Az "Elfeledett szomszédaink" állandó kiállítás megnyitásáért

ELFELEDETT SZOMSZÉDAINKÉRT!

Mi, ennek a petíciónak az aláírói arra kérjük Pápa város önkormányzatának döntéshozóit, hogy éljenek a hatalmukkal, lépjenek fel annak érdekében, hogy  a város zsidóságának méltó emléket állító Elfeledett szomszédaink állandó kiállítás megnyílhasson a pápai zsinagógában.

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Képviselők!
A múlt feltárása iránt elkötelezett polgárokként őszintén érdekel bennünket és magyarázatot szeretnénk kapni arra, valójában milyen rejtett érdeket szolgál a kiállítás megnyitásának halogatása? Kinek az érdeke, hogy egy alkalmi jogvitára hivatkozva évekre kirekessze az Elfeledett szomszédainkat a közös emlékezetből, s ráadásul a felelősséget ezért arra a személyre hárítsa, aki létrehozta? Történhet mindez akár még azon az áron is, hogy a város ezzel a döntésével önmagát késedelmi mulasztásba sodorja? Miféle racionális megfontolás vezethetett ahhoz, hogy egy jelentős kulturális érték negyedik éve az érdeklődő közönségtől elzárva egy raktárban porosodik? Bízunk benne, hogy a 2015-ben az állandónak tervezett kiállítás anyagának átvételétől a megnyitott tárlat további, - legalább öt évre terjedő - fenntartásával kapcsolatban vállalt feladatuk mielőbbi teljesítése eloszlatja a nyomasztó homályt, amely az eredetileg felemelő vállalkozásukat mára kétségekkel, irracionális feltevésekkel, ideológiától és politikától sem mentes gyanakvással borítja be.

Szolidárisak vagyunk Gyekiczki Andrással és munkatársaival, amiért az Önkormányzat
méltatlan helyzetbe hozta őket azzal, hogy egy félrevezető indokkal megakadályozza, hogy a közönség megismerhesse a magyar történelemnek egy fontos fejezetéről - nagy intellektuális és érzelmi élményt nyújtó - munkájukat. Az utóbbi időkben előfordult számos esethez hasonlóan ismét szomorúan kell konstatálnunk e nemes ügy kapcsán is, ahogy egy időhúzó és megalázó bürokratikus eljárás maga alá gyűrte a józan-ész diktálta konstruktív együttműködés lehetőségét.

Meggyőződésünk, hogy az Elfeledett szomszédaink tárlat – amint megtekinthető lesz - fontos lépés lehet azon az úton, amely elvezethet a holokauszt után 75 évvel is kibeszéletlenül maradt kérdések rendezéséhez.

Tisztelt Képviselők! Hozzák meg a döntést, amely bizonyosan Pápa város érdekeit szolgálja! Megnyugvást ad az aggódó hozzátartozóknak, új ismereteket és örömet jelent az érdeklődő közönségnek, s jó fényt vet testületre.

Magyarország, 2019. július 11.

 

Bán Zsófia, író, egyetemi oktató

Csorba László, történész, egyetemi tanár

Dalos György, író

Donáth László, evangélikus lelkész

Ferge Zsuzsa, szociológus

Gábor György, vallástörténész

Gőgös Zoltán, mérnök, közgazdász

Gyurcsány Ferenc, parlamenti képviselő

Hann Endre, szociálpszichológus

Haraszti Miklós, író, politikus

Heller Ágnes, filozófus

Iványi Gábor, metodista lelkész

Kende Péter, szociológus, politikai esszéíró

Kenedi János, történész

Komoróczi Géza, professor emeritus (ELTE)

Krausz Tamás, történész

Kuncze Gábor, közgazdász

Lőrinc László, történelemtanár, a tenyleg.com szerkesztője

Pléh Csaba, pszichológus, nyelvész

Dr Szenes Györgyné, ügyvéd

Vágó István, volt televíziós szerkesztő-műsorvezető.

