ezzel a tagság megszerzését.  Mert a székhelyre való személyes elutazás és a rövid határidő sok tagnak gondot okoz.

h)            Nincs – többszöri tagi kérésre – tagsági könyv/kártya annak igazolására, hogy a tag érvényes tagsággal (befizetett tagdíjjal és qh lóval) rendelkezik.    

A fentebb leírtak tükrében jelenleg az Egyesület törvényes működése veszélyben van, ezért a Ptk. 3:81.§ (1) bekezdése c) pontja* is alátámasztja a rendkívüli közgyűlés összehívásának szükségességét.

* Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került.      

 

Együttműködésében bízva, maradunk tisztelettel,      

HQHA Tag  és belépésre jelentkezett leendő Tag a petíciót digitális aláírók melléklet szerint        

 

A levél másolatát megkapja:

- Tatai Törvényszék

- NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság                  

 

MELLÉKLETEK    

A petíciót digitális aláírók jegyzéke (a digitális aláírások összegyűjtése után kerül beillesztésre!)        

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Új HQHA, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook