Bizalmatlansági indítvány

 

Bizalmatlansági indítvány a SMAPEK elnökségével, elsősorban dr. Herczeghné dr. Juhász Edit főfelügyelővel szemben

 

Indokolás: 

Dr. Herczeghné dr. Juhász Edit 2021 óta megbízott főfelügyelőként végzett munkája alatt tudatosan rombolta a gyülekezeteket és magát az egyházi közösséget. Döntései több esetben önkényesen, mások akaratának, illetve igényeinek figyelembevétele nélkül történtek és bennük saját, személyes álláspontját képviselte. Tisztsége betöltése idején több kétes gazdasági tranzakció gyanúja is felmerült, melyekre mai napig sem tudott kielégítő választ adni.
 

·       A küldöttgyűlés alatt több ízben szembe került a minimális egyházi etikai szabályok tiszteletben tartásával, utalva itt a csúsztatott, kitérő, vagy egyáltalán kihagyott válaszokra, a nyugalmazott lelkészünk és a főfelügyelő között figyelmetlenségük miatt, halhatóvá vált félreérthetetlen konspirációs telefonbeszélgetésükre, a szavazás eredményének szándékosan félremagyarázott eredményhirdetésére, a be nem fejezett napirendi pontokra, a Zoomon bejelentkezett résztvevők valóságos részvételére a szavazások alkalmával, stb.

Az alapszabályzatunk megszegésével igyekezett saját jelöltjét az elnökségbe helyezni. Mivel állítása szerint” minden aktív tag munkájára szükség van” mindent megtett azért, hogy az általa elnökségi tagságra javasolt személy – az alapszabályzatunkban írtak figyelembevétele nélkül – bekerüljön az elnökségbe. Ugyanakkor a jelölések során több érdeklődőt utasított vissza több gyülekezeti felügyelő, mivel az alapszabályzatban szereplő feltételeknek nem tettek eleget, így jelölésre sem nyílhatott lehetőségük.
 

A Szemerei János püspök úrnak címzett levelében az Egyháztanács döntésére hivatkozik, holott az Egyháztanács ilyen döntést nem hozott, és nem is kérte fel erre a levélírásra. A püspök úr levelében így fogalmaz:” ezért bejelentése szellemében lelkész urat hivatalosan is tájékoztatták az Egyháztanács döntéséről, miszerint szolgálata 2022. május 31-én befejeződik”.  Az egyháztanács méltatta lelkészünk tevékenységét, és szolgálatban maradásának reményét fejezte ki.
 

Az Egyháztanácsot az érdemleges döntéshozataloknál mellőzi, kérdéseit nem hajlandó megválaszolni, valamint szándékosan félrevezeti. Az Egyháztanács tudomása és beleegyezése nélkül a nevében nyilatkozik.  
 

Az Egyháztanács tudomása nélkül döntötte el, hogy nem kívánja meghosszabbítani dr. Pőcze István munkaszerződését és elbocsátására többször is kísérletet tett. Ezenkívül az Egyháztanács megbízása és hozzájárulása nélkül egy új lelkész keresésébe kezdett. 
 

A 2022. március 19-i küldöttgyűlésen 11 gyülekezet nyilatkozott a lelkésszel való teljes elégedettségéröl és e tény számára már korábban ismeretes volt. Szintén ismeretes volt számára, hogy dr. Pőcze István szolgálata alatt jelentősen megnőtt az istentiszteleteken való részvételi arány és gyülekezeti taglétszám. Ennek ellenére, még jóval dr. Pőcze István szolgálata befejeztéről szóló nyilatkozata előtt, önkényesen kezdeményezte egy új lelkész megkeresését. A gyülekezetek érdekeit ezáltal nem tartja szem elött és nem mutatott hajlandóságot ennek orvoslására.  
 

·       Mindezek által az Egyháztanács alábbi tagjai bizalom hiányában dr. Herczeghné dr. Juhász Editet nem találják alkalmasnak a főfelügyelői tisztség betöltésére, ezért a växjö-i gyülekezet kezdeményezésére a bizalmatlansági indítvány benyújtásának lehetőségével élnek, és szorgalmazzák egy rendkívüli küldöttgyűlés azonnali összehívását. 

 

·       Továbbá kérelmezik Szemerei János püspök úrnál dr. Pőcze István lelkész további svédországi szolgálatának támogatását, valamint szorgalmazzák a dr. Pőcze Istvánnal való újabb munkaszerződés kötését. 

 

Växjö, 2022.04.20

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Jordáky Béla petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...