Vásárhelyi Mária, szociológus, közíró

Závada Pál, író

 

 

Ami a történtekről tudható: tájékoztató a petíció forrásáról

Pápa város vezetői úgy döntöttek, hogy a 2015 óta az önkormányzat tulajdonában
lévő, nagy helyi és egyben nemzeti értéket képviselő kiállítási anyagot kizárja az idei
„Megtörtént” elnevezéssel rendezett holokauszt-emlékév megemlékezés-sorozatából. Élnek még itthon is-, és szerte a világban a városból és környékéről elhurcolt 3600 mártír leszármazottai, akiknek egyáltalán nem közömbös, miként emlékezik hozzátartozóikra a szülőhelyük. Mi lehet a valós oka annak, hogy nem láthatják a már pár éve kész kiváló gyűjteményt, mely őseiknek emléket állít? Mi indokolja, hogy 2015 óta a kollekciót egy raktárba zárva tárolják?

A városvezetés tájékoztatása szerint a kiállítás bemutatásának egyetlen akadálya az a
megfontolás, hogy addig nem engedheti megnyitni a tárlatot, amíg az általa a kiállítás
létrehozója ellen indított késedelmi kötbér-per le nem zárul.
Az előzményekről tudható, hogy a kiállítás ötletgazdája és megvalósítója a Pápán
felnőtt Gyekiczki András, aki az élő rokonok segítségével felkutatott, s a dokumentumokból és képekből összeállított anyagból már a 2012-ben megrendezett időszaki tárlattal széles körű hazai és nemzetközi ismertséget szerzett Pápának. Ismereteink szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a város kérésére 2014-ben egy olyan állandó kiállítás megvalósítására adott az Önkormányzatnak jelentős, 18 millió Ft központi költségvetési támogatást, amely az egykor ott élő zsidó közösségnek állít emléket. Bemutatja a polgárosodásban betöltött jelentős szerepét, s megőrzi egy gyilkos korban elpusztított mártírok emlékét. 

A minisztérium kikötötte, hogy az Önkormányzat a tárlatot 2015-ben vegye át, s ezt
követően legalább öt éven keresztül tartsa fenn. Ehelyett a hivatal a megvalósítással
megbízott Gyekiczki András ellen az új,- alaposan  kibővített és munkatársaival esztétikailag magas szinten kivitelezett város- és családtörténeti képanyag - szakmai átvétele s az elvégzett munka kifizetése után többmilliós késedelmi pert indított. Az indok az utolsó leadott kisebb anyagrész pár hetes – amúgy leegyeztetett - csúszása. Az önkormányzat – a peren kívüli rendezéstől mindvégig mereven elzárkózva - első fokon a pert megnyerte. Az ítélet az alperes alkotót ötmillió forint késedelmi díjra kötelezte. A másodfokú eljárás őszre várható.

Az aláírók nem kívánnak a perben, illetve annak indokoltságát illetően állást foglalni.
Céljuk a kiállítás megnyitásának előmozdítása, annak feltárása, mi lehet valójában az
időhúzás hátterében. Értetlenségüket az okozza, hogy az Önkormányzatot semmi sem akadályozta meg abban, hogy az előírt fenntartói kötelezettségének akár a perrel párhuzamosan eleget tegyen. Ám e kötelezettség teljesítésének mellőzésével azt a megdöbbentően furcsa látszatot keltette és terjesztette el, mintha a közönség a tárlatot annak megalkotója miatt nem láthatná évek óta, így az Emlékév keretében sem.

források:

https://nepszava.hu/3042395_dobozba-zart-emlekezet

 a 2012-es budapesti kiállítás megnyitójának videója: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=278&v=OK1alWMmDBU

Járó Katalin cikke az ÉS-ben (reklám megnézése után nyílik)

https://www.es.hu/cikk/2018-08-17/jaro-katalin/egy-per-margojara.html

György Péter: Elfeledett magyarok

http://www.mizbtszentendre.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=254:gyoergy-peter-elfeledett-magyarok-&catid=93:es-bonto&Itemid=121

 

Karsai László - Molnár Judit 

Felidézett sorsok

http://nol.hu/archivum/20120908-felidezett_sorsok-1331031

 

 

Áldozó_és_munkatársai1.jpgMég közös az öröm:

A polgármester munkatársaival a 2012-es pápai időszaki
kiállításon.

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Zsuzsa Hermann, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook