2011. évi CXCI törvény 28 § (3) törvényt szüntessék meg!

7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 3 § található a 2011. évi CXCI törvény 28 § (3) törvényt szüntessék meg. Hagyják békén legfőképpen  születésük óta fogyatékosságal élő embereket, valamint a 18 éven aluli koruk óta fogyatékosságal élő embereket. Nincs joguk főleg az I. Csoportú 100% és a II. Csoportú 100% aránylag véglegesített fogyatékosságal élő emberektől, elvenni a Rokkantsági járadékot és a Fogyatékossági támogatást. Ha meg nem mennek a Komplex minősítési vizsgálatra, akkor nincs számukra munkahely akkár lakóotthon emberi jogaik sérülnek.

Alapvető Emberi jogok Biztosához fordulók ha kell az Alkotmány Bíróssághoz fordulók, egészen akkár a Strasbourgi Emberjogi Bírósságához is evvel a peticióval.

Összes paragrafos határozatott szabályoztatnám jó párat megszüntetném.

 

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti eljárás során, ideértve a jogorvoslati eljárást és a döntés felülvizsgálatát is azzal, hogy a döntés bírósági felülvizsgálata során az 5. és 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá akkor is, ha jogszabály a kérelmező, igénylő komplex minősítését rendeli el.

(3)1 Az 1. mellékletet kell alkalmazni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a)-c) és e)-i) pontja, továbbá 13. § (3) bekezdés b) és f)-j) pontja szerinti esetekben is.

2. § (1) A komplex minősítés során az egészségi állapot vizsgálata keretében az 1. mellékletben foglaltak szerint szervrendszerenként, betegségcsoportonként kell megállapítani az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét. Több szervrendszert érintő károsodás esetén az együttes értékelés szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségi állapot százalékos mértékét az össz-szervezeti egészségkárosodás (1) bekezdésben meghatározott mértékének figyelembevételével kell megállapítani úgy, hogy százból ki kell vonni az össz-szervezeti egészségkárosodás mértékét.

3. § (1) Amennyiben a komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy a kérelmező egészségi állapotának mértéke 60 százalékos vagy kisebb mértékű, a megváltozott munkaképességű személyt be kell sorolni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott minősítési kategóriába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti besoroláskor az Mmtv. 3. § (2) bekezdés

a) a) pont aa) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51-60% között van (B1 kategória),

b) b) pont ba) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51-60% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória),

c) a) pont ab) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31-50% között van (C1 kategória),

d) b) pont bb) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31-50% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória),

e) b) pont bc) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória),

f) b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E kategória).

4. § (1) A komplex minősítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatát az 1. melléklet szerint,

b) a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatát a 2. melléklet szerint,

c) a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát a 3. melléklet szerint

kell elvégezni.

(2) Amennyiben a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatának eredménye a 2. melléklet szerinti értékelő lapon

a) eléri vagy meghaladja a 17 pontot, és nem áll fenn olyan, a 2. mellékletben megjelölt körülmény, amely előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességű személy az Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint rehabilitálható,

b) nem éri el a 17 pontot vagy fennáll olyan, a 2. mellékletben megjelölt körülmény, amely előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint nem javasolt.

(3) Amennyiben a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatának eredménye a 3. melléklet szerinti értékelő lapon

a) eléri vagy meghaladja a 12 pontot, és nem áll fenn olyan, a 3. mellékletben megjelölt körülmény, amely előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességű személy az Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint rehabilitálható,

b) nem éri el a 12 pontot vagy fennáll olyan, a 3. mellékletben megjelölt körülmény, amely előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint nem javasolt.

5. § (1) A komplex minősítés során a 4. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság orvosszakértője,

b) b) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság foglalkozási rehabilitációs szakértője,

c) c) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság szociális szakértője

végzi.

(2) A komplex minősítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében kizárólag az orvosszakértő,

b) a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú megítélése tekintetében - ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt - kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértő,

c) a rehabilitálhatóság szociális szempontú megítélése tekintetében - ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt - kizárólag a szociális szakértő

véleménye alapján kell a szakhatósági állásfoglalást elkészíteni.

(3) Amennyiben a komplex minősítés során a szakértői bizottság orvosszakértői között az egészségi állapot mértékére vonatkozóan vagy az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében vita van, akkor abban a bizottság elnöke dönt.

6. § Amennyiben a komplex minősítés során a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága megállapításra kerül [Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti besorolás], a rehabilitációs javaslatot a szakértői bizottság tagjai együttesen készítik el. Ha a rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek vagy a rehabilitációhoz szükséges időtartam kérdésében a szakértői bizottság tagjai között vita van, akkor abban a bizottság elnöke dönt.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

 

 

Köszönöm azoknak akik aláírják legyünk minél többen mert együtt bárkit legyőzzünk, aki sérti az emberi jogokat a fogyatékosságal élő és tartósan beteg emberek jogait!!  Erő velünk van!!


Fogyatékosságal élő fiatal.    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Fogyatékosságal élő fiatal., hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook